Ansvarsprinciperna

S-gruppens principer för ansvar godkändes av SOK:s styrelse i augusti 2009. Både ägarkunderna och personalen har medverkat till deras utformning via en enkät. 

Principerna för ansvar grundar sig på S-gruppens värderingar:

Vi finns för kunden

 • vi belönar ägarkunderna med de bästa Bonusarna
 • vi erbjuder konkurrenskraftiga priser, kvalitetsprodukter och ett täckande verksamhetsnät
 • vi betjänar kunderna ärligt och vänligt och vår verksamhet är etiskt högtstående
 • vi gör det möjligt för kunderna att göra ansvarskännande val genom att erbjuda trygga samt etiskt och miljömässigt hållbara produkter och tjänster

 

Vi tar ansvar för människor och miljön

 • vi främjar pluralism och jämställdhet i arbetsgemenskapen
 • vi erbjuder en inspirerande, hälsosam och trygg arbetsmiljö
 • vi utvecklar personalens kunnande och chefsarbetets kvalitet
 • vi förbättrar verksamhetens energieffektivitet och ökar användningen av förnyelsebar energi
 • vid inköp och investeringar tar vi hänsyn till deras kostnader och miljöpåverkan under hela livscykeln
 • vi minskar mängden avfall som uppstår i vår verksamhet

 

Vi förnyar ständigt vår verksamhet

 • vid utvecklingen av produkt- och tjänsteutbudet beaktar vi den feedback vi får av kunderna och andra intressegrupper
 • vi utvecklar tjänsternas tillgänglighet genom ett regionalt täckande verksamhetsnät
 • vid utvecklingen av vårt verksamhetsnät använder vi den bästa tekniken och det bästa kunnandet

Vår verksamhet är resultatrik

 • vi förbättrar S-gruppens kostnadseffektivitet genom ansvarskännande verksamhet
 • vi mäter ansvarets prestanda med ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer
 • vi använder resultatet av vår verksamhet på utveckling av regionala tjänster och regionalt välstånd

Varje anställd i S-gruppen förbinder sig till att förverkliga S-gruppens principer om ansvar. I den goda förvaltningspraxis som S-gruppen följer, ingår en aktiv och öppen intern och extern kommunikation.