Sidosryhmät

Sidosryhmätyö

S-ryhmässä käydään aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelun tavoitteena on välittää tietoa S-ryhmästä, lisätä molemminpuolista ymmärrystä ja hyödyntää sidosryhmiemme osaamista toimintamme kehittämisessä.

S-ryhmän sidosryhmätyötä johdetaan tavoitteellisesti ja sitä mitataan vuosittain. Sidosryhmien mielikuvia S-ryhmästä selvitetään muun muassa T-Median Luottamus ja maine -tutkimuksella. Tutkimuksessa arvioidaan kokonaismainetta kahdeksan aihealueen kautta. Alueet ovat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.

Vuonna 2016 suuri yleisö arvioi S-ryhmän maineen asteikolla 1–5 hyväksi arvolla 3,57 (2015: 3,56). Vastuullisuus arvioitiin kohtalaiseksi arvolla 3,41 (2015: 3,14). Lisäksi S-ryhmän hallinto, joka sisältää avoimuuden, läpinäkyvyyden ja eettisen toiminnan, arvioitiin kohtalaiseksi arvolla 3,37 (2015: 3,45).

S-ryhmä osallistuu avoimesti ja aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erilaiset näkemykset otetaan huomioon ja kriittisistä näkemyksistä keskustellaan. Kaupparyhmälle esitettyihin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan avoimesti, on kyse sitten asiakkaiden, kansalaisjärjestöjen tai median kyselyistä.

Tornin aamu -keskustelutilaisuuksiin kutsutaan kunkin aiheen kannalta olennaisia sidosryhmiä, kuten järjestöjen edustajia, päättäjiä, virkamieskuntaa, mediaa ja asiantuntijoita. Vuonna 2016 Tornin aamu -tilaisuus järjestettiin esimerkiksi apteekkialan sääntelystä. Lisäksi S-ryhmän Paras paikka elää -vastuullisuusohjelma julkistettiin Tornin aamussa. Samalla keskusteltiin myös uusiutuvista energiamuodoista.

Toukokuussa 2016 S-ryhmä kutsui ruoka-alan vaikuttajat keskustelemaan suomalaisen ruoan tulevaisuudesta. Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron muun muassa SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala ja Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme. Tilaisuuden tavoitteena oli viedä suomalaista ruokakeskustelua eteenpäin.

Syyskuussa S-ryhmä kutsui sidosryhmiään keskustelemaan yritysten roolista ihmisoikeuksien edistäjinä. Tilaisuudessa keskustelivat ihmisoikeusaktivisti Andy Hall, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen sekä Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

S-ryhmän edustajat käyvät jatkuvaa ja suunnitelmallista vuoropuhelua päättäjien sekä virkamiesten kanssa S-ryhmän toimintaan vaikuttavista kysymyksistä. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti palvelualan kehitykseen ja siitä käytävään keskusteluun. Vaikuttajaviestintämme on avointa, ja olemme luotettava kumppani sidosryhmillemme.

S-ryhmän vuosikatsaus CSS