Vill du granska dina uppgifter?

Du kan granska alla dina uppgifter i vårt register antingen i Oma S-kanava eller genom att sända en skriftlig ansökan om registerutdrag. Det kostar inget att granska registrerade uppgifter i Oma S-kanava, och du kan göra det så ofta du vill. På basis av en skriftlig anhållan kan du få ett registerutdrag med dina egna uppgifter gratis en gång om året.

På Oma S-kanava

I Oma S-kanava kan du granska dina egna grunduppgifter (bl.a. kontaktuppgifterna och uppgifterna om ägarkundshushållet), kolla de i pengar utbetalda förmånerna och bonusköpsinformation om slutsummorna per kvitto för ägarkundshushållets bonusköp. Du har rätt att i Oma S-kanava beställa en rapport, där du ser uppgifterna om alla inköp som registrerats i registret noggrannare än som slutsumman på kvittot. På rapporten ser du endast inköp som du själv har gjort, inte andra familjemedlemmars inköp.

Logga in på Oma S-kanava

Skriftlig anhållan om registerutdrag

Du kan också beställa ett registerutdrag med en skriftlig undertecknad anhållan om registerutdrag, som du antingen lämnar in på något av S-gruppens kundtjänstställen (Prisma, de större Sokosenheterna och vissa S-marketar) eller postar till registerhållaren. Anhållan om registerutdrag kan vara fritt formulerad, men du kan också utnyttja blanketten för anhållan om registerutdrag.