Jäsenyydet ja sitoumukset

Jäsenyydet

Climate Leadership Council

Climate Leadership Council (CLC) on johtavien suomalaisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden perustama yhdistys. CLC:n tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. CLC:ssä on mukana 31 jäsenorganisaatiota sekä henkilöjäseniä.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) -järjestelmä

Riskimaiden työolojen valvontaan kiinnitetään S-ryhmässä erityistä huomiota. Sosiaalisen vastuullisuuden seurannassa S-ryhmä käyttää Business Social Compliance Initiative (BSCI) -järjestelmää sekä Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) -tietokantaa. Lisäksi S-ryhmä hyväksyy muita vastaavia kolmannen osapuolen auditointeja ja sertifiointeja. Tehtaita valvotaan myös S-ryhmän yhteistyökumppanin tekemien vuosittaisten tarkastusten avulla.

BSCI:n jäsenet sitoutuvat järjestelmän toimintaperiaatteisiin ja edistävät niitä omissa hankinnoissaan.

Sitoumukset

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

S-ryhmä sitoutuu kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen "Suomi, jonka haluamme 2050" tavoitteiden edistämiseen. S-ryhmällä on kolme toimenpidesitoumusta, joista yksi koskee hiilineutraalia yhteiskuntaa ja toinen työn tekemistä kestävästi ja nuorten työllistämistä kaupan alalle ja kolmas kestäviä elämäntapoja.