Handelslagsval 2020

Nya fullmäktige väljs i tio handelslag våren 2020. Fullmäktige utövar ägarnas beslutanderätt i handelslaget och väljs genom val bland handelslagets medlemmar, dvs. ägarkunderna, vart fjärde år.

Nedan ser du de pågående handelslagsvalen.

Handelslagens valwebbplatser