Meeri Pirinen
Division Manager /
Pirkanmaan Osuuskauppa

"Haemme ennakko-luulottomia ihmisiä, joilla on halu oppia, kyky tehdä tulosta ja rohkeutta hypätä uuteen."

S-Trainee siirtää teoriat arjen liiketoimintaan

Vuoden 2018 S-Trainee-ohjelma käynnistyy 3.9.2018 ja se kestää kokonaisuudessaan yhdeksän (9) kuukautta. Valmennusohjelma sisältää johtamiseen painottuvia valmennusjaksoja S-ryhmän omassa valmennusyksikössä, Jollas Instituutissa sekä monipuolisia työssäoppimisjaksoja. Tämä mahdollistaa teorian ja liiketoimintastrategioiden yhdistämisen saumattomasti käytäntöön. Trainee-ohjelmaan sisältyy myös oppimistavoitteita tukeva opintomatka Eurooppaan.

Orientaatiopäivä

Tiivis johdanto S-Trainee-ohjelmaan toteutuu orientaatiopäivänä, jossa tutustut muihin traineisiin ja perehdyt trainee-ohjelman tarkempaan rakenteeseen ja sisältöön. 

Osuustoiminnallisuus ja S-ryhmän liiketoiminta-alueet tutuiksi

Varsinaisesti S-Trainee-ohjelma käynnistyy 3.9.2018 ensimmäisellä valmennusjaksolla. Ensimmäisten valmennusjaksojen aikana poraudut syvemmälle S-ryhmän toimintaan. Saat ymmärrystä osuustoiminnallisuudesta yritysmuotona ja perehdyt asiakasomistajuuteen. S-ryhmän eri liiketoiminta-alueet ja niiden ansaintalogiikka muodostavat keskeisen osan näiden jaksojen sisällöstä. Tutustut ketjutoiminnan periaatteisiin, sekä niihin liittyviin rooleihin ja vastuisiin.

Työharjoittelu ulkomailla

Valinnaisen työharjoittelujakson suoritat S-ryhmän toimipisteissä Baltian tai Pietarin alueella.

Opintomatka Eurooppaan

Eurooppaan suuntautuvalla opintomatkalla tutustut kohdemaahan liiketoimintaympäristönä ja perehdyt johtamisen käytäntöihin erikseen nimetyn teeman näkökulmasta. Matka on toteutustavaltaan intensiivinen ja sisältää sekä akateemisen johdanto-osion että yritysesittelyitä ja tutustumista valittuihin liikeideoihin.

Strategian toimeenpano ja projektityöt

Trainee-ohjelman valmennusjaksoilla käsitellään monipuolisesti esimiestyötä ja johtamista. Perehdyt esimiehen rooliin strategian toimeenpanon varmistajana ja opit hahmottamaan laaja-alaisesti ihmisten johtamisen lisäksi muitakin johtamisen osa-alueita. Tulet laatimaan pienryhmässä S-ryhmän strategian kannalta ajankohtaisen projektityön, joka esitellään trainee-ohjelman päätösjaksolla sekä ryhmälle että ao. aiheen asiantuntijoille.