Välj tema för din respons

Vänligen skriv inte din personbeteckning, kortnummer eller bankuppgifter på responsblanketten.

I den exceptionella situationen som coronaviruset har medfört kan svarstiden för meddelanden vara längre än normalt. Vi beklagar situationen och tackar för ditt tålamod.