GRI-taulukko

GRI-taulukko

 

G4 Sijainti
Vastuullisuusstrategia
1 Toimitusjohtajan katsaus Johdon puheenvuoro
2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Johdon puheenvuoro
Organisaation taustakuvaus
3 - 9; 13-14 S-ryhmän kuvaus: koko, liiketoiminta ja omistusrakenne S-ryhmä lyhyesti
10 Henkilöstön määrä Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Henkilöstön määrä
12 S-ryhmän toimitusketju Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
15 - 16 Ulkopuoliset sitoumukset ja jäsenyydet järjestöissä Ilmastonmuutos ja kiertotalous/S-ryhmä sai kiitosta palmuöljyn vastuullisuudesta
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
17 Raportin laskentaraja Vuosikatsauksen kuvaus
18 - 23 Raportin sisällön määrittely; olennaiset teemat ja laskentaraja Vuosikatsauksen kuvaus
Johdon puheenvuoro
Sidosryhmävuorovaikutus
24 - 27 S-ryhmän sidosryhmät ja vuorovaikutus Sidosryhmät
Raportin kuvaus
28 - 33 Raportin tiedot ja yhteystiedot Vuosikatsauksen kuvaus
Hallinto
34 S-ryhmän hallintorakenne Johtaminen ja hallinto
Liiketoiminnan eettisyys
56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet S-ryhmä lyhyesti
Vastuullisuuden johtaminen
DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
Taloudellinen vastuu
EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakatuminen Tunnusluvut/Taloudelliset vaikutukset
EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Yhteiskunnan hyväksi/Alepa-fillarit liikuttavat helposti Helsingissä
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Keran alueesta kehitetään kestävää kaupunginosaa
Hyvinvointi ja terveys/Ässäkentät liikuttavat lapsia
EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Tunnusluvut/Taloudelliset vaikutukset, Verot ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
EC9 Paikallisten ostojen osuus Yhteiskunnan hyväksi/Paikallisuus on pop
Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
Ympäristö
EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Hukkapaloista syntyy Cyclo-vaatteita
EN3 Oma energiankulutus Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Energia ja vesi
EN5 Energiaintensiteetti Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Energia ja vesi
EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Energia ja vesi
EN8 Vedenkulutus Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Energia ja vesi
EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Päästöt
EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Päästöt
EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Päästöt
EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Sale Kiihtelysvaara luopui öljylämmityksestä
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Tuulivoimatavoite täyttyi, aurinkosähkössäkin mahdollisuuksia
Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Päästöt
EN21 Muut merkittävät päästöt ilmaan Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Päästöt
EN23 Jätteiden kokonaismäärä Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Jätteet
EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteet Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Suur-Savossa pelastetaan lounasruokaa
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Kalaa ja äyriäisiä kestävistä kalakannoista
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Punalaput vähentävät hävikkiä
Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Tuotteet ja palvelut
EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Jätteet
EN30 Tuotteiden kuljetuksista sekä työmatkoista aiheutuvat ympäristövaikutukset Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Päästöt
EN32 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
EN33 Merkittävät  ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Kalaa ja äyriäisiä kestävistä kalakannoista
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/S-ryhmä sai kiitosta palmuöljyn vastuullisuudesta
Henkilöstö ja työolosuhteet
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Henkilöstön määrä
LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus ja poissaolot Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Työturvallisuus
LA9 Koulutukset Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Työntekijöiden koulutus
LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Hyvinvointi ja terveys/Sujuvat työolot – hyvinvoiva henkilöstö
Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Työntekijöiden koulutus
LA12 Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Johtaminen ja hallinto
Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Monimuotoisuus
LA14 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
LA15 Merkittävät työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
Ihmisoikeudet
HR10 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
HR11 Merkittävät ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet/S-ryhmä ihmisoikeuspuolustaja Andy Hallin tukena
Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
Yhteiskunta
SO1 Paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat Yhteiskunnan hyväksi/Alepa-fillarit liikuttavat helposti Helsingissä
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Keran alueesta kehitetään kestävää kaupunginosaa
Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet/Työtä myös maahanmuuttajille
Hyvinvointi ja terveys/Ässäkentät liikuttavat lapsia
SO9 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Vastuullinen hankinta
Tuotevastuu
PR1 Tuotteet ja palvelut joiden terveys- ja turvallisuusvaikutukset on arvioitu Tunnusluvut/Sosiaaliset vaikutukset, Tuoteturvallisuus
PR3 Tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit Tunnusluvut/Ympäristövaikutukset, Tuotteet ja palvelut
PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Sidosryhmät
PR6 Kiistanalaisten tuotteiden myynti Ilmastonmuutos ja kiertotalous/Kalaa ja äyriäisiä kestävistä kalakannoista
Ilmastonmuutos ja kiertotalous/S-ryhmä sai kiitosta palmuöljyn vastuullisuudesta

 

S-ryhmän vuosikatsaus CSS