S-ryhmän ulkoista raportointia ja viestintää kehitetään ensisijaisesti vastaamaan asiakasomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien odotuksia.

S-ryhmän edelläkävijyys vastuullisuudessa edellyttää järjestelmällistä johtamista, ja sitä varten tarvitaan kattavaa ja luotettavaa seurantatietoa useista eri tunnusluvuista. Myös ulkoisen raportoinnin tulee olla avointa.

Katsauksessa sovellamme Global Reporting Initiative (GRI) -raportointistandardia, huomioiden kuitenkin S-ryhmän osuustoiminnallisen rakenteen.

Katsaus kertoo koko S-ryhmän tasolla tehdyistä linjauksista ja niiden toimeenpanosta sekä keskeisistä tunnusluvuista ja toimenpiteistä. Juridisesti itsenäisinä yrityksinä osuuskaupat myös raportoivat omasta toiminnastaan vuosiesitteissään ja verkkosivuillaan. 

Katsauksessa esitetyt kasvihuonekaasupäästöt (scope 1 ja 2, sekä osa scope 3 -tiedoista) sekä energiankulutustiedot ja jätetiedot on varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta.

TAKAISIN VUOSIKATSAUKSEEN >>