Sujuvat työolot – hyvinvoiva henkilöstö

S-ryhmään saatiin elokuussa 2016 ensimmäinen koko ryhmää palveleva työhyvinvointijohtaja. Työssä aloittaneen Sanna-Mari Myllysen tavoitteena on tehdä s-ryhmäläisten työnteosta sujuvaa ja mielekästä.

− Avainasia työhyvinvoinnin parantamisessa on ennakointi. Liiketoiminnan muutokset vaikuttavat lähes aina ihmisten toimintaan ja tätä kautta heidän työhyvinvointiinsa, Myllynen toteaa.

Toinen oleellinen asia on työntekijöiden osallistaminen.

− On tärkeää kuunnella työntekijöiden omia ajatuksia työn kehittämisestä ja sen sujuvuuden lisäämisestä. Miten vaikkapa myymälät tulisi suunnitella, jotta niissä on vaivatonta liikkua ja työskennellä.

Työhyvinvointi nähdään Sanna-Mari Myllysen mielestä liian usein sairauspoissaolojen kautta. Keskustelun painopiste tulisikin hänestä siirtää vahinkojen korjaamisen ja minimoimisen puolelta ennakointiin ja työn kehittämiseen.

Juuri nyt yksi S-ryhmän isoista työhyvinvointihaasteista ovat laajennetut aukioloajat.

− Aiemmin kaupan alalla ei tehty näin laajasti epäsäännöllistä vuorotyötä. Se on työhyvinvoinnin kannalta erityisen merkittävä asia. Myös nuorten työkykyisyyteen vaikuttaminen on todella tärkeää. Kun työntekijät tekevät fyysistä työtä ja vielä vuoroissa, on hyvin tärkeää, että he huolehtivat omasta työkyvystään.

Sanna-Mari Myllynen näkee, että S-ryhmässä juuri nuoret ovat yksi olennainen työhyvinvoinnin kehittämisen kohderyhmä. Tämän takia S-ryhmässä aloitetaan tänä vuonna Nuori mieli työssä-ohjelma, joka keskittyy nuorten työntekijöiden työelämäodotuksiin ja -taitoihin.

− S-ryhmän työntekijöistä noin neljännes on alle 25-vuotiaita. Olemme Suomen suurin ensityönantaja, ja asemamme tuo meille ikään kuin kasvatusvastuuta työelämätaitojen näkökulmasta. On nuorten koko työuran kannalta tärkeää, että he saavat työelämästä hyvän ensikokemuksen. Kaikkein merkittävin toimija sen onnistumisessa ovat esimiehet, Myllynen painottaa.

Kuva: Anssi Vuohelainen

S-ryhmän vuosikatsaus CSS