Affären som du äger

Du kan äga en andel av ditt handelslag. Såsom andra ägarkunder. Övriga ägare finns inte. Handelslagets uppgift är att producera tjänster och förmåner till sina ägarkunder. Viktigaste förmånen är Bonus som belöning för användandet av tjänsterna.

Handelslaget nyttjar dig och andra ägarkunder med ständig utveckling av tjänster och värdefulla förmåner. Du har möjlighet att få din andel av handelslagets resultat i form av ränta på insatsen eller som återbäring av överskott. I vilket fall som helst stannar största delen av pengarna i närområdet.

Utbud till alla behov

S-gruppensh andelslags basutbud utgörs av markethandel som erbjuds av Prisma, S-market, Sale och Alepa. Utöver marketarna erbjuds dessutom ABC-trafikbutiker, restauranger, hotell, Sokos-varuhus, järnhandel och S-Banken.

Och detta är bara en del. På din egen handelslags hemsidor ser du noggrannare ditt via handelslaget kommande ägarskap.

Handelslaget är en betydande sysselsättare

Det är också bra att veta att handelslagen är ofta sitt områdes mest betydande sysselsättare. Ditt handelslag är en del av S-gruppen som är Finlands största privata arbetsgivare. Bekanta dig närmare med handelslagsverksamheten här: S-kanavalla!