Vastuullisuuden johtaminen

S-ryhmän vastuullisuutta ohjaavat S-ryhmän arvot eli asiakaslähtöisyys, vastuunkanto, jatkuva uudistuminen ja tuloksellinen toiminta sekä Paras paikka elää -ohjelman teemat ja linjaukset.

Paras paikka elää -ohjelmassa on neljä teemaa: yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutos ja kiertotalous, eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet sekä hyvinvointi ja terveys. Ohjelman sisältö koostuu sadasta vastuullisuusteosta.

Vastuullisuus koskee S-ryhmässä kaikkia liiketoiminta-alueita ja siksi vastuullisuutta johdetaankin S-ryhmätasoisesti yhdessä liiketoimintajohdon kanssa. S-ryhmätasoisesta vastuullisuuden kehittämisestä, ohjauksesta ja raportoinnista vastaa SOK Vastuullisuus -yksikkö. SOK Vastuullisuus -yksikkö toimii osana SOK Kenttäryhmää, johon kuuluvat kaikki S-ryhmän liiketoiminta-alueet sekä hankinta- ja logistiikkayhtiöt.

SOK Vastuullisuus -yksikkö vastaa S-ryhmän vastuullisuuden strategisesta kehittämisestä, ohjaamisesta ja tavoitteiden asettamisesta. Liiketoimintakohtaiset tavoitteet ja teot määritellään yhteistyössä liiketoiminta-alueiden johdon, tytäryhtiöiden ja vastuullisuusyksikön kanssa. Vastuullisuusyksikkö ohjaa ja valvoo toimeenpanoa ja raportoi vastuullisuuden kehittämisestä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. S-ryhmätason vastuullisuuden strateginen tahtotila, vastuullisuusohjelma ja avaintunnusluvut hyväksytään SOK:n hallituksessa. Tuotteita ja palveluita koskevat linjaukset valmistellaan yhteistyössä liiketoiminta-alueiden kuten vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravintolapalveluiden kanssa kanssa.

S-ryhmän ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva vastuullisuuden Advisory Group on osa vastuullisuuden johtamis- ja ohjausmallia. Neuvonantajaryhmän rooli on tukea ja haastaa S-ryhmää vastuullisuuden kehittämisessä. Sen tarkoituksena on tuottaa S-ryhmälle tietoa uusista mahdollisuuksista, vastuullisuuden parhaista käytännöistä, innovaatioista ja toimintaympäristön riskeistä. Päätökset kehittämisen painopistealueista tehdään kuitenkin S-ryhmän sisällä. Ryhmän työskentelyyn osallistuvat vastuullisuusjohtajan lisäksi pääjohtaja ja kenttäjohtaja.


Tietosuoja -CSS