Omat tiedot käyttöehdot

Yleistä

Omat tiedot -palvelu (myöhemmin "Palvelu") on S-ryhmän asiakkaille tarkoitettu palvelu, jolla asiakas pääsee käyttämään S-ryhmän digitaalisia palveluita ja hyödyntämään rekisteriin tallennettuja tietoja. Palvelu mahdollistaa asiakkaan siirtymisen palveluiden välillä tunnistautuneena. Palveluun on mahdollista tallentaa maksukorttien maksutiedot ja ne ovat asiakkaan käytettävissä palveluissa, joissa Palvelu on käytössä.

Palvelun avulla S-ryhmän osuuskaupan asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen kuuluva henkilö voi hyödyntää S-ryhmän asiakasomistajille tarjottavia hyötypalveluita.

Palvelun henkilötietoja käsitellään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietosuojainformaation ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palvelun tekninen toiminnallisuus edellyttää evästeiden tai vastaavien teknologien käyttämistä, millä käyttäjä voidaan tunnistaa.

Käyttöehtojen kohde ja osapuolet

Määritelmät:

Asiakas: S-ryhmän asiakas, jonka tietoja ylläpidetään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä. Asiakas voi olla myös Asiakasomistaja.

Asiakasomistaja: S-ryhmän osuuskaupan asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen kuuluva henkilö

SOK: SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vastaa Palvelusta.

S-ryhmä: S-ryhmän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja osuuskaupat tytär- ja osakkuusyhtiöineen (pois lukien tässä sopimuksessa S-Pankki Oy).

Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Palvelua koskevat tiedustelut:
S-ryhmän asiakasomistajapalvelu 010 76 5858, ma-to 9-20, pe 9-18  (0,084 €/minuutti).

Tunnistautuminen ja liikkuminen palvelusta toiseen

Palveluun voidaan tunnistautua eri tavoilla. Asiakas voi luoda itselleen tunnistautumisvälineeksi tunnuksen ja salasanan tai Palveluun voidaan tunnistautua palveluntarjoajan valitsemilla tunnistautumistavoilla kuten esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisvälineitä voidaan lisätä Palveluun palvelukehityksen seurauksena. Palvelun käyttäjätunnus ja salasanat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle.

Asiakas voi siirtyä tunnistautuneena ilman uudelleenkirjautumista S-ryhmän eri verkkopalvelujen välillä (ns. kertakirjautuminen eli Single-Sign-On). Mikäli Palvelun tunnukset ovat hukassa, Asiakas voi uusia unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen Palvelussa tai S-ryhmän asiakaspalvelussa.

Tallennetut maksukortit

Asiakas voi tallentaa maksukorttien tiedot Palveluun. Mikäli Asiakas lisää maksukorttien maksutiedot Palveluun, Asiakas vastaa tallennetuilla maksutiedoilla tehdyistä ostoksista eri verkkopalveluissa, jossa Palvelu on käytössä. Mikäli epäilee Palvelun tunnuksen joutuneen sivullisen tietoon tai väärinkäytöksen kohteeksi, Asiakas on velvollinen sulkemaan kaikki tallennetut maksukortit, joiden tiedot on tallennettu Palveluun.

Maksukorttitiedot välitetään maksunvälittäjän (Nets Oy:n) maksujärjestelmään, eikä SOK tallenna kortin tietoja omiin rekistereihin. S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin tallennetaan vain tekninen avain maksukortista.

Asiakasomistajan hyötypalvelut

Asiakasomistajille tarjottaviin digitaalisiin hyötypalveluihin sovelletaan näitä ehtoja. Palvelun avulla S-ryhmän asiakasomistaja voi hyödyntää S-ryhmän tarjoamia hyötypalveluita, mikäli Asiakas on tunnistettu Asiakasomistajaksi. Hyötypalvelut käsittelevät S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin henkilö- ja ostotietoja tuottaakseen palvelun asiakkaalle. Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeutettuun etuun, ja Asiakasomistajalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä tarkan ostotiedon osalta. Mikäli Asiakas vastustaa tarkan ostotiedon käsittelyä, hyötypalveluita ei voida tuottaa Asiakasomistajalle.

Tunnistautuneen asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa kaikista tunnistautuneena eri palveluissa tekemistään toimenpiteistä. Jos Asiakas käyttää Palvelua yhteiskäyttöisillä laitteilla tai laitteilla, joihin on pääsy muilla käyttäjillä, Asiakkaan tulee aina istunnon lopuksi kirjautua ulos Palvelusta, tyhjentää päätelaitteen välimuisti ja huolehtia, ettei salasanoja tallenneta päätelaitteen muistiin.

Mikäli Asiakas epäilee tunnuksen joutuneen sivullisen haltuun, Asiakkaan tulee viipymättä muuttaa tunnuksensa tai ottaa yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun tunnuksen sulkemiseksi. Mikäli Palveluun on liitetty maksukorttien tietoja, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta viipymättä maksukortin sulkupalveluun.

Asiakkaalla voi olla oikeus siirtää tai tuottaa itsenäisesti tietoja S-ryhmän eri palveluihin. Palvelujen toiminallisuudet määrittävät tarkemmassa ohjeistuksessa sen, mitä tietoja ja miten tietoja voidaan siirtää eri palveluihin. Asiakas vastaa siirretyn informaation oikeellisuudesta. Palveluihin liitetyistä tiedoista tulee hyötypalvelussa ilmoitetun rekisterin osa.

Laitteet

Asiakas vastaa hänen käyttämänsä päätelaitteen, ohjelmiston, tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja niiden kustannuksista ja ajantasaisesta tietoturvasta.

Palvelua varten tarvittavat tiedot

Asiakas vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. SOK ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka Asiakas antaa, eikä SOK vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Sisältö

Asiakas vastaa siitä, että hän käyttää Palvelua lainmukaisesti eikä loukkaa toisten oikeuksia. SOK:lla on harkintansa mukaan oikeus poistaa Palvelusta lainvastainen, loukkaava tai näiden käyttöehtojen vastainen sisältö. Väärinkäytöstapauksissa SOK:lla on oikeus poistaa Palvelu käytöstä tai rajoittaa sen käyttöä.

SOK:n vastuut ja oikeudet

Palvelun käyttö ja sen tiedot

Palvelu on lähtökohtaisesti aina käytettävissä. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

Vahingonkorvausvelvollisuus

SOK ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. SOK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta S-ryhmän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

SOK ei vastaa Palvelua hyödyntävien verkkopalvelujen toiminnasta, sisällöstä, palveluista tai tuotteista eikä niistä Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvasta vahingosta, ellei SOK ole palvelun tuottajana.

Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun immateriaalioikeudet kuuluvat SOK:lle. Asiakkaalla on rinnakkainen käyttöoikeus hyödyntää, tallentaa ja siirtää Palvelussa olevia henkilötietoja ja niiden perusteella tehtyjä aineistoja.

Käyttöehtojen muuttaminen, päivittäminen ja käytön keskeyttäminen

Käyttöehtojen muuttaminen

SOK kehittää palveluita jatkuvasti, mistä johtuen Palvelun muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. SOK voi muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella. SOK ilmoittaa parhaalla katsomallaan tavalla käyttöehtojen muuttamisesta.

SOK:n oikeus päivittää ja keskeyttää palvelu

SOK voi päivittää Palvelua tai sulkea sen milloin tahansa. SOK:lla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen joko kokonaan tai tietyn Asiakkaan osalta, mikäli Asiakas ei noudata käyttöehtoja tai milloin SOK:lla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua tai Palvelun tietoja käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S-ryhmälle tai kolmannelle osapuolelle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä mistä maasta ja millä teknisellä välineellä Palvelua käytetään.

Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne SOK:ta vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.