Fråga mer om handelslagsvalen!

Allmänt om S-gruppens handelslagsval kan du gjärna fråga av kommunikationsdirektör Kai Ovaskainen, SOK Viestintä ja yhteiskuntasuhteet, kai.ovaskainen@sok.fi, 010 76 80370

Juridiska och liknande bakgrundsärenden klargör för dig jurist Helena Rannikko, SOK Lakiasiat, helena.raininko@sok.fi, 010 76 82137 eller jurist Mika Haapanen-Suojala, SOK Lakiasiat, mika.haapanen-suojala@sok.fi, 010 76 82452

Till alla frågor som berör handelslagets egna val besvarar handelslagets egen ansvarsperson.  Se kontaktpersonera på handelslagens egna valsidor!