Sähköinen kassakuittipalvelu, käyttöehdot ja tietosuoja


Sähköinen kassakuittipalvelu

Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan käyttöönottamaan Sähköinen kassakuittipalveluun. Sähköinen kassakuittipalvelu on S-ryhmän asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouksiin kuuluville (jäljempänä Asiakas) tarkoitettu palvelu, joka sisältää Sähköisen kassakuittiarkiston ja Paperiton kassa-asiointi -palvelun. Sähköisen kassakuittipalvelun tarjoaa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK).


Palvelun kuvaus

Sähköinen kassakuittipalvelu on kaksitasoinen palvelu, joka koostuu Sähköisestä kassakuittiarkistosta ja Sähköisen kuittiarkiston ja Paperiton kassa-asiointi –palvelun yhdistelmästä. Paperiton kassa-asiointi –palvelu edellyttää aina sähköisen kuittiarkiston käyttöönottamista. Asiakas voi käyttää Sähköistä kassakuittipalvelua Omalla S-kanavalla ja S-mobiilissa. 


Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Tiedot palvelun käytöstä sekä Asiakkaan sähköiset kuitit ovat S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietoja. Sähköisessä kassakuittiarkistossa olevia kuittien tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, kuin Sähköisen kassakuittipalvelun tuottamiseen.


Sähköisen kassakuittipalvelun tietojen tarkastaminen ja tietojen poistaminen

Asiakas voi tarkistaa sähköisen kassakuittipalvelun sisältämät tiedot ainoastaan tunnistautuneena sähköisesti S-kanavalla tai S-mobiilissa.

Asiakkaalla on oikeus poistaa lopullisesti sähköisen kassakuittipalvelua koskevat tiedot asiakasrekisteristä poistamalla palvelu käytöstä S-kanavalla tai S-mobiilissa.


Edellytykset palvelun käyttöönotolle

Sähköisen kassakuittipalvelun käyttöönottaminen edellyttää, että Asiakas on vahvasti tunnistettu. Palvelun tuottaminen edellyttää Asiakkaan tuotetasoisten ostotietojen ja henkilötietojen käsittelemistä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Hyväksymällä palvelun käyttöehdot Asiakas hyväksyy tuotetasoisten ostotietojensa näyttämisen palvelussa.

Sähköinen kassakuittiarkisto

Sähköisen kassakuittiarkiston voivat ottaa käyttöön kaikki Asiakkaat, joilla on käytössään voimassaoleva, henkilökohtainen S-Etukortti. Kun Asiakas on ottanut palvelun käyttöönsä, tallennetaan kaikista hänen palvelun piirissä olevissa S-ryhmän toimipaikossa tekemistään ostoista kertyvät kuitit Sähköiseen kassakuittiarkistoon, kun oston yhteydessä on käytetty S-Etukorttia. Sähköistä kuittia ei muodostu ostotapahtumista, joiden yhteydessä ei käytetä S-Etukorttia. Sähköisen kuitin muodostuminen ei edellytä ostosten maksamista S-Etukortilla eikä sitä, että kaikista ostoksista kertyisi Bonusta. Asiakas voi selata Sähköisessä kassakuittiarkistossa olevia kuittejaan S-mobiilissa ja kirjautuneena Oma S-kanava -palveluun.

Paperiton kassa-asiointi -palvelu

Paperiton kassa-asiointi –palvelun voivat ottaa käyttöönsä kaikki Asiakkaat, joilla on käytössään voimassaoleva, henkilökohtainen S-Etukortti Visa ja jotka ovat itse ensin ottaneet käyttöönsä Sähköisen kassakuittiarkiston. Paperiton kassa-asiointi –palvelu edellyttää palvelun käyttöönottamisen lisäksi palvelun aktivointia Asiakkaan S-Etukortti Visa-kortin sirulle. Asiakas aktivoi palvelun korttinsa sirulle S-ryhmän toimipaikkojen itsepalvelupisteistä löytyvällä S-Etukorttipäätteellä. Kun Asiakkaan S-Etukortti Visa –kortti uusitaan, tulee Asiakkaan itse aktivoida Paperiton kassa-asiointi –palvelu uuden kortin sirulle. Paperiton kassa-asiointi –palvelun käyttöönottaneelle asiakkaalle ei enää tulosteta kassalla paperikuittia palvelussa mukana olevissa toimipaikoissa. Asiakas voi kuitenkin aina halutessaan saada yksittäisestä ostotapahtumasta paperikuitin pyytämällä ostotapahtuman yhteydessä kassahenkilöä tulostamaan hänelle paperikuitin.

Maksettaessa Mobile Payllä S-ryhmän toimipaikoissa toimii Paperiton kassa-asiointi automaattisesti myös muilla Mobile Payhin ladatuilla maksuvälineillä Sähköisen kassakuittipalvelun ja Paperiton asiointi-palvelun käyttöönottaneilla Asiakkailla, kun Asiakas on ladannut Mobile Pay-sovellukseen S-ryhmän Bonusominaisuuden.


Toimipaikat, joissa Sähköinen kassakuittipalvelu on käytössä

Sähköinen kassakuittipalvelu on käytössä seuraavien S-ryhmän ketjujen toimipaikoissa: S-market, Prisma, Sale, Alepa, Stockmann Herkku, Sokos, Sokos Emotion, Kodin Terra (pois lukien Kodin Terra Halikko), S-Rauta-yksiköt Hamina, Kausala ja Hanko ja ABC (pois lukien ABC-yksiköiden Hesburgerit ja ABC:n yhteydessä oleva toisen liikkeenharjoittajan liiketoiminta). Marks&Spenceriltä tehdyistä ostoista kertyvät sähköiset kuitit Sähköiseen kassakuittiarkistoon, mutta Paperiton kassa-asiointi ei Marks&Spencerillä ole käytössä. Sähköisen kuitin muodostuminen edellyttää, että Asiakas esittää S-Etukorttinsa kaupan kassalla maksaessaan ostoksiaan. Sähköistä kuittia ei muodostu verkkokaupassa tehdyistä ostoista.


Palvelun käyttöönotto

Asiakas ottaa Sähköisen kassakuitinpalvelun käyttöön joko S-mobiilissa tai kirjauduttuaan Omalle S-kanavalle. Palvelun käyttöönottaminen edellyttää Asiakkaan vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiakas voi ottaa käyttöönsä vain Sähköisen kassakuittiarkiston, jolloin kaikki kuitit hänen palvelun piiriin kuuluvissa toimipaikoissa tekemistään ostoista, joiden yhteydessä on luettu S-Etukortti, talletetaan Asiakkaan Sähköiseen kassakuittiarkistoon. Asiakas voi lisäksi ottaa S-mobiilissa tai Omalla S-kanavalla käyttöönsä Paperiton kassa-asiointi –palvelun ja aktivoida Paperiton kassa-asiointi –palvelun käyttämänsä S-Etukortti Visa-kortin sirulle toimipaikan S-Etukorttipäätteellä, jolloin hänelle ei enää kassalla tulosteta paperikuittia vaan hän saa kuitin ostoistaan vain Sähköiseen kassakuittiarkistoon.

Jos Asiakkaalla on käytössään useampi S-Etukortti Visa, tulee palvelu aktivoida jokaisen kortin sirulle. Kun Asiakkaan kortti uusitaan, tulee Asiakkaan aktivoida palvelu uuden kortin sirulle. Vaikka Asiakas olisi S-mobiilissa tai Omalla S-kanavalla ottanut käyttöönsä Paperiton kassa-asiointi –palvelun, mutta hän ei ole lisäksi aktivoinut palvelua korttinsa sirulle S-Etukorttipäätteellä, hän saa kassalla myös paperisen kuitin. Paperiton kassa-asiointi –palvelun käyttöönottanut ja palvelun S-Etukortti Visa-kortilleen aktivoinut Asiakas voi kuitenkin aina halutessaan saada yksittäisestä ostotapahtumasta paperikuitin pyytämällä ostotapahtuman yhteydessä kassahenkilöä tulostamaan hänelle paperikuitin.


Palvelun poistaminen käytöstä

Asiakas voi ottaa Sähköisen kassakuittipalvelun pois käytöstä S-mobiilissa tai kirjautuneena Omalle S-kanavalle. Palvelun lopettaminen edellyttää Asiakkaan vahvaa tunnistamista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun poistaminen käytöstä lopettaa Asiakkaalta Sähköisen kassakuittiarkiston ja poistaa kaikki Asiakkaan kuitit Sähköisestä kassakuittiarkistosta.

Jos Asiakas haluaa pitää käytössä Sähköisen kassakuittiarkiston, mutta poistaa Paperiton kassa-asiointi –palvelun, tulee hänen aktivoida S-Etukortti Visa-korttinsa sirulta palvelu pois käytöstä asiakaspalvelupisteen S-Etukorttipäätteellä.


Palvelun toiminta

Asiakkaan Sähköinen kassakuittiarkisto sijaitsee S-mobiilissa ja Omalla S-kanavalla. Sähköisen kassakuittipalvelun käyttöönottanut Asiakas saa ostoksestaan sähköisen kuitin Sähköiseen kassakuittiarkistoonsa pääsääntöisesti noin minuutin kuluttua kassatapahtumasta. Sähköinen kassakuittiarkisto on Asiakkaan henkilökohtainen palvelu. Sähköiseen kassakuittiarkistoon ei voi lisätä kuitteja eikä sieltä voi poistaa kuitteja. Sähköisiä kuitteja säilytetään Sähköisessä kassakuittiarkistossa 2 vuoden ajan (kuluva kuukausi + 24 edellistä kuukautta). Asiakkaalla on mahdollisuus reklamoida puutteista ja virheistä palvelun toiminnassa 14 vuorokauden ajan ostotapahtumasta


Sähköiseen kassakuittipalveluun sovellettavat muut ehdot

Näiden ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän sääntöjä. Sähköinen kassakuittipalvelu on asiakasomistajaetu ja palvelun käyttö edellyttää asiakasomistajatalouteen kuulumista. Asiakkaan oikeus palveluun lakkaa, kun kuuluminen asiakasomistajatalouteen lakkaa.


SOK:n vastuu palvelusta ja sen sisällöstä

SOK pidättää oikeuden muuttaa palvelua ja sulkea perustelluista syistä sen milloin tahansa osittain tai kokonaan. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa palvelun tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. SOK ei vastaa siitä, jos Asiakkaalle ei virhetilanteen vuoksi pystytä tuomaan kaikkia kuitteja palveluun. SOK varaa oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen. SOK ei vastaa sähköisiin kuitteihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä siinä tilanteessa, että Asiakas itse lähettää omia sähköisiä kuittejaan palvelusta.


Asiakkaan vastuu ja tietojen oikaisu

Asiakkaan tulee tarkistaa, että sähköiset kuitit hänen asioinnistaan palvelun piiriin kuuluvissa toimipaikoissa kertyvät Sähköiseen kassakuittiarkistoon ja reklamoida 14 vuorokauden sisällä, mikäli havaitsee puutteita tai virheitä palvelun toiminnassa. Reklamaatiot tulee osoittaa ensisijaisesti joko siihen toimipaikkaan, josta tehdystä ostosta ei ole tullut sähköistä kuittia kuittiarkistoon tai osuuskaupan konttorille ja toissijaisesti S-ryhmän asiakaspalvelupisteeseen.

Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena S-mobiiliin ja salasanaansa ja käyttäjätunnustaan, joilla hän voi kirjautua Omalle S-kanavalle, jotta ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta päästä tarkastelemaan Asiakkaan sähköisiä kuitteja.

Asiakkaan on mahdollista lähettää omia sähköisiä kuittejaan Sähköisestä kassakuittipalvelusta palvelun ulkopuolelle.


Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Yrityksen nimi:
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)

Y-tunnus: 0116323-1
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Postiosoite: PL 1 00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34 00510 HELSINKI
Puhelin: 010 768 011


Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelusta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluun sovelletaan Suomen lakia. 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle.