Faktureringsinformation - Företagskunder

S-gruppen har som mål at övergå till att mottaga endast webbfakturor.

Elektronisk fakturering innebär kostnadsbesparingar för både avsändare och mottagare, eftersom övergången till webbfakturor både effektiviserar och underlättar hanteringsprocessen.

De i S-gruppen ingående företagens webbfaktureringsadresser finns i länkförteckningen nederst på sidan.

För intern rotation ska på webbfakturan som referensinformation nämnas namnet på den beställande enheten och personen samt eventuella andra avtalade allokeringsuppgifter.

Som webbfakturaoperatör anlitar S-gruppen OpusCapita Solutions Oy, vars förmedlarkod är E204503. Ett undantag är North European Oil Trade, vars webbfakturaoperatör är Basware med förmedlarkoden BAWCFI22.

Anhållan om övergång till webbfakturering gäller inte faktureringen av varuköp till inköpsbolagen Inex Partners Oy, North European Oil Trade Oy, Meira Nova Oy ja SOK som går via EDI-tjänsten, och ska skötas via EDI-förbindelser även i framtiden.

Om ni inte har en e-fakturatjänst kan ni skapa och skicka e-fakturor till S-gruppen via en avgiftsfri tjänst. Mer information och anvisningar om användning av tjänsten via länken nedtill på sidan > E-fakturaportalen

Automatisk återkommande fakturering av utgiftsfakturor

Vid hanteringen av våra utgiftsfakturor använder vi automatiserad återkommande fakturering, vilket betydligt snabbar upp för fakturahanteringsprocess. Hanteringsprogrammet för återkommande fakturor kräver ett avtalsnummer eller någon annan motsvarande uppgift i fakturameddelandet.

Till faktureringsmeddelandet för utgiftsfakturor ska avtalsnummer eller annan motsvarande uppgift läggas till enligt följande:

Webbfakturor:

På Finvoice-webbfakturor placeras avtalsnumret i elementet

 

< InvoiceDetails >

< AgreementIdentifier > Avtalsnummer < /AgreementIdentifier >

< /InvoiceDetails >

 

På TEAPSSXML-webbfakturor placeras avtalsnumret i elementet

 

< ContractInformation >

< Contract_Number >Avtalsnummer< /Contract_Number >

< /ContractInformation >

 

Länkar