S-gruppen i ett nötskal

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen med över 1600 verksamhetsställen i Finland. S-gruppen bildas av handelslagen och Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag.

Handelslagen är kooperativa företag. Deras ägare är också kunder; på S-gruppens språk är de ägarkunder.

S-gruppen består av 20 självständiga regionhandelslag och av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK). Dessutom ingår sju lokala handelslag i S-gruppen. Handelslagens verksamhetsnät täcker hela landet, och deras verksamhet har en starkt regional prägel. Medlemmarna – alltså ägarkunderna – äger handelslagen.

Av handelslagen ägda Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK fungerar som centralhandel för handelslagen och producerar dem inköps-, expert- och stödtjänster. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen och för utveckling av de olika kedjorna.. SOK:s affärsverksamhet kompletterar S-gruppens utbud i hemlandet och i de närliggande regionerna.

SOK-koncernen åter utgörs av SOK och dess dotterbolag Vid sidan om sina regionala och landsomfattande dotterbolag idkar SOK markethandel samt turist- och bespisningsverksamhet i Baltikum och S:t Petersburg.

S-gruppen erbjuder tjänster inom markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. Dessutom idkar en del av handelslagen bilhandel och lantbrukshandel, och S-Banken erbjuder alla ägarkunder täckande banktjänster.  Syftet med S-gruppens verksamhet är att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna.