Käyttöehdot

 

S-kanava.fi –verkkopalvelun käyttöehdot

SOK:n ylläpitämän S-kanava.fi –verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan sekä kirjautumattoman että kirjautuneen asiakkaan asiointiin.

SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) omistaa Palvelun ja vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä. SOK:lla on oikeus tehdä muutoksia Palveluun.

Palvelun kirjautuneille tarkoitetun osion, Oman S-kanavan, käyttäminen ja sivustoilla vieraileminen edellyttää S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin rekisteröidyiltä asiakkailta (jäljempänä Asiakas) käyttöehtojen ja sääntöjen hyväksymistä ja noudattamista. On tärkeää, että Asiakas tutustuu näihin ehtoihin huolellisesti.

Ehtoja noudatetaan muiden sopimusehtojen (asiakasomistajasopimus, S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän säännöt ja S-tunnuksen käyttöehdot) lisäksi. Mikäli muut sopimusehdot, ohjeet tai käsikirjat ovat näiden ehtojen kanssa ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu.

Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne, ovat SOK:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. SOK pidättää kaikki oikeudet S-kanava.fi –verkkopalveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on tarkoitettu yksityiseen, ei kaupalliseen, käyttöön. 

Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Palvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. 

Oman S-kanavan aineistoa saa katsella, selata ja tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa osia siitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön muuttaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua. Sisältöä ei ole luvallista kopioida tai käyttää muullakaan tavoin ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

SOK ei takaa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. SOK ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

SOK varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Palvelussa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. SOK:lla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn Asiakkaan osalta.

SOK ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, SOK ei vastaa mistään Palvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Palvelun kirjautumista vaativassa osiossa esitettävät tiedot ovat peräisin S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteristä. Palvelun sisältö vaihtelee asiakkaan roolin mukaan siten, että laajemmat palvelut ovat käytössä ainoastaan asiakasomistajatalouteen kuuluvilla henkilöillä.

Palvelussa näytetään asiakasomistajatalouden ostotiedot kootusti kaikille asiakasomistajatalouteen kuuluville. Palvelussa voidaan myös näyttää kaikki asiakasomistajatalouden ostotiedot tapahtumatasolla.

Palvelun käyttöajat

Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. SOK voi perustellusta syystä rajoittaa Palvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Palvelussa. SOK pyrkii tekemään ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. SOK ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

SOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelun käytön tekniset edellytykset

Asiakkaan on omalla kustannuksellaan hankittava Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja puhelin- tms. tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastattava niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. SOK ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Mikäli Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelun toimivuuden ja/tai turvallisuuden on SOK:lla oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen. SOK vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta niiden tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Mikäli Palvelua käytetään yhteiskäyttöiseltä tietokoneelta (esim. oppilaitos, kirjasto tms.) tulee Asiakkaan huolehtia että:

  • www-selain ei ole tallentanut tunnistetietoja kyseisen tietokoneen muistiin,
  • lopetettuaan Palvelun käyttämisen kirjautuu ulos Palvelusta "Kirjaudu ulos"-painikkeella,
  • tietokoneen välimuisti on tyhjennetty.

 WWW-selain ja versio

  • Internet Explorer 10 (tai uudempi versio)
  • Mozilla Firefox 4 (tai uudempi versio)
  • Opera 9 (tai uudempi versio)
  • Safari 4 (tai uudempi versio)
  • Google Chrome 7

Oma S-kanava ja ylänaavigaatio

Huom!

Oman S-kanavan ja S-kanavan ylänavigaation käyttöä tuetaan seuraavilla selaimilla: Firefox, Google Chrome, Safari ja Internet Explorer. Tietoturvallisuussyistä näitä palveluita tuetaan vain selainten uusimmilla versioilla. Päivitä tarvittaessa itsellesi tuorein selainversio!

Cookie (eväste, pipari)

Palvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

S-kanava.fi -verkkopalvelu Palvelu hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja SOK:n puolesta. SOK hyödyntää tilastotietoja S-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä Palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

Keskustelut, blogit ja kommentit

Keskustelupalstat, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

SOK ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa. SOK poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut SOK:n tietoon. SOK ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen, kommenttien ja blogien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Omat tiedot -palvelun käyttöehdot

Yleistä

Omat tiedot -palvelu on S-ryhmän henkilöasiakkaille tarkoitettu palvelu, jossa Asiakas pääsee katsomaan ja ylläpitämään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevia tietojaan missä tahansa palvelun piirissä olevassa S‑ryhmän Verkkopalvelussa. Palvelu mahdollistaa myös asiakkaan siirtymisen tunnistautuneena toiseen S-ryhmän Verkkopalveluun. Palvelussa Asiakkaan henkilötietoja käsitellään näiden Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn S‑ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin rekisteriselosteen mukaisesti.

Omat tiedot -palvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot. Palvelun käytössä noudatetaan näitä Käyttöehtoja ja sen lisäksi niiden palveluntarjoajien käyttöehtoja, jotka käyttävät Omat tiedot -palvelua Verkkopalveluissaan. Nämä Käyttöehdot ovat tulkintatilanteessa ensisijaiset.

Käyttöehtojen kohde ja osapuolet

Määritelmät:

Käyttöehdot: Tässä dokumentissa esitetyt Omat tiedot -palvelun Käyttöehdot, jotka Asiakas hyväksyy
Asiakas: S-ryhmän osuuskaupan asiakasomistaja, asiakasomistajatalouteen kuuluva henkilö tai muu asiakas, jonka tietoja ylläpidetään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä. Rekisterin tietoja käytetään mm. asiakassuhteiden hoitamiseen sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin.
SOK: SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vastaa Omat tiedot -palvelusta ja tunnistautumisen toiminnasta ja kehittämisestä.
S-ryhmä: S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen
S-ryhmän yhteistyökumppanit: S-ryhmän kanssa yhteistyösopimuksen solmineet yritykset, esimerkiksi ns. bonusyhteistyökumppanit.
S-tunnus: S-ryhmän henkilöasiakkaalle tarkoitettu tunnistautumisväline, jolla Asiakas voi tunnistautua Omat tiedot -palveluun ja S-tunnusta hyödyntäviin Verkkopalveluihin
Verkkopalvelu: S-ryhmän ylläpitämä verkko- tai asiointipalvelu, jossa on otettu käyttöön Omat tiedot –palvelu

Palveluntarjoajan yhteystiedot:
SOK Asiakasomistajuuden ohjaus
Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Omat tiedot –palvelua ja S-tunnusta koskevat tiedustelut: S-ryhmän asiakasomistajapalvelu 010 76 5858
ma-pe 8-20 (0,084 €/minuutti).

Henkilötietojen käsittely Omat tiedot -palvelussa

Omat tiedot –palvelun avulla S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietoja kulkee tunnistautuneen Asiakkaan mukana S‑ryhmän Verkkopalvelusta toiseen ja niitä näytetään Asiakkaalle Verkkopalvelussa istunnon ajan. Asiakkaasta S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevia tietoja välitetään Verkkopalvelun asiakasrekisteriin vain Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Asiakastietojen välittäminen edellyttää myös aina sitä, että Asiakas hyväksyy toisen Verkkopalvelun käyttöehdot.

Tunnistautuminen ja liikkuminen Verkkopalvelusta toiseen tunnistautuneena

Omat tiedot palveluun voidaan tunnistautua eri tavoilla. Asiakas voi luoda itselleen tunnistautumisvälineeksi S-tunnuksen tai palveluun voidaan tunnistautua palvelun toimittajan valitsemilla tunnistautumistavoilla kuten esimerkiksi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiakas voi siirtyä tunnistautuneena ilman uudelleenkirjautumista S-ryhmän eri Verkkopalvelujen välillä (ns. kertakirjautuminen eli Single-Sign-On). Mikäli Asiakas on luonut itselleen S-tunnuksen, pystyy hän kirjautumaan samoilla tunnuksilla kaikkiin Omat tiedot -palvelun piirissä oleviin Verkkopalveluihin.

Luodessaan itselleen S-tunnuksen Asiakas voi itse määritellä tunnistautumiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. S-tunnus on henkilökohtainen eikä sitä tule antaa toisen henkilön käyttöön. Mikäli S-tunnus on hukassa, Asiakas voi uusia S-tunnukseen liittyvän unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen S-tunnusta hyödyntävissä verkkopalveluissa tai asiakaspalvelussa. Mikäli Asiakas epäilee S‑tunnuksen joutuneen sivullisen haltuun, tulee hänen lukita S-tunnus, muuttaa salasanaa ja käyttäjätunnusta tai ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun S-tunnuksen sulkemiseksi.

Tunnistautuneen Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa kaikista tunnistautuneena eri Verkkopalveluissa tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on Suomen lain, näiden Käyttöehtojen ja muiden Verkkopalvelukohtaisten käyttöehtojen mukaista. Asiakkaan tulee aina kirjautua ulos Verkkopalvelusta, jossa asioi tunnistautuneena. Kirjaudu ulos –toiminto lopettaa kerralla kaikkien niiden Verkkopalveluiden istunnot, joissa asiakas on tunnistautuneena asioinut. Jos käytössä on yhteyskäyttöinen kone, tulee myös selaimen välimuisti tyhjentää.

Laitteet

Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttämänsä tietokone- ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Omat tiedot –palvelun piirissä olevien Verkkopalveluiden edellytysten mukaisia. Asiakas vastaa käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, toiminnasta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

S-tunnusten luonnin yhteydessä annetut tiedot

Asiakkaan on annettava S-tunnusta varten tarvittavat tiedot ja hänen on ilmoitettava tietojen muutoksista S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Asiakas vastaa S-tunnusta varten antamiensa tietojen oikeellisuudesta. SOK ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka Asiakas antaa, eikä SOK vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Aineisto

Asiakas vastaa siitä, ettei hän tunnistautuneena tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Seuraukset

Mikäli ilmenee, että aineisto, jonka Asiakas on julkaissut asioidessaan tunnistautuneena, on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen tai Omat tiedot –palvelun piirissä olevien Verkkopalveluiden palvelukohtaisten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, SOK:lla on oikeus poistaa kyseinen aineisto. Vakavissa väärinkäytöstapauksissa SOK:lla on oikeus poistaa asiakkaan S-tunnus.

SOK:n vastuut ja oikeudet

Omat tiedot –palvelun ja S-tunnuksen käyttö ja asiakkaan tiedot

Omat tiedot-palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

SOK ei luovuta Asiakkaan S-tunnusta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tästä poikkeuksena ovat lainsäädännön tai viranomaismääräysten aiheuttamat tiedonantovelvoitteet.

Vahingonkorvausvelvollisuus

SOK ei vastaa tunnistuspalvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. SOK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta S-ryhmän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:
a) viranomaisen toimenpide,
b) sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
c) S-ryhmästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
d) tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys,
e) työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto.
Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa SOK:n keskeyttämään tunnistuspalvelun tarjoamisen toistaiseksi.

SOK ei vastaa Omat tiedot –palvelun piirissä olevien Verkkopalvelujen toiminnasta, palveluista tai tuotteista eikä niistä Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvasta vahingosta.

Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Omat tiedot –palvelun, S-tunnuksen ja sillä tunnistautumiseen liittyvien S-ryhmän tuottamien tekstien, kuvien, ulkoasun, tunnusmerkkien tai muun sisällön omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat SOK:lle tai sen yhteistyökumppaneille ellei niiden erikseen palvelussa ole nimenomaan ilmoitettu kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty.

Palvelun ja www-sivujen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, on sallittua. Omat tiedot -palvelua ja siellä esitettyä aineistoa saa katsella, selata ja tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa osia siitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön muuttaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua. Sisältöä ei ole luvallista kopioida tai käyttää muullakaan tavoin ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Käyttöehtoja, Omat tiedot –palvelua tai S-tunnusta koskevat ilmoitukset ja tiedotteet

Omat tiedot-palvelua,  S-tunnusta, näitä Käyttöehtoja tai muita ehtoja koskevaan tiedottamiseen ja muuhun asiakasinformaatioon käytetään ensisijaisesti Verkkopalveluita, joissa S‑tunnusta käytetään. Lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää Asiakkaan S-tunnuksen luomisen yhteydessä antamia tai myöhemmin päivittämiä yhteystietoja.

Käyttöehtojen muuttaminen, S-tunnuksen päivittäminen ja käytön keskeyttäminen

Käyttöehtojen muuttaminen

SOK kehittää Omat tiedot palvelua jatkuvasti, mistä johtuen palvelun muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. SOK pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää palvelun Käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella.

SOK:n oikeus päivittää ja keskeyttää palvelu

SOK pidättää oikeuden päivittää Omat tiedot -palvelua tai sulkea sen milloin tahansa. SOK:lla on oikeus keskeyttää Omat tiedot –palvelun käyttäminen joko kokonaan tai tietyn Asiakkaan osalta, mikäli Asiakas ei noudata Omat tiedot –palvelun Käyttöehtoja tai milloin SOK:lla on perusteltu syy epäillä, että palvelua tai palvelun tietoja käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S‑ryhmälle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Omat tiedot -palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä mistä maasta ja millä teknisellä välineellä palvelua käytetään.

Näihin Käyttöehtoihin tai muihin Omat tiedot -palvelun käyttöä sääteleviin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne SOK:ta vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Päivitetty 05/2015

©SOK 2015
osoite:          PL 1, 00088 S-ryhmä 
Y-tunnus:      0116323-1 
palaute: S-kanava@sok.fi