Du väljer vem som bestämmer

Ägarkunderna har makten i valet. Varje ägarkund har i fullmäktigevalet jämt lika många röster: En. Ägarkunder som innan valåret fyllt 15 år kan rösta.

Handelslaget bestämmer valsättet

S-gruppens handelslag bestämmer självständigt hurudant valsätt som användes vid val av fullmäktige. Om ditt eget handelslag har val år 2018 så hittar du på valsidorna även valsidor handelslagsvis där det finns tilläggsinformation.

Så här får du information om valen!

Ifall du har rösträtt får du med posten i god tid innan valen info om detta. Ditt handelslag informerar om valen även nätet på adressen s-kanava.fi, på sina verksamhetsställen och möjligen i tidningar som utkommer i valområdet.