Falska meddelanden som skickas från varumärken som ingår i S-gruppen

Det kretsar allt fler falska meddelanden på webben och via sms och en del av dem utger sig för att vara varumärken som ingår i S-gruppen. För många av meddelandena gäller samma råd: klicka inte på det om det verkar för bra för att vara sant.

Tyvärr missbrukas våra varumärken tidvis och används i irrelevanta sammanhang för att utföra diverse bedrägerier. Syftet med bedrägerierna är att samla in konfidentiell information via undersökningar eller formulär, sprida skadlig programvara eller få deltagaren att förbinda sig till orimliga avtalsvillkor. S-gruppen har naturligtvis inget att göra med de här bedrägerierna. Vi begär aldrig att kunden ska uppge bank- eller kreditkortsuppgifter eller göra inbetalningar via e-post eller undersökningar. Vi reagerar genast på de falska företag som har kommit till vår kännedom genom att kräva att de slutar använda sig av våra varumärken, anmäla dem till polisen och varna om dem i olika kanaler.

Tänk på följande innan du reagerar på meddelandet du har fått:

Låter erbjudandet för bra? Om erbjudandet låter för bra för att vara sant så stämmer det sällan. Ser meddelandet grammatiskt korrekt ut? Verkar innehållet i meddelandet misstänkt på något annat sätt? Vi skickar aldrig e-postmeddelanden där vi ber dig uppge lösenord, kontonummer, bank- eller kreditkortsuppgifter, eller göra inbetalningar. Om det finns en länk i e-postmeddelandet kan du kontrollera vilken webbadress länken pekar på genom att hålla muspekaren på länken (klicka inte på länken). Om domänen bakom länken inte stämmer överens med meddelandets avsändare handlar det troligtvis om ett falskt nätfiskemeddelande.

Vad ska du göra om du har fått ett falskt meddelande?

Om du har fått ett falskt meddelande ska du ta bort det eller stänga meddelandet utan att klicka på länkarna i det. Du kan anmäla om det falska meddelande till Kommunikationsverket: www.viestintavirasto.fi. Om du har blivit utsatt för bedrägerier och exempelvis har uppgett dina kreditkortsuppgifter på den falska webbplatsen ska du kontakta din bank eller ditt kreditkortsbolag omedelbart för att stoppa obehöriga betalningar genom att spärra kortet. Kontakta även konkurrens- och konsumentverket www.kkv.fi/sv/. Om du har blivit utsatt för sms-bedrägerier ska du kontakta din telefonoperatör gällande eventuella extradebiteringar på fakturan.

Hur vet du att meddelandet kommer från S-gruppen?

S-gruppens tävlingar eller utlottningar är aldrig avgiftsbelagda och sker inte per telefon. Vi skickar bara tävlings- och utlottningsmeddelanden per e-post till användare som har gett oss marknadsföringstillstånd. Vi ber dig aldrig via e-postmeddelanden eller telefon uppge lösenord, kontonummer, bank- eller kreditkortsuppgifter, eller göra inbetalningar.


Varningar om aktuella hot mot cybersäkerheten finns på kommunikationsverkets webbplats: www.viestintavirasto.fi/sv/cybersakerhet/varningar.html

S-gruppen skickar aldrig e-postmeddelanden där vi ber dig uppge lösenord, kontonummer, bank- eller kreditkortsuppgifter, eller göra inbetalningar.


Nedan ser du exempel på bedrägeriförsök den senaste tiden: