Yhteistyökumppaneiden avulla lisää etuja asiakasomistajille

Yhteistyökumppaneiden avulla täydennämme asiakasomistajille tarjottavia etuja ja palveluita niillä toimialoilla, missä S-ryhmällä ei ole omaa liiketoimintaa. Tyypillisimmät yhteistyömuodot ovat bonus- ja etupartnertoiminta. Käytännössä asiakasomistajat saavat siis yhteistyökumppaneiltamme joko Bonusta tai hinta-/palveluetuja. Yhteistyökumppaneina voi olla joko valtakunnallisesti toimivat tai sitten jonkin alueosuuskaupan alueella toimiva alueellinen yhteistyökumppani. Yhteistyösopimukset tehdään kilpailulainsäädännön määrittelemissä puitteissa.

Kaupalliset yhteistyökumppanit:

  • Elisa, Hertz, LähiTapiola, Niemi-Palvelut, Oral, Pohjolan Matkat, Silmäasema ja Viking Line.

Sponsoroinnissa tukikohteiden määrittelyä ohjaa vastuullisuus ja toiminnan yhteensopivuus S-ryhmän arvoihin. Viime kädessä siinäkin tärkeintä on, että tukikohteet tuottavat lisäarvoa asiakasomistajille. Siksi sponsorointikohteet ja panokset kohdennetaan siten, että yhteistyön avulla voimme tuottaa asiakasomistajille palveluja ja selkeitä etuja.

Yhteiskunnalliset vastuullisuuskumppanit:

  • Lasten Päivän Säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Palloliitto

Partnertoiminta

Partnertoiminnan muodot

  • Bonuspartneruus
  1. valtakunnallinen bonuspartneruus
  2. Internetissä toimiva bonuspartneruus
  3. alueellinen bonuspartneruus.
  • Etupartneruus
  1. valtakunnallinen etupartneruus
  2. Internetissä toimiva etupartneruus
  3. alueellinen etupartneruus.
  • Markkinointiyhteistyö
  1. valtakunnallinen markkinointiyhteistyö
  2. alueellinen markkinointiyhteistyö
  3. Internetissä toimiva markkinointiyhteistyö.
  • Hyväntekeväisyys
  1. valtakunnallinen hyväntekeväisyys
  2. alueellinen hyväntekeväisyys.

Bonuspartnertoiminnan linjaukset

  • Partnertoiminta kytkeytyy S-ryhmän strategiaan, -toiminta-ajatukseen ja -visioon
  • Partnertoiminnalla tuotettavat palvelut ovat osa S-ryhmän palveluportfoliota - tavoitteena pitkäaikainen, laaja, vastuullinen ja asiakasomistajalähtöisesti kehittyvä yhteistyö.
  • S-ryhmä varmistaa Asiakasomistajille partnereiden tuottaman palvelun laadun ja vastuullisuuden jo sopimusteksteissä
  • Partnereiksi valitaan volyymiltään merkittäviä, kasvuhakuisia ja palvelutarjontaansa kehittäviä yrityksiä.

Bonuspartnertoiminnan peruslinjaukset

S-ryhmän strategian mukaisesti asiakasomistajien palvelutarpeita täydennetään bonuspartnereiden toiminnalla seuraavilla palvelutuotannon alueilla:

  1. vakuutuspalvelut ja muut kodin palvelut
  2. energiapalvelut
  3. tietoliikennepalvelut
  4. terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelut
  5. matkailutoimialaa täydentävät palvelut
  • Osuuskauppojen palvelutarjontaa ja kauppakeskusten vetovoimaisuutta voidaan täydentää myös alueellisella partnertoiminnalla.

Bonuspartnereiden valintakriteerit

 

  • Partnerin tarjoama palvelu edustaa asiakasomistajasegmentin kannalta merkittävää kysyntäaluetta.
  • Partneryritys
  • Luotettavat, hinta-laatusuhteeltaan hyvät palvelut
  • Verkoston kattavuus/saavutettavuus hyvä
  • Käyttäjävolyymi, liikevaihto ja markkinaosuus merkittävä
  • Hyvä Imago ja arvoyhteensopivuus S-ryhmän kanssa
  • Kasvuhakuinen ja kehittyvä yritys, joka pyrkii pitkiin asiakassuhteisiin
  • Talouden tunnusluvut kunnossa

Sponsorointi

Sponsoroinnin periaatteet S-ryhmässä

  • Sponsoroinnin periaatteet johdetaan S-ryhmän toiminta-ajatuksesta, visiosta ja S-ryhmän arvoviitekehyksestä.

Sponsoroinnin tavoitteet ja valintakriteerit

  • Yrityskuvan kehittäminen osoittamalla S-ryhmän vastuullisuutta arvoviitekehyksen mukaisesti
  • Sponsorointikohteet ja panokset kohdennetaan siten, että yhteistyön avulla voidaan tuottaa asiakasomistajille palveluja ja selkeitä etuja
  • Sponsoroinnin periaatteissa määritellään sponsoroinnin painotukset.
  • Alueosuuskaupat, ketjut ja SOK-yhtymä määrittelevät näiden painotusten puitteissa sponsorointikohteensa omien tavoitteidensa mukaisesti.
  • Sitoutuminen on molemminpuolista, yhteistyöhalukkuus aitoa.

Sponsoroinnin painopistealueet

  • Urheilussa painopiste on lapsissa ja nuorissa.
  • Vastuullisuusyhteistyössä keskitytään tekemään yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin, Lasten päivän säätiön ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.
  • Kulttuurin osalta ollaan mukana kohteissa, jotka tavoittavat isoa osaa asiakasomistajia

Lisätietoja:

Mika Hovi
Kehityspäällikkö
Partnertoiminta ja sponsorointi
SOK MEDIA Osuustoiminta ja asiakasomistajuus
Fleminginkatu 34
PL1, 00088 S-RYHMÄ
010 76 81222
mika.hovi@sok.fi