De lokala handelslagens kontaktuppgifter

Bergö Andelshandel

66220 BERGÖ

tfn (06) 343 0010

 

Verkställande direktör Janette West

 

Brändö Andelshandel

22920 BRÄNDÖ, Åland

tfn (018) 56 107, fax (018) 56 150

 

Verkställande direktör Bengt Ejvald

 

Kumlinge Andelshandel

22820 KUMLINGE

tfn (018) 55 485, fax (018) 55 405

 

Verkställande direktör Björn Krogell

 

 

Petsmo Handelslag

Petsmovägen 509, 66540 PETSMO

tfn (06) 346 6204, fax (06) 346 6204

 

Styrelsens ordförande Lars-Erik Åkerholm 

 

Småbönders Handelslag

Småböndersvägen 652, 68750 SMÅBÖNDERS

tfn (06) 867 6639, fax (06) 867 6610

 

Verkställande direktör Ulf Smeds

 

Sottunga Andelshandel

22720 SOTTUNGA

tfn (018) 55 127, fax (018) 55 247

 

Tf. verkställande direktör Lotta Bäcksbacka