Meeri Pirinen
Division Manager /
Pirkanmaan Osuuskauppa

"Haemme ennakko-luulottomia ihmisiä, joilla on halu oppia, kyky tehdä tulosta ja rohkeutta hypätä uuteen."

S-Trainee siirtää teoriat arjen liiketoimintaan

S-Trainee-ohjelma on kaksivaiheinen. Ensimmäinen traineevaihe kestää kokonaisuudessaan seitsemän (7) kuukautta ja se alkaa 11.1.2017. Se sisältää johtamiseen painottuvia valmennusjaksoja S-ryhmän omassa valmennusyksikössä, Jollas Instituutissa sekä monipuolisia työssäoppimisjaksoja. Tämä mahdollistaa teorian ja liiketoimintastrategioiden yhdistämisen saumattomasti käytäntöön. Ensimmäiseen valmennusvaiheeseen sisältyy myös oppimistavoitteita tukeva opintomatka Eurooppaan.

Traineeohjelman työssäoppimisjakso kestää keskimäärin 1 - 2 vuotta. Tämän aikana juurrutat opitut asiat käytäntöön, kartutat kokemusta ja syvennät liiketoimintaymmärrystäsi sekä samalla pääset kokeilemaan mihin omat rahkeesi riittävät. Työtehtävien vaatimustaso nousee sitä mukaa kun kokemusta ja näyttöjä kertyy.

Toinen traineevaihe kestää 6 kuukautta. Siihen sisältyy syvempää osaamista kasvattavia teoriaopintoja teemoista, joista osa on kaikille yhteisiä ja osa valinnaisia. Siten voimme rakentaa sinulle henkilökohtaisen oppimispolun, joka parhaiten tukee omia osaamistarpeitasi.

Orientaatiojakso

S-Trainee-ohjelma alkaa orientaatiojaksolla 14.12.2016, jossa tutustut muihin traineisiin ja perehdyt S-ryhmän strategiaan ja muodostat käsityksen eri liiketoiminta-alueiden kokonaisuudesta. Samalla orientoidut aiheisiin, joista valitset yhdessä tutorisi kanssa aiheen valmennusohjelman yhteydessä laadittavaa projektityötä varten. Päivän aikana laadimme myös henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi.

Osuustoiminnallisuus ja S-ryhmän liiketoiminta-alueet tutuiksi

Varsinaisesti S-Trainee-ohjelma käynnistyy 11.1.2017 ensimmäisellä valmennusjaksolla. Ensimmäisten valmennusjaksojen aikana poraudut syvemmälle S-ryhmän toimintaan. Saat ymmärrystä osuustoiminnallisuudesta yritysmuotona ja perehdyt asiakasomistajuuteen. S-ryhmän eri liiketoiminta-alueet ja niiden ansaintalogiikka muodostavat keskeisen osan näiden jaksojen sisällöstä. Tutustut ketjutoiminnan periaatteisiin, sekä niihin liittyviin rooleihin ja vastuisiin.

Työharjoittelu ulkomailla

Kahden viikon työharjoittelujakson suoritat S-ryhmän toimipisteissä Baltian tai Pietarin alueella.

Opintomatka Eurooppaan

Eurooppaan suuntautuvalla opintomatkalla tutustut kohdemaahan liiketoimintaympäristönä ja perehdyt johtamisen käytäntöihin erikseen nimetyn teeman näkökulmasta. Matka on toteutustavaltaan intensiivinen ja sisältää sekä yritysesittelyitä että pienryhmätutustumisia eri toimialojen liikeideoihin.

Strategian toimeenpano ja projektityöt

Ensimmäisen traineevaiheen viimeiset jaksot painottuvat esimiestyöhön ja johtamiseen. Perehdyt esimiehen rooliin strategian toimeenpanon varmistajana sekä muun muassa projektijohtamiseen. Oman projektityösi valmistuminen on tässä vaiheessa ajankohtaista, ja esittelet valmiin työsi sekä ryhmälle että aiheen asiantuntijoille viimeisellä jaksolla.