KONSULTISTA OMAN TYÖN JOHTAJAKSI - ENERGIAMANAGERI MIIKA KAKKO LÖYSI ITSELLEEN TYÖN, JOSSA VOI VAIKUTTAA

Energiamanagerina työskentelevä Miika Kakko aloitti työuransa Kiinteistöässässä vuoden 2017 alussa. Haaveet konsulttimaailmasta lähemmäs päivittäisen energiahallinnan operatiivista johtamista ja työn vaikuttavuutta ohjasivat Miikaa urapolullaan.

Nykyään fyysikkotaustainen Miika on yksi Kiinteistöässän energiahallintapalveluiden kantavia tekijöitä. Hän vastaa suurien logistiikkapuolen kiinteistöjen, kuten SOK:n uusien logistiikkakeskusten energianhallinnasta ja energiatehokkuuden parantamisesta

Energiamanagerin työ on hyvin vastuullista. Miikan työssä asiakashyöty ja merkityksellisyys kulkevat käsi kädessä: energiaa säästämällä tuotteiden kuluttajahinnat laskevat kaupoissa, mutta myös yhteiskuntamme hiilijalanjälki pienenee.

Myös Miikan oman työuran tulevaisuus näyttää hyvältä: Miika on itse vaikuttanut paljon oman roolinsa kehittymiseen muun muassa lisäkouluttautumalla.

Miikan epätavallinen tausta toi Kiinteistöässään arvokasta osaamista

Miika valmistui fyysikoksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2012 pääaineenaan soveltava fysiikka ja uusiutuva energia. Työura käynnistyi jo opintojen lopussa, kun hän aloitti energiatehokkuuskonsulttina insinööritoimistossa.

                      Koin, että halusin nähdä vielä konkreettisemmin oman työni tulokset.

Seuraavat kuusi vuotta Miika toimi konsultointitehtävissä kahdessa eri yrityksessä. Miika antoi omassa työssään suosituksia energiansäästötoimenpiteistä, mutta hänen toiveenaan oli päästä vaikuttamaan myös operatiiviseen energianhallintaan. ”Konsulttina tein selvitykset, laskelmat ja vein ehdotukset asiakkaan pöydälle. Koin kuitenkin, että halusin nähdä oman työni tulokset konkreettisemmin. Halusin päästä vaikuttamaan energia-asioihin organisaation sisältä käsin.”, Miika kertoo.

Pohtiessaan uralleen suuntaa Miika löysi Kiinteistöässän työpaikkailmoituksen. ”Kiinteistöässä oli kollegoiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta ennestään tuttu. Tiesin, että heidän energianhallintapalveluiden tiiminsä on yksi tämän alan pioneereista. Päätin hakea”, hän kertoo.

Miika aloitti tammikuussa 2017 energia-asiantuntijana SOK Kiinteistöässässä. Ensimmäisen puolen vuoden ajan hän työskenteli market -puolella tehden energiakatselmuksia kollegoidensa perehdytyksessä.

Miika oli hieno lisä SOK Kiinteistöässään vakuuttavan osaamisensa sekä jokseenkin epätavallisen taustansa takia. Energianhallintapalveluissa työskentelevät kun ovat usein koulutustaustaltaan diplomi-insinöörejä, fyysikkona Miika kykeni tuomaan energiatehokkuuden tiimiin uudenlaista, teoreettista osaamista.

                      Kiinteistöässässä energianhallinta on oikeasti isossa roolissa.

”Ymmärsin, että Kiinteistöässässä energianhallinta on oikeasti isossa roolissa. Pääsisin enemmän kiinni työn operatiiviseen puoleen. Tapaamisissa minua huomioitiin harvinaisen tervetulleella tavalla: tuntui, että olen haluttu palanen organisaatioon, Miika muistelee.

Vieläkin vastuullisempi rooli odotti kuitenkin nurkan takana.

Vaikuttamismahdollisuudet omaan toimenkuvaan toivat lisämotivaatiota

Kesällä 2017 Miika hyppäsi osittain liikkuvaan junaan. Hän siirtyi hoitamaan energianhallintaa SOK:n terminaaleissa ja logistiikkakeskuksissa. Pian myös työnimike muuttui asiantuntijasta energiamanageriksi.

Omaan työnkuvaan vaikuttaminen on tuonut itselleni motivaatiota ja kantanut eteenpäin työssä.

”Olen kiitollinen siitä, että sain silloin itse vaikuttaa työjärjestelyihin ja pääsin työskentelemään toiveeni mukaan logistiikkapuolelle. Omaan työnkuvaan vaikuttaminen on tuonut itselleni motivaatiota ja kantanut eteenpäin työssä”, Miika kertoo.

Käytännössä Miikan työ on monipuolista: logistiikkakiinteistöjen energiatehokkuuden edistämistä, raportointia sekä investointien suunnittelua. Juuri nyt työ painottuu erityisesti päivittäistavaran logistiikkakeskuksen ylösajoon, jossa uutta tekniikkaa otetaan käyttöön ja toiminnan sujuvuutta varmistetaan: uudenkarheat ja energiatehokkaat järjestelmät on saatava toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Energiamanageri auttaa säästämään sekä rahaa että ilmastoa

Rooli Kiinteistöässässä on tarjonnut Miikalle enemmän keinoja nähdä oman työn jälki. Hän kokee työnsä paitsi mielekkääksi myös vastuulliseksi.

                      Isoja energiankuluttajia tarkastellessa vaikutusmahdollisuudet ovat suuret.

”Ison ryhmän sisällä, isoja energiankuluttajia tarkastellessa vaikutusmahdollisuudet ovat suuret. S-ryhmä on linjannut energiatehokkuuden yhdeksi avaintekijäksi kuluttajahintojen alentamiseen tähtäävässä halpuuttamisen ohjelmassaan. Energiansäästötoimillakin voidaan hilata tuotteiden hintoja alaspäin”, Miika kertoo.

Energiatehokkuudella voidaan vaikuttaa ehkäisevästi myös maailmanlaajuiseen ilmastokriisiin. Energiansäästötoimet ja -investoinnit ovat ilmastonmuutoksen torjumisessa ja järkevässä energiankäytössä avainasemassa.

”Työni merkityksellisyyttä ja vastuullisuutta voidaan tarkastella kahdesta näkövinkkelistä: toimin liiketoiminnan näkökulmasta kestävällä ja fiksulla tavalla, mutta isommassa kuvassa voin työlläni vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen hidastamiseen”, kuvailee Miika.

Kouluttautumismahdollisuuksia, henkilökohtaista kasvua ja tulevaisuudensuunnitelmia

Nykyisessä tehtävässään energiamanagerina Miika on päässyt juuri niiden asioiden ääreen, joita hän uraltaan toivoi. Oman työn johtaminen, vastuullinen rooli ja energiahallinnassa oman asiantuntijuuden kehittäminen ovat ohjanneet Miikaa eteenpäin.

                      Kiinteistöässä on myös tukenut minua kouluttautumaan työn ohella.

”Kiinteistöässä on myös tukenut minua kouluttautumaan työn ohella. Koulutustaustani vuoksi ymmärrän hyvin tekniikkaan liittyvää teoriaa, mutta käytännön tietämykseni on välillä vaillinaista. Nyt opiskelen työnantajan tukemana reilun vuoden ajan kylmätekniikkaa”, avaa Miika.

Lähiaikoina Miika toivoo saavansa energianhallinnan prosessin suurissa logistiikkapuolen kiinteistöissä tarkoitusta vastaaviksi. Kun logistiikkakeskusten ylösajovaihe on ohi ja operatiivinen energianhallinta löytää uomiinsa, on myös aikaa keskittyä muuhun. Miikan haaveena on syventyä seuraavaksi energiansäästöinvestointeihin.

                      Viihdyn omassa työssäni ja saan tehdä itselleni mielekkäitä asioita.

”Tulevaisuuteni näyttää hyvältä. Viihdyn omassa työssäni ja saan tehdä itselleni mielekkäitä asioita. Oikeanlainen luottamus, joustavuus sekä vapaus puhuvat nykyisen työn puolesta. Mielenkiintoisia tarjouksiakin on tullut, mutta ei ole ollut tarvetta lähteä vaihtamaan työnantajaa. Olen kyllä tyytyväinen”, Miika arvioi.


ILMASTOTAVOITTEISIIN SITOUTUMINEN TUO KIEHTOVIA HAASTEITA LVI-RAKENNUTTAMISEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TIMO LAPPETELÄISEN ARKEEN

Usein kiinteistöjen elinkaaren ja kestävän kehityksen sijaan rakennusprojekteja ohjaa vain kustannustehokkuus. LVI-alan asiantuntijaa Timo Lappeteläistä kiinteistöjen energia- ja elinkaariasiat kuitenkin kiehtoivat. Timo halusi oppia, kuinka hän pääsisi omalla työllään vaikuttamaan kiinteistöjen elinkaareen jo rakennuttamisvaiheessa.

Timo päätyikin ottamaan askeleen eteenpäin urapolullaan kesällä 2016, kun hän siirtyi SOK Kiinteistöässään LVI-rakennuttamisen ja -valvonnan projektipäälliköksi. Nykyisessä työssään Timo pääsee rakennuttamaan kestävämpiä ja energiatehokkaampia kauppa-, hotelli- ja logistiikkakiinteistöjä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.

Putkiasentajasta LVI-rakennuttamisen asiantuntijaksi

Timo aloitti työuransa opiskelemalla ammattikorkeakoulussa tuotantopainotteista LVI-tekniikkaa. Opintojen aikana Timo kartutti työkokemusta Flamingon työmaalla putkiasentajana sekä suunnittelutoimistossa avustavana LVI-suunnittelijana. Opintojen oheen mahtui myös 9 kuukauden reissu Australiaan, jonka aikana Timo haki loppytyöpaikkaa Tekmannilta. Reissun päätyttyä Timo viimeisteli opintonsa ja siirtyi vakituisesti Tekmannille vuonna 2010.  

Halusin päästä toteuttamaan monipuolisempia hankkeita. Kiinteistöässän tarjoama paikka tuntui luontaiselta seuraavalta ura-askeleelta.

Seitsemän vuoden työsuhteen jälkeen Timo kaipasi vaihtelevampia LVI-hankkeita. Keväällä 2016 Timo huomasi rakennuslehdessä Kiinteistöässän työpaikkailmoituksen. Erityisesti rakennuttamisen näkökulma, vaihtelevat projektit kaupoista hotelleihin ja panostaminen energiatehokkuuteen sekä kestävämpiin ratkaisuihin saivat hänet innostumaan.

”Halusin päästä toteuttamaan monipuolisempia hankkeita. Kiinteistöässän tarjoama paikka kiehtoi ja tuntui luontaiselta seuraavalta ura-askeleelta. Päätin hakea paikkaa, sain kutsun haastatteluun ja suoritin henkilöarvioinnin. Parin viikon päästä sain soiton, että työsopimus olisi allekirjoitettavana, jos haluaisin ottaa paikan vastaan”, Timo kertoo.

Energiatehokkuusprojektit haastavat ja tuovat vaikuttavuutta Timon työhön

Tällä hetkellä Timo on työskennellyt SOK Kiinteistöässässä lähes kolmen vuoden ajan. ”Projektit ovat juuri niin monipuolisia kuin toivoin: pienistä Alepoista suuriin Prismoihin, uudishotelleista hotellisaneerauksiin ja Inexin kylmäterminaaleihin, joista elintarvikkeet matkaavat kauppoihin”, Timo avaa.

”Tehtävistä mielenkiintoisimpia ovat olleet kylmäjärjestelmien ja LVI-järjestelmien integraatiot. Esimerkiksi kesäisin kylmäterminaalin pakkaset pidetään -20 asteessa ja ylimääräinen lämpö puhalletaan pois kiinteistöstä. Me keräämme tuon lämmön talteen ja käytämme sen hyödyksi kiinteistön lämmittämisessä. Näin pienennetään kiinteistön ostoenergian tarvetta eli parannetaan energiatehokkuutta.”

Kaupparyhmälle energiatehokkuus onkin erityisen tärkeää, sillä SOK on sitoutunut kaupparyhmätasolla ilmastotavoitteisiin.

”Kylmälauhteen yhteensovittaminen ei ole perus LVI-tekniikkaa, vaan vaatii oikeasti laajempaa ymmärrystä erilaisista LVI- ja kylmäjärjestelmistä. Tällaisissa rakennuttamisen ratkaisuissa tarvitaan ammattitaitoa, jotta voidaan toimia vastuullisesti ja tukea kestävää kehitystä”, Timo kertoo.

Kouluttautumismahdollisuudet ovat vieneet Lontooseen asti

”Nykyisessä työssä tuntuu siltä, että pystyn kehittämään itseäni eteenpäin ja kasvattamaan ammattitaitoani. Opin koko ajan uutta ja mahtavaa on se, että työnantaja tukee kouluttautumistani”, Timo kertoo.

Ensimmäisen vuoden aikana Timo osallistui työnantajan tukemana rakennuttamisen ammattipätevyyden kurssille. Pääosin luentoja sisältänyt kurssi huipentui Lontoon opintomatkaan, jossa kurssilaiset pääsivät tutustumaan paikallisiin rakennuttamiskäytäntöihin.

”Opimme paljon siitä, kuinka rakennuttaminen eroaa Suomessa ja Iso-Britanniassa. Esimerkiksi liimapuuelementti CLT:n käyttäminen korkeiden kiinteistöjen rakennuttamisessa on Briteissä paljon yleisempää. Suomessa puunrunkoa on käytetty vasta kerrostalorakentamiseen.”

”Tällä hetkellä työn alla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. On tosi hienoa, että Kiinteistöässässä on ymmärretty asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilökunnan olevan yrityksen voimavara. Pystymme näin palvelemaan asiakkaita parhaimmalla tavalla”, Timo toteaa.

”Meillä ei rähjätä” - ratkaisukeskeinen kulttuuri motivoi Timoa

Timo viihtyy nykyisessä työssään erinomaisesti. Työporukka on sekä rento että ammattitaitoinen ja päivittäistä työtä ohjaavat kiinnostavat rakennuttamisprojektit ympäri Suomen. Viihtyvyyteen vaikuttaa myös johtamiskulttuuri.

Meillä ei rähjätä. Keskustelu on rakentavaa ja työt hoidetaan aina ratkaisukeskeisellä asenteella.

”Yksi syy viihtymiseeni on Kiinteistöässän johtamiskulttuuri. Esimiesten kanssa on helppo keskustella ja mukava tehdä töitä. Meillä ei ole klassisia, rähjääviä johtajia vaan esimiesasemaan on valittu henkilöstöjohtajia. Meidät otetaan aidosti huomioon ja ainakin oma motivaatio kasvaa, kun toimitaan ratkaisukeskeisellä asenteella”, Timo kertoo.

”En vaihtaisi enää perinteiseen konsulttitoimistoon. Nykyinen työ pystyy tarjoamaan paljon laaja-alaisemman ja kiehtovamman toimintaympäristön. Meillä on rakennuttamisyksikkö, joka todella vetää hankkeet alusta loppuun ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen huomioiden. Se tarjoaa kunnianhimoisille ammattilaisille kiinnostavia urahaasteita”, Timo päättää.


Kiinteistöässä CSS