Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet

S-ryhmän Paras paikka elää -ohjelmassa on määritelty 11 linjausta, jotka ohjaavat vastuullisuustyötämme. Linjaukset ovat apuna myös, kun pyrimme toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet -teemaa ohjaavat seuraavat linjaukset:

  • Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat osa toimintakulttuuriamme.
  • Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjussamme.
  • Edistämme monimuotoisuutta.

 
S-ryhmän vuosikatsaus CSS