Användarvillkor för S-gruppens kundpaneler

Anmälning till panelen

En person som anmäler sig som deltagare i någon av S-gruppens elektroniska kundpaneler ska vara:

  • ägarkund eller bo i ett ägarkundshushåll och
  • vara 15 år fyllda

Dessutom kan man ställa panelspecifika kriterier för deltagande i panelen.

Utträde ur kundpanelen

En panelist kan när som helst sluta verka i en kundpanel genom att träda ut ur panelen. Man kan träda ut ur panelen i webbtjänsten Oma S-kanava, i panelerna via en länk som finns i e-postmeddelanden, eller genom att kontakta kundtjänsten. S-gruppen förbehåller sig rätten att avlägsna en panelist från panelen, om:

  • panelisten hör inte till panelens målgrupp
  • panelisten har inte på ett år besvarat en enda enkät
  • panelistens e-postadress inte fungerar
  • panelistens verksamhet strider mot god sed
  • det har gått minst två år sedan personen anslöt sig till panelen

Medverkan i kundpaneler

Panelisterna besvarar enkäter som genomförs i kundpaneler. Enkäterna är webbenkäter, så panelisten måste kunna ansluta sig till webben. Panelisterna kallas per e-post att besvara nya enkäter; alternativt publiceras enkäterna på webbsidor som meddelas panelisterna. Panelisten ska ha en giltig e-postadress i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Panelisten svarar för att e-postadressen är aktuell. E-postadressen kan uppdateras via Oma S-kanava eller genom att kontakta ägarkundstjänsten. Deltagare i de olika panelerna kan också inbjudas till annat än att svara på elektroniska enkäter (t.ex. till gruppdiskussioner). Medverkan i en kundpanel är helt frivillig, och alla panelister kan fritt välja aktiviteterna de vill delta i. Antalet enkäter varierar från panel till panel. Vanligast är 4-6 enkäter per år. I panelerna kan man ordna lottningar eller på annat sätt premiera dem som besvarat enkäter.

S-gruppen förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren för paneler.

Registerbeskrivning

Takaisin