Vastuullinen hankinta

Paras paikka elää -vastuullisuusohjelman linjauksen mukaan olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissa.

S-ryhmässä on tehty töitä hankinnan vastuullisuuden varmistamiseksi jo vuosia. Hankintatoimintaa S-ryhmässä ohjaavat esimerkiksi syrjimättömyysperiaate, tuotekohtaiset laatuvaatimukset sekä työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen riskimaaostoissa.

Vastuullisuuden ja tuoteturvallisuuden varmistaminen ovat mukana omien merkkien tuotteiden hankintaprosessissa alusta saakka. Hankintasopimuksissa S-ryhmä edellyttää, että tuotannossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja työehtosopimuksia sekä ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän vähimmäisnormeja raaka-ainetuotantoon saakka.

Tutustu vastuullisen hankinnan tunnuslukuihin S-ryhmän vuosikatsauksessa

Työ- ja ihmisoikeudet hankintaketjuissa

Vuonna 2011 julkaistujen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaan yritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia sekä noudatettava niin sanottua huolellisuusperiaatetta ihmisoikeusriskien arvioinnissa.  Huolellisuusperiaatteen mukaan yritysten on suoritettava ihmisoikeuksiin liittyviä huolellisia ennakkoarviointeja, jotta ne voivat tunnistaa, ehkäistä ja lieventää kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

S-ryhmä on kansanvälisen sosiaalisen vastuun järjestelmän BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen ja osallistunut vuosia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen. BSCI:n tavoitteena on parantaa riskimaissa tuotteita valmistavien työntekijöiden työoloja kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajavalvontaa. BSCI:n lisäksi S-ryhmä käyttää Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)-tietokantaa tavarantoimittajien vastuullisuuden seurantaan.

S-ryhmässä sosiaalisen vastuun riskejä arvioidaan esimerkiksi BSCI:n riskimaalistan, oman riskien arviointityökalun sekä muiden käytössä olevien maa- ja raaka-ainekohtaisten tietolähteiden kautta. Lisäksi toteutamme säännöllisin väliajoin tavarantoimittajillemme kyselyitä sosiaalisen vastuun käytännöistä sekä tuotteiden alkuperästä.

Sosiaalisen vastuun toteutumista valvotaan kolmannen osapuolen auditointien eli tehdastarkastusten kautta. Tavarantoimittajien seurannassa keskitytään erityisesti maihin, joissa riskit työ- ja ihmisoikeuksien loukkauksiin ovat suurimmat. Tällaisia sosiaalisen vastuun riskimaita ovat useat Afrikan, Aasian sekä Etelä- ja Väli-Amerikan maat ja tietyt Euroopan maat. Auditointien aikana selvitetään työoloja eri näkökulmista. Tarkastusten tulosten perusteella tehdään seurantakäyntejä ja valvotaan, että mahdolliset puutteet korjataan. Mikäli tehtailla havaitaan ongelmia, ne pyritään ratkaisemaan yhdessä tavarantoimittajan kanssa.

Vastuullisuuden valvontaan kuuluvat myös vierailut suoraan tehtaille sekä yhteistyökumppaneidemme tekemät tarkastukset. S-ryhmä aloitti vuonna 2018 uuden ohjelman, joka pureutuu tiettyjen tuotteiden ja tuotantomaiden ihmisoikeuskysymysten juurisyihin.

Auditointituloksista voit lukea lisää S-ryhmän vuosikatsauksesta

Uusi tutkimusmalli auditointien rinnalle

S-ryhmä on kehittänyt perinteisen auditointityön rinnalle uutta Radikaali läpinäkyvyys -tutkimuskonseptia hankintaketjujen ihmisoikeusriskien juurisyiden tunnistamiseksi. Näin voimme tunnistaa keinot ja toimenpiteet, joita S-ryhmä voi tehdä riskien minimoimiseksi. Julkaisemme selvitysten tulokset.

Tutkimusmallin ensimmäinen pilottiselvitys tehtiin Etelä-Italiassa Foggian alueella satokaudella 2018. Selvityksen teki kansalaisjärjestö Oxfam, joka tuotti selvityksen pohjalta riippumattoman raporttinsa.

Voit ladata selvityksen  tästä.

Lue lisää ja katso video Yhteishyvästä.

Alkuperätieto näkyviin

S-ryhmälle on tärkeää, että tuotteiden alkuperästä kerrotaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti asiakkaalle. Siksi S-ryhmän Rainbow-, Kotimaista- ja X-tra-sarjojen elintarvikkeiden tuotepakkauksista käy valmistusmaan lisäksi ilmi tuotteen pääraaka-aineen alkuperämaa. Myös omien merkkien käyttötavaratuotteisiin, kuten kodintekstiileihin ja vaatteisiin, tieto tuotteen valmistusmaasta merkitään tuotteen pakkaukseen tai hoito-ohjeeseen.

Lisäksi S-ryhmä julkaisee vuosittain omien merkkien ja oman maahantuonnin tekstiilien valmistuksen tehdastiedot. Tehdaslistan löydät täältä.

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutusten arviointi

S-ryhmä on mukana Business Environmental Performance Initiative (BEPI) -

ympäristöohjelmassa. BEPI on Foreign Trade Associationin (FTA) ohjelma, jonka avulla tuotantolaitosten ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja kehittää. BEPI-ohjelmassa tuotantolaitos saa opastusta muun muassa ympäristöasioiden johtamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, jätteiden ja jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn sekä päästöjen vähentämiseen.

S-ryhmä on ollut mukana kehittämässä BEPI-ohjelmaa vuodesta 2012. Joitakin S-ryhmän tavarantoimittajia on jo koulutettu ohjelmaan. Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan suunnitelmat BEPI:n käyttöönotosta.


Tietosuoja -CSS