Samla & skanna – användarvillkor och dataskydd


Du är i färd med att ta i bruk tjänsten Samla & skanna (nedan "Tjänsten") som tillhandahålls av Centrallaget för Handelslagen i Finland (nedan "SOK"). Tjänsten underlättar köpupplevelsen genom att ge kunden möjlighet att skanna produkter antingen med sin egen terminal eller med en skanner som S-gruppen erbjuder.

Skannern analyserar användningen och baserar sina beslut på analysen

Tjänsten fattar automatiska beslut. Det betyder att Tjänsten analyserar användningen av skannern och skanningshistorien. På basis av den automatiska analysen kan du styras till eller förbi en kontrollräkning vid kassan. Du kan bli föremål för en slumpmässig kontroll. Tjänsten använder endast data om skanningshistorien och -beteendet som samlats i Tjänsten som uppgiftskälla.

Vid sina analyser utnyttjar Tjänsten inte data i SOK:s ägarkunds- och kundregister och kombinerar inte i Tjänsten uppgifter som identifierar kunden, med undantag för den tekniska identifieraren på S-Förmånskortet. Tjänsten lagrar skanningshistorien så länge den behövs, dock högst 24 månader..

Genom att godta detta avtal, godkänner du att Tjänsten kan analysera ditt skanningsbeteende.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att du använder ditt för dig avsedda personliga S-Förmånskort och att du har rätt att ingå detta avtal. Du ansvarar för att du omsorgsfullt kontrollerar att alla produkter är skannade innan du avslutar skanningen. Missbruk av tjänsten kan ha konsekvenser.

Övriga avtalsvillkor

På den här tjänsten tillämpas i andra hand användarvillkoren för S-gruppens tjänst Mina uppgifter.

Tjänsten kan stängas eller tas ur bruk enligt SOK:s förgottfinnande. SOK har rätt att frånta dig appen, om SOK misstänker missbruk av Tjänsten. Skannern i butiken tillhör SOK, och den ska returneras efter användningen av Tjänsten.

Rättigheter enligt lagstiftningen om dataskydd

Rätt att granska uppgifter

Köpdata är uppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Dessutom har du rätt att granska personuppgifterna som skannern har samlat in genom att rikta en förfrågan om data till adress tietosuoja.asiakkuus@sok.fi. Man ka ställa dig ytterligare frågor för att försäkra sig om din identitet.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att bli bortglömd. Du kan skicka anhållan om radering av personuppgifterna som skannern har samlats in till adress tietosuoja.asiakkuus@sok.fi. Man kan ställa dig ytterligare frågor för att försäkra sig om din identitet. Uppgifterna raderas, om SOK inte har någon lagenlig grund till att inte radera dem.

Rätt att få uppgifterna överförda

Du har enligt gällande dataskyddlagstiftning rätt att få uppgifterna överförda till ett annat system.

Rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att kontakta dataombudsmannen och rätt att rikta besvär till dataskyddsmyndigheten. www.tietosuoja.fi

Kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK

Postadress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN

S-gruppens Ägarkundstjänst: 010 76 5858

Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors

FO-nummer 0116323-1

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

tietosuojavastaava@sok.fi