Bonus dubbelt upp

Bonus dubbelt upp är en kampanjförmån åt ägarkunder

Bonus dubbelt upp innebär att du får Bonus beräknad enligt dubbel bonusprocent för inköp som du har gjort under kampanjperioden vid verksamhetsställen som deltar i kampanjen. Inköpen bokförs som sådana i bonusköpen, men Bonus betalas alltså ut som dubbel.

Bonusprocentens storlek bestäms på basis av summan av ägarkundshushållets samtliga bonusköp på S-gruppens eller dess samarbetspartners verksamhetsställen. Om bonusprocenten för månadens totala inköp är t.ex. 3 %, får du alltså 6 % Bonus för inköp gjorda under kampanjperioden vid verksamhetsställen som beviljar Bonus dubbelt upp.

Information om ägarkundskap

Man ansluter sig som ägarkund genom att betala handelslagets andelsinsats (100 €).  Vid anslutningen kan man betala en delinsats på 20 euro, varefter den resterande delen av andelsinsatsen samlas med Bonus under två års tid. Alternativt kan man betala hela andelsinsatsen på en gång. Bonus samlas vanligast fr.o.m. 50 euros inköp per månad. Handelslagens bonustabeller varierat något. Information som man ger av sig vid anslutningen samt information som ackumuleras under kundförhållandet lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Läs mer Reglerna för ägarkundsystemet