Ansvar

Ansvar för människor och miljö är en av S-gruppens grundvärderingar. Eftersom S-gruppen är ett företag som ägs av över två miljoner finländare och dess beslut och linjedragningar på ett eller annat sätt påverkar nästan alla finländares vardag, måste ansvarsfullheten vara en del av den dagliga verksamheten och beslutsfattandet.

S-gruppens verksamhet är fokuserad på att producera ägarkunderna allt bättre tjänster och förmåner.  Också kunderna väntar sig att S-gruppen verksamhet ska vara ansvarsfull och beakta människornas och miljöns välfärd. S-gruppen vill säkerställa att alla tjänster som produceras är trygga och hälsosamma och att de är etiskt producerade.

Öppenhet och samarbete

Ansvar och rejäl öppenhet i hela leveranskedjan är en nödvändighet för en stor aktör som S-gruppen, likaså ständig förnyelse av verksamheten och utveckling av verksamhetssätten. Man hänger inte med i utvecklingen, om man inte är redo att förändras, lära sig och förnya sina verksamhetssätt.

En stabil ekonomi och resultatrik verksamhet är ändå den egentliga utgångspunkten. Utan lönsam och resultatrik affärsverksamhet skulle vi inte stå på den fasta grund som S-gruppens tjänsteutbud på över 1600 verksamhetsställen kan byggas. Utom ekonomiskt solid är S-gruppen också en bestående och trygg arbetsplats, där man tar hand om personalen. Det vet de över 40 000 anställda.

Delade målsättningar

I S-gruppen är ansvar en normal del av vardagen och normalt ledarskap. De gemensamt avfattade principerna för ansvar som styr ansvarighetsarbetet, har gjorts upp på basis av S-gruppens värderingar.

De till ansvarsfullheten anknutna indikatorerna säkerställer att vi alla delar samma mål. Vart och ett av S-gruppens affärsområden och alla kedjor genomför ansvarsprogram som följs upp med indikatorer. I programmen följer man kontinuerligt upp nyckeltal som anknyter till bl.a. energieffektivitet, minskningen av avfall och förpackningsmaterial samt försäljningen av miljömärkta produkter. En del handelslagen har dessutom egna ansvarsprogram.