Johdon puheenvuoro

Hyötyä ja helppoutta omistajiemme arkeen

"Meidän s-ryhmäläisten yhteisenä tavoitteena on tarjota asiakkaillemme eli omistajillemme ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta. Tavoite saavutetaan keskittymällä erityisesti omistajiemme arkea lähellä oleviin asioihin, kuten edulliseen ruokakoriin ja digitaalisiin palveluihin. 

Vuonna 2016 jatkoimme onnistuneesti ruoan hinnan laskemista, merkittävintä strategista linjaustamme yli vuosikymmeneen. Katamme siitä aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti itse. Säästämme esimerkiksi energia-, IT- ja markkinointikuluissa, tehostamme monin tavoin toimintaamme sekä pienennämme ruokahävikkiämme. Hintojen laskeminen on ollut menestys. Asiakasmäärämme ja myyntivolyymimme ovat kasvaneet. Nämä siivittivät myyntimme hintojen laskusta huolimatta kasvuun viime vuonna. 

Myyntiämme vauhdittivat myös pidemmät aukioloajat. Viime vuoden alusta alkaen kaupat ovat saaneet päättää vapaasti aukioloajoistaan. Helpotimme asiakkaidemme arjen aikatauluja laajentamalla useiden kauppojemme aukioloa heti vuoden alusta. 

Kaupan vapaat aukiolot ja niiden erinomainen vastaanotto kuluttajien parissa on hyvä esimerkki siitä, miten kotimarkkinat hyötyvät sääntelyn purkamisesta. Vapaat aukiolot käänsivät koko vähittäiskaupan jälleen kasvu-uralle ja lisäsivät alan työllisyyttä. Toivonkin kaupan alaan vaikuttavan sääntelyn purkamisen jatkuvan, sillä kaupan ja muiden palvelualojen merkitys kansantaloudessamme vain vahvistuu tulevaisuudessa. 

Kehitämme palveluita, joita omistajamme tarvitsevat

S-ryhmän digipalvelut kehittyivät hyvää vauhtia viime vuonna. Moni palvelu löytyy S-mobiilistamme. Lanseerasimme esimerkiksi ABC-mobiilitankkauksen, tankkaamista helpottavan kansainvälisen teknologiapalkinnon saaneen edelläkävijäsovelluksen. Lisäksi jo 130 000 asiakasomistajaa on ottanut käyttöön sähköisen kassakuitin. Kuitit arkistoituvat S-mobiiliin, ja paperisista ostoskuiteista voi halutessaan luopua kokonaan. Vastaava palvelu on jo ollut käytössä takuukuiteista. 

Jotta voimme palvella omistajiamme parhaalla mahdollisella tavalla, meidän pitää tunnistaa heidän tarpeensa entistä syvällisemmin. Parempi asiakasymmärrys ja digitalisaatio avaavat aivan uusia mahdollisuuksia asiakaspalveluun. Tulevaisuudessa omistajamme voivat niin halutessaan seurata esimerkiksi ostostensa terveellisyyttä tai ympäristövaikutuksia. Panostuksemme digitaalisuuteen parantavat myös kivijalkamyymälöidemme palvelua. Haluamme palvella asiakkaitamme yhtä hyvin asiointikanavasta riippumatta. 

Jatkamme omistajiemme arjen helpottamista ja kehitämme heidän toivomiaan ja tarvitsemiaan palveluja. Haluamme myös tehdä oman osamme, jotta Suomi olisi entistäkin parempi paikka elää ja asua. Linjaamme uudessa Paras paikka elää -ohjelmassamme 100 S-ryhmän vastuullista tekoa, jotka vievät yhteiskuntaamme eteenpäin. Olen varma siitä, että yhdistämällä ylivoimaiset palvelut ja vastuulliset osuustoiminnalliset arvot pystymme tuottamaan omistajillemme entistä parempaa hyötyä ja menestymme kiristyvässä kilpailussa myös tulevaisuudessa." 

Taavi Heikkilä, pääjohtaja, SOK 

 

Tehdään Suomesta paras paikka elää

YK määritti uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2015. Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, eriarvoisuuden kitkentään, köyhyyden vähentämiseen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen. Nämä tavoitteet koskevat meitä kaikkia, myös yrityksiä.  Yrityksillä nähdäänkin olevan yhä tärkeämpi rooli kestävän kehityksen talkoissa.

Vuosi 2016 oli S-ryhmän vastuullisuustyölle merkittävä. Julkaisimme uuden Paras paikka elää -ohjelman, joka rakentuu 100 suuresta ja pienestä vastuullisuusteosta. Kunnianhimoinen tavoitteemme on tehdä yhdessä omistajiemme kanssa Suomesta entistä parempi paikka elää.

Teemme konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

Suurena toimijana haluamme kantaa vastuuta siitä, millaisessa nykyhetkessä elämme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Uusi ohjelma ja sille asetetut tavoitteet ohjaavat vastuullisuustyötämme vuoden 2020 loppuun asti.  Ohjelma sisältää tekoja, joiden avulla näemme vielä paljon pidemmälle.

Panostamme uusiutuvaan energiaan entistä enemmän ja kasvatamme sen osuutta. Vuoden 2016 lopussa jo puolet käyttämästämme sähköstä oli tuotettu uusiutuvalla energialla.

Eriarvoistuvassa maailmassa ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava. Olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksia.

Voit lukea lisää teoistamme tästä vuosikatsauksesta ja Paras paikka elää -ohjelman sivuilta.

Vastuullisuus on tekoja. Yhdessä olemme enemmän. 

Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja, SOK 

S-ryhmän vuosikatsaus CSS