Delta i en undersökning som gäller beteende vid inköp av mat

Som ett led i sitt ansvarsarbete inledde S-gruppen år 2016 samarbete med Tammerfors universitet och Helsingfors universitet. I projektet som ska genomföras undersöks finländarnas köpbeteende och faktorer som påverkar det. Dessutom försöker vi i S-gruppen via projektet att utveckla tjänster genom vilka ägarkunderna, om de så önskar, kan få information om matinköpens hälsosamhet och miljöpåverkan.

Syftet med undersökningen

Huvudsyftet med analyserna av användningen av mat är att producera information om hur ägarkundsregistret kan användas som bild av matbeteende på befolkningsnivå. Uppgifterna om hur mat används har vid sidan om data om näringsinnehåll blivit allt viktigare bl.a. då man sammanställer näringsrekommendationer. Uppgifterna i ägarkundsregistret erbjuder en även internationellt unik möjlighet att undersöka användningen av mat (matinköp) och faktorer som påverkar denna.

Uppgifterna tolkas på följande fyra sätt.

  1. Användningen av mat beskrivs per befolkningsgrupp och i relation till olika bakgrundsvariabler (t.ex. kön, ålder, på postnumret baserat bostadsområde, utbildning, familjestorlek, attityder till matval).
  2. Användningen av mat vid olika tider (årstid, veckodag, stora helger) både i hela materialet och per befolkningsgrupp..
  3. Man beskriver i materialet förekommande dietstilar, dvs. typiska kombinationshelheter av matvaror som köps till samma hushåll samt deras hälsosamhet och miljöpåverkan. 
  4. Man beskriver faktorer som påverkar köpbeteendet (prisförändringar och kampanjer, lagstiftning, samhälleliga fenomen)


Överlåtelse av uppgifterna

S-gruppen överlåter dina uppgifter till forskningsgruppen endast om du ger ditt medgivande. S-gruppen överlåter inte till forskarna uppgifter med vilka enskilda ägarkunder eller hushåll direkt skulle kunna identifieras av forskargruppen. Uppgifterna om personer som har gett sitt medgivande levereras under perioden 1.9.2016–31.12.2018 till forskargruppen markerade med löpande nummer. Uppgifterna överlåts i två omgångar i september 2018 och januari 2019. Man kan senare återta sitt medgivande till överlåtelse av uppgifter.

Uppgifterna som S-gruppen lämnar gäller köpdata på produktgruppsnivå från S-gruppens matbutiker. Uppgifterna kan till exempel vara följande: askmargarin, smaksatt basyoghurt, styckade rotsaker, havresemlor, malet nötkött, saftis, ljust lageröl med en alkoholhalt på högst 4,7 procent, samt milda okryddade cigarretter i medelprisklass. Utom information om produktgrupper överlåts uppgifter som gäller vegetabiliska proteiner (t.ex. Pulled havre, Härkis, Jaloltofu) på produktnivå. Den exaktare informationen är nödvändig för att man  ska kunna kategorisera produkterna i grupper enligt näringsinnehåll. 

Utom det som nämnts ovan innehåller uppgifterna som överlåts också:

- produkternas förpackningsstorlek,

- tidpunkten för inköpet och köpstället,

- som bakgrundsinformation uppgifter om födelseår, kön och postnummer för personen som gett tillstånd,

- uppgift om huruvida den som har gett uppgifterna själv eller någon av hens familjemedlemmar är anställd inom S-gruppen,

- ett relationstal, som anger hur stor del av det ifrågavarande hushållets totalinköp görs med kort som tillhör personen som överlät uppgifterna.

Det är helt frivilligt att delta i projektet, och  ett beslut att inte delta påverkar inte kundens ställning i något enda avseende.

Personerna som deltar i undersökningen ombes också delta i en elektronisk enkät, med vilken man samlar mer information om bakgrundsfaktorer att koppla till köpdata. Överlåtelsen av köpdata förutsätter inte att man svarar på enkäten. Det är helt frivilligt att svara. Informationen från enkäten används enbart av  forskarna; S-gruppen använder inte uppgifterna i sin egen verksamhet.

Forskningsmaterialet  behandlas som ett för universitetsbruk grundat register som innehåller personuppgifter och för vilket universiteten som genomför undersökningen är personuppgiftsansvariga. Universiteten ansvarar för att man vid behandlingen av undersökningsmaterialet följer EU:s dataskyddsförordning och annan  vid varje tidpunkt gällande lagstiftning om personuppgifter och behandling av dessa. Universiteten ansvarar också för att materialet behandlas etiskt. Forskningsprojektet avslutas år 2026.

Forskningsresultat baserade på en tidigare insamling av data: Se här, hurdana köpkassar ägarkunderna i HOK-Elanto hade år 2016: Länk till resultaten i köpkassetävlingen

Mer information om undersökningen:

Professor Jaakko Nevalainen, Tammerfors universitet, e-post: jaakko.nevalainen@uta.fi

Professor Mikael Fogelholm, Helsingfors universitet, e-post  mikael.fogelholm@helsinki.fi

Mer information om samarbetet:

Lea Rankinen, ansvarighetsdirektör, SOK, e-post: lea.rankinen@sok.fi

Ansvarighetschef

Anna Mäenpää, SOK, e-post: anna.maenpaa@sok.fi