Välj tema för din respons

Vänligen skriv inte din personbeteckning, kortnummer eller bankuppgifter på responsblanketten.

S-gruppens ägarkundtjänst och responshantering är för närvarande överbelastad. Vi beklagar situationen.