Kysy lisää osuuskauppavaaleista!

Yleisesti S-ryhmän osuuskauppojen vaaleista sinulle kertoo mielellään lisää Marjaana Saarikoski,
SOK Viestintä ja yhteiskuntasuhteet, marjaana.saarikoski@sok.fi, 010 76 81207

Valtakunnallisella tasolla osuuskauppojen vaaleihin liittyvät juridiset tai sen luonteiset tausta-asiat sinulle selvittää lakimies Mika Haapanen-Suojala, SOK Lakiasiat, mika.haapanen-suojala@sok.fi, 010 76 82452

Kaikkiin osuuskaupan omiin vaaleihin liittyviin kysymyksiin vastaa osuuskaupan oma vastuuhenkilö. Katso yhteyshenkilöt osuukaupan omilta vaalisivuilta!