Handelslagsval

 1. I valen väljs fullmäktige som ser till att handelslaget utvecklar tjänster och förmåner enligt ägarkundernas önskemål.
   
 2. I fullmäktigevalen har varje ägarkund en röst.
   
 3. Ställ upp som kandidat, skaffa understöd och bli vald. På så sätt får du mer påverkningsmöjlighet i ditt handelslags ärenden!
   
 4. Alla ägarkunder som innan valåret fyllt 15 år får rösta.
   
 5. Varje ägarkund som bor i handelslagets område och har fyllt 18 år kan ställa upp i valen.
   
 6. Fullmäktige väljs var fjärde år.