EN

PARAS PAIKKA ELÄÄ

PARAS PAIKKA ELÄÄ

Suomi on mahtava maa. Olemme maailman kärjessä monessa asiassa. Asiat ovat siis aika hyvin, mutta tekemistäkin vielä riittää.

S-ryhmä tekee oman osuutensa, jotta Suomesta tulisi entistäkin parempi paikka elää. Suurena toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Siksi meidän on nähtävä pidemmälle.

Tehtävämme on tuottaa etuja ja palveluita ja siten hyvinvointia omistajillemme − eli asiakkaillemme. Hyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita vain taloudellista hyvinvointia. Yhdessä asiakasomistajiemme kanssa teemme konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

Teemme pieniä ja suuria tekoja. Yhdessä.

Kannamme
vastuuta

Luomme hyvinvointia

Työllistämme

1

Kannamme vastuuta Kannamme vastuuta kuluttajista ja kotimaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuudesta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Lisäämme Kotimaista
Kasvatamme Kotimaista-tuotesarjaa.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä kasvattaa Kotimaista-tuotesarjaansa?

SIKSI

Kuluttajaosuuskuntana tehtävämme on tarjota edullisia kotimaisia elintarvikkeita asiakkaillemme. Siksi kasvatamme Kotimaista-tuotesarjaa.

Palvelemme lähellä
Tarjoamme kauppapalveluita kattavimmalla myymäläverkostolla Suomessa.

MIKSI?

Miksi S-ryhmällä on Suomen kattavin myymäläverkosto?

SIKSI

Kuluttajaosuuskuntana tehtävämme on tuoda tuotteita ja palveluita omistajiemme lähelle. Siksi meillä on Suomen kattavin myymäläverkosto.

Kaikki ABC-ravintoloissa tarjottava liha on kotimaista.
Kaikki ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa tarjoamamme liha on 100-prosenttisesti kotimaista.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tarjoaa ainoastaan kotimaista lihaa ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa?

SIKSI

Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Suomalaisena kuluttajaosuuskuntana haluamme tukea kotimaista kysyntää ja tuotantoa. Siksi tarjoamme ainoastaan kotimaista lihaa kaikissa ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa.

Katso kaikki 100-tekoa

2

Luomme hyvinvointia Luomme hyvinvointia investoimalla ja hankkimalla paikallisia ja kotimaisia tuotteita ja palveluita.

Seuraamme, miten luomme arvoa yhteiskunnalle
Kehitämme mittarit ja seurantamallin yhteiskunnallisen arvonluonnin mittaamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä mittaa synnyttämäänsä yhteiskunnallista arvoa?

SIKSI

Tehtävämme on tuottaa etuja ja hyötyjä asiakasomistajillemme. Alan suurimpana toimijana vaikutamme Suomeen ja Suomessa asuviin. Siksi meidän pitää tietää, mitä arvoa luomme yhteiskunnalle.

Pidämme paikallisia tuotteita esillä
Edistämme paikallisten tuotteiden myyntiä, kun S-markettien Kotoisat-listat tuovat piirinmestareiden parhaat paikalliset tuotteet kaiken kansan tietoon.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä nostaa esiin paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita S-markettien Kotoisat-listoilla?

SIKSI

Asiakkaamme arvostavat paikallisesti tuotettuja tuotteita. Kannamme vastuuta koko kotimaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuudesta. Siksi nostamme myymälöissä esille paikallisesti tuotettuja tuotteita.

Tuomme kotimaista esille
Tuomme uusia suomalaisia suunnittelijoita ja kotimaista designia esiin pop up -myymälöissä ja viestinnällisin keinoin.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä nostaa esiin suomalaisten suunnittelijoiden työtä ja kotimaisia brändejä pop up -myymälöissään ja viestinnässään?

SIKSI

Asiakkaitamme kiinnostavat kotimaiset tuotteet. Meidän tehtävämme on kuunnella asiakkaitamme ja tarjota heille sitä, mitä he haluavat. Siksi nostamme esiin suomalaisten suunnittelijoiden työtä ja kotimaisia brändejä.

Katso kaikki 100-tekoa

3

Työllistämme Olemme merkittävä suomalainen työllistäjä ja veronmaksaja.

Olemme merkittävä yhteisöveron maksaja
Julkaisemme vuosittain verojalanjälkemme.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä julkaisee vuosittain verojalanjälkensä?

SIKSI

Vuonna 2015 S-ryhmän verojalanjälki oli 1,7 miljardia euroa. Vastuullisena yrityksenä maksamme veromme Suomeen. Siksi julkaisemme vuosittain verojalanjälkemme.

Työllistämme nuoria
Olemme Suomen suurin yksityinen nuorten kesätyö- ja harjoittelupaikkojen tarjoaja.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tarjoaa jatkossakin eniten kesätyö- ja harjoittelupaikkoja nuorille?

SIKSI

Vuonna 2016 S-ryhmässä työskenteli 13 000 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Ensimmäiset työpaikat rakentavat nuorille pohjan aikuiselämälle ja yhteiskuntaan osallistumiselle. Siksi tarjoamme nuorille töitä.

Lisäämme mahdollisuuksia työskennellä yli toimialarajojen
Vuoteen 2020 mennessä S-ryhmässä on käytössä järjestelmä, joka tukee työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä yli toimialarajojen työtuntimäärät optimoiden.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön järjestelmän, joka tukee työntekijöiden mahdollisuuksia toimialarajat ylittävään, työtuntimäärien tehokäytön mahdollistavaan työskentelyyn?

SIKSI

Mahdollisuus monipuoliseen työskentelyyn tekee monille työstä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Siksi luomme järjestelmän, joka tukee työntekijöidemme mahdollisuuksia työskennellä yli toimialarajojen niin halutessaan.

Katso kaikki 100-tekoa

Ratkaisuja kestävään kuluttamiseen

Ympäristövaikutukset pienemmiksi

Kestävä tuotanto ja raaka-aineet

1

Ratkaisuja kestävään kuluttamiseen Tarjoamme ratkaisuja omistajien päästöjen vähentämiseksi ja kestävään kuluttamiseen.

Opastamme hävikin vähentämisessä
Autamme asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä auttaa asiakkaitaan vähentämään ruokahävikkiään?

SIKSI

Hävikin vähentämisestä syntyy sekä taloudellista että ympäristöön kohdistuvaa säästöä. Suomessa syntyvästä ruokahävikistä 35 % syntyy kotitalouksissa. Siksi haluamme auttaa asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiään.

Pilotoimme tekstiilien kierrätystä Sokos-ketjussa
Pilotoimme tekstiilien kierrätystä Sokos-ketjussa.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä pilotoi tekstiilien kierrätystä?

SIKSI

Olemme kaupan alan suurimpia toimijoita. Siksi meille tarjoutuu tällä tavoin mahdollisuus pienentää tekstiilihävikkiä merkittävästi.

Autamme autoilijoita vähentämään päästöjä
Autamme asiakkaitamme vähentämään autoilun päästöjä kannustamalla flex fuel -muutossarjan asentamiseen ja Eko E85 -polttoaineen käyttöön. Tarjoamme myös kattavan sähköautojen latauspisteverkoston.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä auttaa asiakkaitaan vähentämään autoilun päästöjä?

SIKSI

Liikenteen päästöt ovat yksi keskeisimmistä tekijöistä ilmastonmuutoksen kiihdyttämisessä. Siksi autamme autoilevia asiakkaitamme vähentämään päästöjään.

Lisäämme jätteiden käyttöä biopolttoaineissa
Kasvatamme jatkuvasti kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineissa.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä kasvattaa kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineissa?

SIKSI

Kotimaisille jäte- ja tähdepohjaisille raaka-aineille tarvitaan hyötykäyttökohteita. Siksi haluamme lisätä kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttöä.

Katso kaikki 100-tekoa

2

Ympäristövaikutukset pienemmiksi Haemme parhaita ratkaisuja oman toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Käytämme energiaa fiksummin
Tehostamme energiankäyttöämme 30 prosenttia vuoden 2015 tasoon nähden vuoteen 2030 mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tehostaa omaa energiankäyttöään 30 prosenttia?

SIKSI

Energiankulutus on yksi kaupan alan suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä. Olemme Suomessa kymmenen suurimman sähkönkuluttajan joukossa. Siksi tehostamme energiankulutustamme.

Panostamme paljon uusiutuvaan energiaan
Tuotamme 80 % S-ryhmän kuluttamasta sähköstä omalla uusiutuvalla energialla vuoden 2025 loppuun mennessä. Tulemme investoimaan sekä aurinko- että tuulivoimaan tulevina vuosina.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä panostaa omaan uusiutuvaan energiaan?

SIKSI

Vuoden 2016 loppuun mennessä jo 50 % S-ryhmän kuluttamasta sähköstä tuotetaan omalla uusiutuvalla energialla. Kaupan alan suurimpana toimijana meillä on iso vaikutus Suomen päästöihin. Siksi tuotamme 80 % kuluttamastamme sähköstä omalla uusiutuvalla energialla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vähennämme ruokahävikkiä
Vähennämme S-ryhmän omasta toiminnasta syntyvää ruokahävikkiä 15 % vuoden 2020 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä vähentää omasta toiminnastaan syntyvää ruokahävikkiään 15 %?

SIKSI

Hävikin vähentämisestä syntyy sekä taloudellista että ympäristöön kohdistuvaa säästöä. Siksi vähennämme omasta toiminnastamme syntyvää ruokahävikkiä viisi miljoonaa kiloa.

Katso kaikki 100-tekoa

3

Kestävä tuotanto ja raaka-aineet Etsimme keinoja kestävän tuotannon ja raaka-aineiden kehittämiseksi.

Myymme vain kestävien kantojen kalaa
Myymämme kalat ja äyriäiset ovat vain kestävistä kalakannoista.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä myy kaloja ja äyriäisiä vain kestävistä kalakannoista?

SIKSI

Useat maailman kalakannoista ovat uhattuna esimerkiksi liiallisen pyynnin johdosta. Myymällä kaloja ja äyriäisiä vain kestävistä kannoista pidämme huolta siitä, että oma toimintamme ei vaaranna uhanalaisia lajeja entisestään. Siksi myymme kaloja ja äyriäisiä vain kestävistä kalakannoista.

Siirrymme sertifioituun palmuöljyyn
Käytämme omien merkkien elintarvikkeissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyissä vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2021 mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä käyttää omien merkkien elintarvikkeissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyissä vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2021 mennessä?

SIKSI

Palmuöljy on maailman käytetyin kasviöljy. Palmuöljyn tuotantoon liittyy ongelmia, kuten metsäkato, joka vaarantaa luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten eläinlajien ja paikallisväestön elinalueet. Siksi on tärkeää, että sitoudumme käyttämään vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä.

Varmistamme kahvin vastuullisuuden
Tavoittelemme sitä, että kaupan oma merkki -kahvit sekä ravintoloissa ja hotelleissa tarjottava kahvi on 100 % sertifioitua tai vastuulliseksi varmennettua* 2019 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tavoittelee sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun oma merkki -kahvin, -teen ja -kaakaon hankintaa?

SIKSI

Kahvi, tee ja kaakao ovat niin kutsuttuja riskiraaka-aineita, joiden hankintaan ja etenkin alkutuotantoon liittyy erityisiä jäljitettävyyshaasteita ja työntekijöihin kohdistuvia ihmisoikeusriskejä. Vastuullisuussertifioinnit ja kolmannen osapuolen auditoinnit ovat keino varmistaa, että tavarantoimittajille asettamamme sosiaalisen vastuun vaatimukset toteutuvat käytännössä. Siksi tavoittelemme sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun kahvin, teen ja kaakaon hankintaa.

*Vastuulliseksi varmennettu viittaa kolmannen osapuolen auditointeihin hankintaketjussa aina alkutuotantoon saakka.

Katso kaikki 100-tekoa

Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Ihmisoikeudet

Monimuotoisuus

1

Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat osa toimintakulttuuriamme.

Kerromme alkuperämaan
Kerromme oma merkki -elintarvikkeissa pääraaka-aineen alkuperämaan.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä kertoo omien merkkien (esim. Rainbow ja X-tra) elintarvikkeissa pääraaka-aineen alkuperämaan?

SIKSI

Asiakkaamme haluavat tietää läpinäkyvästi, missä tuotteet on valmistettu ja mistä raaka-aineet tulevat. Siksi kerromme omien merkkien elintarvikkeissa pääraaka-aineen alkuperämaan.

Julkaisemme tehdastiedot
Julkaisemme S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin tekstiilien valmistuksen tehdastiedot vuosittain.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä julkaisee omien merkkien ja oman maahantuonnin tekstiilien valmistuksen tehdastiedot vuosittain?

SIKSI

Asiakkaitamme kiinnostaa kasvavassa määrin tuotteiden valmistusmaa ja alkuperä. Ilmoittamalla avoimesti tekstiilien valmistuksen tehdastiedot varmistamme, että asiakkailla on riittävä tieto tuotteesta. Siksi julkaisemme tehdastiedot vuosittain.

Koulutamme henkilöstömme eettisyyteen
Lisäämme henkilöstön osaamista ihmisoikeuskysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä lisää henkilöstön osaamista ihmisoikeuskysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä?

SIKSI

Ihmisoikeuskysymykset ja eettiset kysymykset tulevat esiin jokaisen s-ryhmäläisen työssä. On tärkeä oppia tunnistamaan niitä tilanteita, joissa nämä kysymykset ovat läsnä. Siksi lisäämme henkilöstömme osaamista näissä kysymyksissä.

Katso kaikki 100-tekoa

2

Ihmisoikeudet Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissamme.

Otamme riskimaat suurennuslasin alle
Luomme mallin, jolla toimittaja-auditointien lisäksi edistetään ihmisoikeuksia korkean riskin maissa vuoden 2019 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä luo mallin, jolla tavarantoimittaja-auditointien lisäksi edistetään ihmisoikeuksia korkean riskin maissa?

SIKSI

Sitoutumattoman tahon tekemät tarkastukset eli auditoinnit ovat itsestäänselvä välttämättömyys vastuullisen tuotannon varmistamiseksi. Sen rinnalle tarvitaan malleja, joilla vahvistetaan työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Siksi luomme mallin, jolla edistämme ihmisoikeuksien toteutumista korkean riskin maissa.

Koulutamme kumppanimme eettisyyteen
Ihmisoikeuksien ja eettisen toimintakulttuurin jalkauttamiseksi teemme koulutuksen yhteistyökumppaneille vuoden 2019 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä kouluttaa yhteistyökumppaneita ihmisoikeuksista ja eettisistä toimintatavoista?

SIKSI

Yrityksillä on velvollisuus varmistaa, että ihmisoikeudet ja eettiset toimintatavat toteutuvat yritysten oman toiminnan lisäksi niiden hankintaketjuissa. Siksi koulutamme yhteistyökumppaneitamme.

Edistämme työntekijöiden järjestäytymistä riskimaissa
Käynnistämme yhteistyöhankkeen työntekijöiden järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi korkean riskin maissa vuoden 2018 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä käynnistää yhteistyöhankkeen työntekijöiden järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi korkean riskin maissa?

SIKSI

Työntekijöiden järjestäytymisoikeus on peruslähtökohta ihmis- ja työoikeuksien edistämiselle. Siksi käynnistämme yhteistyöhankkeen järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi.

Katso kaikki 100-tekoa

3

Monimuotoisuus Edistämme monimuotoisuutta.

Edistämme esteettömyyttä
Teemme esteettömyyskartoituksen ja laadimme S-ryhmälle esteettömyysohjelman vuoden 2019 loppuun mennessä.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tekee esteettömyyskartoituksen ja laatii S-ryhmälle esteettömyysohjelman?

SIKSI

Kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet asioida ja työskennellä S-ryhmässä. Esteettömyyskartoituksella ja -ohjelmalla pyrimme takaamaan, että tämä toteutuu S-ryhmässä. Siksi teemme kartoituksen ja laadimme esteettömyysohjelman.

Liputamme monimuotoisuuden puolesta
S-ryhmä edistää viestinnän keinoin monimuotoisuutta.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä edistää monimuotoisuutta eli esimerkiksi tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta viestinnän keinoin?

SIKSI

Monimuotoisuuden edistäminen on sekä työnantajan että työyhteisön etu. Erilaiset näkemykset ja tavat tehdä työtä rikastuttavat niin työyhteisöjä kuin yhteiskuntaa. Siksi edistämme monimuotoisuutta.

Tuemme maahanmuuttajien työllistymistä
Tuemme maahanmuuttajien työllistymistä sijoittamalla FIMin avulla miljoona euroa työllisyyttä edistävään rahastoon.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tukee maahanmuuttajien työllistymisen edellytyksiä?

SIKSI

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työllistyminen on avainasemassa. Siksi haluamme tukea maahanmuuttajien työllistymistä.

Katso kaikki 100-tekoa

Autamme terveellisissä valinnoissa

Huolehdimme henkilöstöstämme

1

Autamme terveellisissä valinnoissa Tarjoamme terveyttä ja hyvinvointia lisääviä tuotteita ja palveluratkaisuja ja autamme asiakkaitamme terveellisissä valinnoissa.

Kannustamme kasvisten käyttöön
Haastamme suomalaiset monipuoliseen kasvisten käyttöön ja tarjoamme uusia terveellisiä vaihtoehtoja.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä haastaa suomalaiset monipuoliseen kasvisten käyttöön ja tarjoaa uusia terveellisiä vaihtoehtoja?

SIKSI

Kansanterveyden näkökulmasta suomalaisilla on varaa kasvattaa kasvisten kulutusta. Alle 10 prosenttia suomalaisista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellut viisi annosta päivässä. Siksi haastamme suomalaiset lisäämään kasvisten käyttöä ja tarjoamme uusia terveellisiä vaihtoehtoja esimerkiksi Satokausi-vinkkien muodossa.

Luomme lapsille mahdollisuuksia liikuntaan
Lisäämme lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia rakentamalla 100 Ässäkenttää vuoteen 2020 mennessä. Ässäkentät rakennetaan yhteistyössä kuntien ja Suomen Palloliiton kanssa.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä rakentaa 100 Ässäkenttää vuoteen 2020 mennessä?

SIKSI

Liikunnallinen elämäntapa muodostuu jo lapsuudessa. Liikunta on myös tärkeä osa lasten ja nuorten arkea ja hyvinvointia. Tarjoamalla maksuttomia liikuntapaikkoja edistämme lasten ja nuorten liikkumista. Siksi rakennamme 100 Ässäkenttää.

Olemme mukana Kannustajissa
Osuuskauppamme tukevat paikallisten yhdistysten toimintaa avoimesti ja läpinäkyvästi Kannustajat-konseptin kautta.

MIKSI?

Miksi S-ryhmässä toteutetaan Kannustajat-kampanjaa?

SIKSI

Kannustajat-kampanja mahdollistaa osuuskaupoille nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemisen läpinäkyvästi. Asiakasomistajat voivat liittyä Kannustajiksi ja vaikuttaa siihen, kenelle ja kuinka paljon osuuskauppa maksaa tukea. Siksi toteutamme Kannustajat-konseptia.

Katso kaikki 100-tekoa

2

Huolehdimme henkilöstöstämme Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista.

Kannustamme työmatkaliikuntaan
Testaamme eri tapoja kannustaa työntekijöitä työmatkaliikuntaan ja joukkoliikenteen käyttöön.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä kannustaa työntekijöitään työmatkaliikuntaan ja joukkoliikenteen käyttöön?

SIKSI

Suurena työllistäjänä haluamme kannustaa henkilöstöämme vähäpäästöisempään liikkumiseen. Liikunnallinen elämäntapa tukee myös työssä jaksamista. Siksi kannustamme työmatkaliikuntaan ja joukkoliikenteen käyttöön.

Tavoitteenamme on tyytyväinen henkilöstö
Tavoittelemme S-ryhmän työyhteisötutkimuksen kokonaistulosta, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä tavoittelee työyhteisötutkimuksessa kokonaistulosta, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi?

SIKSI

Työyhteisötutkimuksessa mitataan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Hyvinvoiva henkilöstö on meille keskeinen tavoite. Siksi pyrimme työyhteisötutkimuksessa kokonaistulokseen, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi.

Haluamme tuoda merkityksellisyyttä nuorten työhön
Luomme Nuori mieli -ohjelman nuorten työmotivaation ja työn merkityksellisyyden kokemuksen lisäämiseksi. Samalla etsimme uusia keinoja nuoren mielenterveyden edistämiseksi.

MIKSI?

Miksi S-ryhmä panostaa Nuori mieli -ohjelmaan?

SIKSI

Luomme Nuori mieli -ohjelman nuorten työmotivaation ja työn merkityksellisyyden kokemuksen lisäämiseksi. Samalla etsimme uusia keinoja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Nuorissa on tulevaisuus, ja haluamme olla rakentamassa siitä mahdollisimman valoisaa. Siksi panostamme Nuori mieli -ohjelmaan.

Katso kaikki 100-tekoa