Beställ förmånerna till din e-postadress!

Den tryckta ägarkundsposten semestrar i juli, men förmåner finns det genom hela sommaren. Uppdatera dina kontaktuppgifter, så får du härefter förmånerna och de aktuella kundmeddelandena till din e-post.
Agera nu! Logga in i tjänsten via den vidstående länken och uppdatera dina kontaktuppgifter på Oma S-kanava. Då du har uppdaterat din e-postadress och gett oss tillstånd till marknadsföring, kan vi skicka dig de bästa förmånerna och aktuell kundkommunikation direkt till din e-postadress. I tjänsten kan du också kolla att dina andra kunduppgifter, t.ex. mobiltelefonnumret, är korrekta.

Uppdatera kontaktuppgifterna senast 30.6; samtidigt deltar du i en lottning av ett presentkort på 500 € till S-gruppen!

För att logga in på Ägarkund Online behöver du en S-kod. Skapa S-koden då du loggar in på tjänsten för första gången Om du har glömt S-koden som du tidigare skapat, kan du beställa den i samband med inloggningen.
Uppdatera sin e-postadressi i Oma S-kanava