S-Lab

Innovatiivisten ratkaisuiden koelaboratorio

Oletko kehittänyt uuden ratkaisun, joka voisi mielestäsi tuottaa hyötyä ja helppoutta S-ryhmän asiakasomistajille? 

S-Lab on väylä S-ryhmän ulkopuolisille innovaattoreille päästä kokeilemaan uusia ratkaisuja käytännössä. Tarjoamme start-up-yritysten ja muiden innovatiivisten kehittäjien käyttöön Suomen suurimman vähittäiskaupan koelaboratorion, joka käsittää useita kaupan toimialoja, kymmeniä liikeideoita, satoja toimipaikkoja sekä miljoonia asiakaskohtaamisia.

Mitä haemme?

Etsimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  • asiakkaan asiointikokemuksen parantaminen kivijalassa ja verkossa
  • asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
  • asiakkaan arjen ja elämän helpottaminen.

Periaatteessa meitä kiinnostavat kaikki uudet ratkaisut, jotka auttavat toimimaan entistäkin paremmin asiakasomistajiemme hyväksi. 

Mikäli olet kehittänyt uuden kuluttajamarkkinoille suunnatun tuotteen, jota haluat tarjota S-ryhmän valikoimiin, löydät oikeamman polun täältä.

Mitä tarjoamme?

Mikäli koemme ideasi kiinnostavaksi, tarjoamme mahdollisuuden päästä esittämään sitä S-ryhmän asiantuntijoille. Tällöin lupaamme vähintäänkin kehittämispalautteen jokaiselle idean esittäneelle. Tavoitteenamme on kuitenkin edetä ideasta käytännön kokeiluihin. Mikäli pidämme ideaasi lupaavana, olemme rakentaneet S-Lab –toimintamallin ideasi ketterään kokeilemiseen käytännössä.  Parhaimmillaan otamme kehittämäsi idean kokeiluvaiheen jälkeen käyttöön eli sinulla on mahdollisuus saada kehittämällesi ideallesi S-ryhmästä ensimmäinen asiakas!

Mitä edellytämme?

Mikäli ratkaisusi on vielä puhdas idea korviesi välissä, kehotamme palaamaan asiaan siinä vaiheessa kun olet kehittänyt ideaasi hieman pidemmälle. Edellytämme siis ideoilta demo- tai prototyyppivaihetta ja mahdollisuutta kokeilla niitä käytännössä.

S-Lab -toimintamalli

S-Lab on S-ryhmän ketterän kehittämisen toimintamalli, jonka avulla arvioimme uusia lupaavia ideoita. S-Lab noudattaa nk. Lean Startup -kehittämisen periaatetta, jossa uusi ratkaisu viedään potentiaalisten loppukäyttäjien testattavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

S-Lab:issä toteutettavat kehittämisprojektit ovat joitakin viikkoja ja maksimissaan muutamia kuukausia kestäviä iteratiivisia kokeiluja. Kokeiluvaiheen jälkeen on mahdollista, että käynnistämme lupaavimpien ideoiden osalta jatkokehitysprojekteja. Joidenkin ideoiden osalta emme vastaavasti etene kokeiluvaihetta pidemmälle. Rohkenemme kuitenkin väittää, että tässäkin tapauksessa sekä sinä idean kehittäjänä että me kehitysalustan tarjoajana olemme oppineet jotakin uutta.

Kiinnostuitko?

Jos olet kehittänyt innovatiivisen ratkaisuin ja kiinnostuit mahdollisuudesta päästä kokeilemaan sitä Suomen suurimmassa vähittäiskaupan koelaboratoriossa, ota yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeella.

Ota yhteyttä

FAQ

Olemme keränneet tänne vastauksia meille useimmiten esitettyihin S-Lab:iä koskeviin kysymyksiin.

Mahdolliset lisäkysymyksesi voit esittää  SOK:n kehityspäällikkö Visa Jaatiselle sähköpostitse osoitteeseen: visa.jaatinen@sok.fi.

Mikä on S-Lab?

S-Lab on S-ryhmän ketterän kokeilemisen ja kehittämisen toimintamalli, jonka avulla arvioimme uusia innovatiivisia ratkaisuja. S-Lab on väylä myös S-ryhmän ulkopuolisille innovaattoreille päästä kokeilemaan ja kehittämään ratkaisuja yhteistyössä S-ryhmän kanssa.  S-Lab noudattaa nk. Lean Startup -kehittämisen periaatetta, jossa uusi ratkaisu viedään potentiaalisten loppukäyttäjien testattavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Miksi olette käynnistäneet S-Lab -toiminnan?

Tavoitteenamme S-ryhmässä on kehittää palveluita, jotka tuottavat hyötyä asiakasomistajillemme ja jotka helpottavat asiakasomistajiemme arkea. Jotta kykenemme uudistumaan ja vastamaan toimintaympäristön muutoshaasteisiin sekä asiakasomistajiemme palveluita koskeviin toiveisiin, tarvitsemme osaamista, uusia luovia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja toimintamme kehittämiseen myös S-ryhmän ulkopuolelta. Meille on tärkeää, että saamme pienet start-up’it ja muut kehittäjät innostumaan ja tarjoamaan meille ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja ratkaisuja. Haluamme myös olla aktiivisesti mukana edistämässä ja kehittämässä yritystoimintaa, joka luo uutta kasvua ja elinvoimaa Suomeen.

Millaisia ratkaisuja etsitte S-Labiin?

S-ryhmän visiona on tuottaa asiakasomistajillemme ylivoimaista hyötyä ja helppoutta. Haemme siten innovatiivisia ja asiakkaan arkea helpottavia ratkaisuja, jotka auttavat tuottamaan entistäkin parempia palveluja ja etuja asiakasomistajille.

Erityisesti meitä kiinnostavat uudet ratkaisut, joilla sujuvoitetaan asiointia ja palvelua eri asiointikanavissa – niin kivijalkamyymälässä kuin digitaalisessa kanavassa. S-ryhmän monitoimialaisuus avaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia jopa kokonaan uusien, toimialarajat ylittävien palveluinnovaatioiden synnyttämiseen.

Emme kuitenkaan halua rajata haettavia ratkaisuja liian tiukasti esimerkiksi vain digitaalisiin ratkaisuihin. Meitä kiinnostavat periaatteessa kaikki uudet luovat ratkaisut, jotka helpottavat asiakkaan asiointia, parantavat asiakasymmärrystämme ja auttavat meitä tarjoamaan parempia palveluita - siis auttavat meitä toimimaan entistäkin paremmin asiakasomistajiemme hyväksi.

Mitä S-ryhmä tarjoaa start-up-yrityksille ja muille ulkopuolisille kehittäjille?

S-ryhmä pystyy tarjoamaan aloitteleville kasvuhakuisille yrityksille mahdollisuuden päästä kehittämään ja jalostamaan tuote- ja palveluideoitaan konkreettisiksi tuotteiksi aidossa asiakasympäristössä. S-ryhmä toimii monella eri toimialalla ja lähellä asiakasta, tämä avaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet uusien ideoiden ja palveluiden kehittämiseen.

Mitä start-up-yritys ja ulkopuolinen kehittäjä käytännössä hyötyy S-Labistä?

S-Labiin valitut yritykset saavat sparrausta ratkaisunsa kehittämiseen ja mahdollisuuden kokeilla ratkaisua aidossa asiakasympäristössä. Parhaimmillaan yrityksen ratkaisulle voi syntyä S-Labin kautta myös asiakkuus S-ryhmään.

Kuinka paljon S-ryhmä sijoittaa start-up -yrityksiin?

S-Lab toiminnan tarkoitus ei ole sijoittaa pääomia start-up-yrityksiin eli toiminta eroaa siis selkeästi nk. venturing -toiminnasta. Ensisijaisena tavoitteena on muodostaa kehittämiskumppanuus start-up’in ja S-ryhmän välille, missä molemmat osapuolet hyötyvät. S-ryhmä panostaa yhteistyöhön tarjoamalla kasvuyritykselle kehitysalustan sekä palvelualan johtavan toimijan vahvaa asiantuntemustaan.

Takaako S-ryhmä S-Labiin valituille start-up-yrityksille kehittämiskumppanuuden?

S-ryhmä antaa S-Lab -projektin aikana asiantuntijatukea ja ohjausta ratkaisun kehittämiseen. Tässä vaiheessa S-ryhmä ei kuitenkaan vielä sitoudu ratkaisun käyttöönottoon tai laajempaan yhteistyöhön. S-Labin tavoitteena on nimenomaan arvioida ratkaisuiden yhteensopivuutta S-ryhmään teknologian, strategioiden ja tavan toimia suhteen. On mahdollista, että yhteistyö etenee tätä pidemmälle, ja tavoitteena on tietenkin löytää niin toteuttamiskelpoisia ideoita ja ratkaisuja, että kumppanuus jatkuu kokeiluvaiheen jälkeenkin.

Kuinka pitkään S-Lab -projekti kestää?

Kukin S-Lab -projekti suunnitellaan erikseen ja projektin kestoon vaikuttaa tutkittavan ratkaisuin luonne. Tavoitteena on kuitenkin ketterät ja nopeat kokeilut, mikä tarkoittaa käytännössä joistakin viikoista muutamaan kuukauteen kestäviä projekteja.