Yhteistyökumppaneiden avulla lisää etuja asiakasomistajille

Yhteistyökumppaneiden avulla täydennämme asiakasomistajille tarjottavia etuja ja palveluita niillä toimialoilla, missä S-ryhmällä ei ole omaa liiketoimintaa. Tyypillisimmät yhteistyömuodot ovat bonus- ja etupartnertoiminta. Käytännössä asiakasomistajat saavat siis yhteistyökumppaneiltamme joko Bonusta tai hinta-/palveluetuja. Yhteistyökumppaneina voi olla joko valtakunnallisesti toimivat tai sitten jonkin alueosuuskaupan alueella toimiva alueellinen yhteistyökumppani. Yhteistyösopimukset tehdään kilpailulainsäädännön määrittelemissä puitteissa.

Kaupalliset yhteistyökumppanit:

 • Elisa, Hertz, LähiTapiola, Niemi-Palvelut, Oral, Pohjolan Matkat, Silmäasema ja Viking Line.

Sponsoroinnissa tukikohteiden määrittelyä ohjaa vastuullisuus ja toiminnan yhteensopivuus S-ryhmän arvoihin. Viime kädessä siinäkin tärkeintä on, että tukikohteet tuottavat lisäarvoa asiakasomistajille. Siksi sponsorointikohteet ja panokset kohdennetaan siten, että yhteistyön avulla voimme tuottaa asiakasomistajille palveluja ja selkeitä etuja.

Yhteiskunnalliset vastuullisuuskumppanit:

 • Lasten Päivän Säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Palloliitto

Partnertoiminta

Partnertoiminnan muodot

 • Bonuspartneruus
 1. valtakunnallinen bonuspartneruus
 2. Internetissä toimiva bonuspartneruus
 3. alueellinen bonuspartneruus.
 • Etupartneruus
 1. valtakunnallinen etupartneruus
 2. Internetissä toimiva etupartneruus
 3. alueellinen etupartneruus.
 • Markkinointiyhteistyö
 1. valtakunnallinen markkinointiyhteistyö
 2. alueellinen markkinointiyhteistyö
 3. Internetissä toimiva markkinointiyhteistyö.
 • Hyväntekeväisyys
 1. valtakunnallinen hyväntekeväisyys
 2. alueellinen hyväntekeväisyys.

Bonuspartnertoiminnan linjaukset

 • Partnertoiminta kytkeytyy S-ryhmän strategiaan, -toiminta-ajatukseen ja -visioon
 • Partnertoiminnalla tuotettavat palvelut ovat osa S-ryhmän palveluportfoliota - tavoitteena pitkäaikainen, laaja, vastuullinen ja asiakasomistajalähtöisesti kehittyvä yhteistyö.
 • S-ryhmä varmistaa Asiakasomistajille partnereiden tuottaman palvelun laadun ja vastuullisuuden jo sopimusteksteissä
 • Partnereiksi valitaan volyymiltään merkittäviä, kasvuhakuisia ja palvelutarjontaansa kehittäviä yrityksiä.

Bonuspartnertoiminnan peruslinjaukset

S-ryhmän strategian mukaisesti asiakasomistajien palvelutarpeita täydennetään bonuspartnereiden toiminnalla seuraavilla palvelutuotannon alueilla:

 1. vakuutuspalvelut ja muut kodin palvelut
 2. energiapalvelut
 3. tietoliikennepalvelut
 4. terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelut
 5. matkailutoimialaa täydentävät palvelut
 • Osuuskauppojen palvelutarjontaa ja kauppakeskusten vetovoimaisuutta voidaan täydentää myös alueellisella partnertoiminnalla.

Bonuspartnereiden valintakriteerit

 

 • Partnerin tarjoama palvelu edustaa asiakasomistajasegmentin kannalta merkittävää kysyntäaluetta.
 • Partneryritys
 • Luotettavat, hinta-laatusuhteeltaan hyvät palvelut
 • Verkoston kattavuus/saavutettavuus hyvä
 • Käyttäjävolyymi, liikevaihto ja markkinaosuus merkittävä
 • Hyvä Imago ja arvoyhteensopivuus S-ryhmän kanssa
 • Kasvuhakuinen ja kehittyvä yritys, joka pyrkii pitkiin asiakassuhteisiin
 • Talouden tunnusluvut kunnossa

Sponsorointi

Sponsoroinnin periaatteet S-ryhmässä

 • Sponsoroinnin periaatteet johdetaan S-ryhmän toiminta-ajatuksesta, visiosta ja S-ryhmän arvoviitekehyksestä.

Sponsoroinnin tavoitteet ja valintakriteerit

 • Yrityskuvan kehittäminen osoittamalla S-ryhmän vastuullisuutta arvoviitekehyksen mukaisesti
 • Sponsorointikohteet ja panokset kohdennetaan siten, että yhteistyön avulla voidaan tuottaa asiakasomistajille palveluja ja selkeitä etuja
 • Sponsoroinnin periaatteissa määritellään sponsoroinnin painotukset.
 • Alueosuuskaupat, ketjut ja SOK-yhtymä määrittelevät näiden painotusten puitteissa sponsorointikohteensa omien tavoitteidensa mukaisesti.
 • Sitoutuminen on molemminpuolista, yhteistyöhalukkuus aitoa.

Sponsoroinnin painopistealueet

 • Urheilussa painopiste on lapsissa ja nuorissa.
 • Vastuullisuusyhteistyössä keskitytään tekemään yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin, Lasten päivän säätiön ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.
 • Kulttuurin osalta ollaan mukana kohteissa, jotka tavoittavat isoa osaa asiakasomistajia

Lisätietoja:

Mika Hovi
Kehityspäällikkö
Partnertoiminta ja sponsorointi
SOK MEDIA Osuustoiminta ja asiakasomistajuus
Fleminginkatu 34
PL1, 00088 S-RYHMÄ
010 76 81222
mika.hovi@sok.fi