Fråga mer om handelslagsvalet!

Om du har frågor om handelslagvalen inom S-gruppen rent allmänt kan du gärna kontakta Marjaana Saarikoski,
SOK Kommunikation och samhällsrelationer, marjaana.saarikoski@sok.fi, 010 76 81207

Om du har frågor av juridisk natur om handelslagsvalen på riksomfattande nivå kan du kontakta Mika Haapanen-Suojala, jurist, SOK Juridiska ärenden, mika.haapanen-suojala@sok.fi, 010 76 82452

Alla frågor som gäller valet i ett visst handelslag besvaras av handelslagets egen ansvarsperson. Se kontaktpersonerna på handelslagets egen valwebbplats!