Smartare vardag med flera kort


Exempelfamiljen Raatikainens koncentration inbringar 976 € per år


Totalutgifter

2 085 €/mån

 


Bonusinköp

1 668€/mån

(80 %)


Bonus t.o.m.

976 €/år

(81,40 €/mån)

Koncentration av familjens inköp ger resultat

När familjen samlar Bonus kan man dra nytta av flera köpares volymer. Då man uppnår 5 % återbäring redan vid inköp för 900 euro per månad, lönar det sig verkligen att koncentrera familjens inköp. 

Vår exempelfamilj heter familjen Raatikainen, och de har tagit reda på hur man från vardagsinköpen kan få tillbaka en summa pengar för gemensamma mål.

Föräldrarna tog på sig uppgiften att undersöka familjens utgifter och hur mycket av dessa man skulle kunna få tillbaka genom koncentration. Man skaffade S-Förmånskort till alla familjemedlemmarna. Bland Bonuspartner hittade man en ytterligare sporre för att nå målet: Som bonusberättigade partner la man till telefonabonnemang, försäkringar, el, gym, glasögon och tandvård.

Som mål satte man att fyra av fem euro i utgifter skulle ge Bonus. Familjens motto är därför: ”Eftersom vi sparar ska vi också ha trevligt.” Målet för sparandet har ännu inte bestämts. De har bara bestämt att de ska göra något kul tillsammans.

"Då man uppnår 5 % återbäring redan vid inköp för 900 euro per månad, lönar det sig verkligen att koncentrera familjens inköp."

Det är värt att prova hur koncentrationen fungerar

För koncentration av inköpen bör man på prov välja en tidsperiod som passar alla, t.ex. tre månader, och prova vilken nytta man uppnå i familjens hushållning. Fördelarna märks överraskande snabbt i plånboken. I appen S-mobil i den egna telefonen är det lätt att följa sin insamlade Bonus.

Det är lätt att tänka att matinköp ger Bonus, men sanningen är ännu mer mångfacetterad. Det är roligt att spara till ett gemensamt mål med hela familjens kraft – och när målet är nått kommer det med stor sannolikhet att även bli ett roligt minne.

"De har bara bestämt att de ska göra något kul tillsammans."

Familjen Raatikainens koncentrationskalkyl ger
en återbäring på 976 € per år

Matinköp

625 €

Kläder och skönhet

180 €

Tankning av bilen

140 €

Inredning

135 €

Fritid

300 €

El och försäkringar

265 €

Restaurangbesök

280 €

Hotell och resor

160 €

TOTALUTGIFTER 2 085 €/mån


"Bonus per år:
när 80 % av inköpen är bonusgrundande: t.om. 976 €
om 100 % inköpen är bonusgrundande: t.o.m. 1 227 €"

 

Räkna ut hur mycket Bonus ni skulle få

Ytterligare information om koncentration av inköpen:

För de tankningsköp som ingår i exempelberäkningen utbetalas Tankningsbonus. När du tankar på ABC, samlas inte bonus på samma sätt som på andra ställen, utan den sänker linjärt det literpris som du betalar. När du tankar får du förmånen på två sätt: För det första får du Tankningsbonus: lika många cent i rabatt per tankad liter som din bonusprocent är. Och för det andra: beloppet räknas ihop med alla dina bonusinköp, vilket gör att du når högre bonusnivåer. Läs mer om Tankningsbonus >>

Din Bonus


Det lönar sig att använda ditt S-Förmånskort. Hur mycket pengar får du tillbaka den här månaden?


Se din Bonus

S-mobil – Bonus och förmåner i din telefon

Med S-mobil har du alltid dina gröna förmåner med dig. Du kan följa med hur din Bonus ökar. Anslut även S-Bankens tjänster till appen för att exempelvis kunna betala med ditt fingeravtryck.


Ladda ner S-mobil

Etusivu 2018 CSS