S-ryhmä työnantajana

Meille töihin

Olemme yksi Suomen vetovoimaisimmista ja suurimmista monialayrityksistä. Meillä on tarjolla mielenkiintoisia tehtäviä ja monipuolisia urapolkuja Suomessa ja lähialueilla.

Työura S-ryhmässä voi alkaa monella tavoin. Ensimmäinen työpaikkasi voi olla työelämään tutustumisjakso tai kesätyö. Voit tulla valituksi jompaankumpaan S-ryhmän rekrytoivista valmennusohjelmista tai johonkin meillä avoinna olevista tehtävistä. Suunta sen jälkeen on kiinni sinusta itsestäsi.

Meillä töissä

Innostamme työntekijöitämme hyvään työhön kilpailukykyisellä palkalla ja palkitsemalla onnistuneista työsuorituksista. S-ryhmän työntekijät saavat myös henkilöstöetuja S-ryhmän toimipaikoista, kuten hotelleistamme, ravintoloistamme ja myymälöistämme.

Tarjoamme työntekijöidemme ammatilliseen kehittymiseen hyvät mahdollisuudet: meillä voi työskennellä eri toimipisteissä, hakeutua työkiertoon ja edetä tehtävästä toiseen. S-ryhmän oma Jollas Instituutti kumppaniverkostoineen tarjoaa henkilöstöllemme osaamista kartuttavaa koulutusta.

Tuemme henkilöstön mahdollisuuksia huolehtia hyvinvoinnistaan liikunta- ja kulttuurikortein, joita voi käyttää  sekä fyysiseen että henkiseen virkistäytymiseen. Lisäksi S-ryhmän laaja kumppaniverkosto antaa työntekijöille mahdollisuuden etsiytyä vapaa-aikanaan iloa ja hyvinvointia tuottavien harrasteiden pariin.

Vaikka esimerkiksi opiskelijat, pienten lasten vanhemmat ja eläkeikää lähestyvät tekevät meillä mielellään osa-aikatyötä, tavoitteenamme on, että meillä töissä oleva saa halutessaan pääasiallisen toimeentulonsa S-ryhmästä. Pyrimme monin keinoin lisäämään kokoaikaisten määrää: toimipaikkojen välisellä joustavalla työnkierrolla, kannustamalla moniosaamiseen ja panostamalla tehokkaaseen työvuorosuunnitteluun.

Työntekijöistä selvä enemmistö naisia

S-ryhmäläisten keski-ikä on 35 vuotta. Työntekijöistä naisia on 76 % ja miehiä 24 %. Sukupuolijakauma vaihtelee liiketoiminta-alueittain ja toimiryhmittäin. Esimerkiksi myynti- ja palveluhenkilöstöstä naisia on 80 % ja miehiä 20 %, päälliköistä naisia on 59 % ja miehiä 41 %. Ylemmistä toimihenkilöistä ja asiantuntijoista 64 % on naisia ja 36 % miehiä.