Palmuöljy

S-ryhmä on sitoutunut kestävästi tuotetun palmuöljyn käyttöön. Tavoitteena on, että vuonna 2021 S-ryhmän omien merkkien tuotteissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyssä käytetään vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä, jonka voi jäljittää plantaasille saakka.

Palmuöljy on maailman käytetyin kasviöljy, jota käytetään esimerkiksi margariineissa, nuudeleissa, pussikeitoissa ja pakastetaikinoissa sekä ravintoloissa syväpaistoöljynä. Palmuöljyn käytön globaali kasvu on johtanut sen tuotantoon liittyviin haasteisiin, kuten palmuöljyviljelmien aiheuttamaan metsäkatoon ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen sekä tuotannon työntekijöiden puutteellisiin työolosuhteisiin etenkin Kaakkois-Aasiassa.

Vastuullista palmuöljytuotantoa on perustettu edistämään esimerkiksi Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) -yhdistys, jonka jäsen SOK on ollut jo vuodesta 2011. RSPO:n kriteerit edellyttävät palmuöljyviljelmiltä muun muassa sitä, että tuotannossa on suojeltava luonnon monimuotoisuutta ja kehitettävä toimintaa paremmaksi eettisin ja ekologisin kriteerein. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että plantaaseilla on ympäristönhoitosuunnitelmat, tulta ei käytetä plantaasialueen raivaukseen, työntekijöillä on oikeus järjestäytyä, arvokkaita luonnonmetsiä ei hakata ja maan omistukseen ja käyttöön liittyvät kysymykset on ratkaistu.

Lue palmuöljyn käyttöön liittyvistä tunnusluvuista S-ryhmän vuosikatsauksesta

Sertifiointimalleissa on neljä tasoa:

  • GreenPalm-sertifikaatit edustavat sertifioinnin keveintä tasoa. Näitä ostamalla yritykset tukevat vastuullisen palmuöljyn tuotantoa, mutta itse tuotteessa käytetty palmuöljy voi olla sertifioimatonta palmuöljyä.
  • Massataseessa (mass balance) osa käytetystä palmuöljystä on korvattu vastuullisesti tuotetulla palmuöljyllä. Toimittaja on kuitenkin sitoutunut ostamaan tuotteisiin tarvittavan määrän sertifioitua palmuöljyä, vaikka koko tätä määrää ei pystyttäisikään käyttämään itse tuotteessa.
  • Erilliskäsitellyssä (segregated) palmuöljyssä kaikki käytetty palmuöljy on vastuullisesti tuotettua. Tuotteessa käytetty palmuöljy on peräisin usealta tilalta.
  • Koko ketjun jäljitettävyys (identity preserved) on kaikkein läpinäkyvin sertifiointimalli. Siinä palmuöljy ostetaan suoraan sertifioidulta tilalta.
Tietosuoja -CSS