Ilmasto

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, johon tartumme sekä vähentämällä oman toimintamme päästöjä että osallistamalla kumppanimme mukaan työhön.

Ilmastonmuutoksen kiireellinen torjunta on yksi YK:n kestävän kehityksen päätavoitteista. Ongelma on maailmanlaajuinen, mutta jokainen voi tehdä oman osansa. Erityinen merkitys on yrityksillä. S-ryhmässä ilmastonmuutos on yksi  Paras paikka elää -vastuullisuusohjelman neljästä pääteemasta, ja olemme sitoutuneet hakemaan parhaita ratkaisuja oman toimintamme ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi haluamme tarjota ratkaisuja kestävään kuluttamiseen ja omistajien päästöjen vähentämiseksi.

Tutustu ilmastotyömme tuloksiin S-ryhmän vuosikatsauksessa

S-ryhmä on sitoutunut vähentämään oman toimintansa päästöjä:

  • 40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä ja 
  • 60 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2015 tasosta. 
Vähennämme päästöjämme ennen kaikkea tehostamalla energian käyttöämme ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kitkemme jatkuvasti myös ruokahävikkiämme ja kehitämme materiaalien kierrätystä.
 
S-ryhmä on vähentänyt omasta toiminnastaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jo lähes 30 prosenttia vuodesta 2015. 

Vähennämme päästöjä muun muassa:

  • tehostamalla suhteellista energiankulutusta 30 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä
  • tuottamalla 80 prosenttia sähkönkulutuksestamme omalla uusiutuvalla tuuli- ja aurinkoenergialla vuoden 2025 loppuun mennessä.
  • Kierrättämällä 70 prosenttia jätteistämme uusiksi materiaaleiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus on noin 60 prosenttia käyttämästämme sähköstä. S-ryhmä on jo vuosia investoinut omaan tuulivoimaan, ja tänä vuonna aloitamme Suomen suurimman aurinkosähköhankkeen. Vuoden sisällä noin 40 toimipaikan katolle nousee yhteensä noin 37 000 aurinkopaneelia. Paneelit tuottavat sähköä toimipaikkojen kuten Prismojen ja S-marketien omaan käyttöön.
 
Oman toimintamme osalta olemme tehneet pitkään ilmastotyötä esimerkiksi tehostamalla energian käyttöä. Olemme vähentäneet suhteellista energian kulutustamme 30 prosenttia vuodesta 2010 esimerkiksi ovittamalla kylmäkalusteita ja vaihtamalla led-valaisimiin. 

Arvoketju mukaan päästövähennyksiin

Yli 90 prosenttia S-ryhmän päästöistä syntyy arvoketjussamme eli esimerkiksi S-ryhmän myymien tuotteiden tuotannossa ja toisaalta polttonesteiden osalta tuotteiden käytön aikana tien päällä.

Kannustaaksemme arvoketjuamme mukaan päästöjen vähentämiseen käynnistimme keväällä 2018 Iso juttu -ilmastokampanjan. Sen yhtenä tavoitteena on vähentää yhdessä kumppaniyritysten kanssa 1 000 000 tonnia päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Myös asiakkaat ovat tervetulleita tekemään Isoa juttua - Iso juttu on myös haastekampanja, joka kannustaa löytämään itselleen sopivia juttuja, joista aloittaa päästöjen pienentäminen omassa arjessa. 
 
Tutustu Iso juttu -kampanjaan ja mukana oleviin kumppaneihin: www.isojuttu.fi

Toimipaikat energiatehokkaiksi

S-ryhmässä energiatehokkuus huomioidaan sekä osana jokapäiväistä työtä että toimipaikkojen rakentamisen ja remonttien suunnittelussa. Käytännössä lähes kaikissa kohteissa seurataan sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Näin tunnistetaan suurimmat energiasyöpöt ja kehityskohteet.

Uudenlaisia ratkaisuja kartoitetaan ja testataan jatkuvasti. Esimerkiksi S-ryhmän uuden Sipooseen valmistuneen logistiikkakeskuksen vähäpäästöinen energiajärjestelmä perustuu kylmäntuotannossa syntyvän lauhdelämmön hyötykäyttöön lämmityksessä ja maalämmön ja bioenergian hyödyntämiseen. Näin tuotettava energia on täysin hiilidioksidipäästöneutraalia. Sipoon logistiikkakeskukselle myönnettiin BREEAM-ympäristöluokituksen Excellent-taso ja hanke sai kesällä 2017 Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) vihreän rahoituksen sertifikaatin, joka myönnetään hankkeille, joissa on huomioitu kattavasti ympäristövaikutukset.

Uusiutuvan energian rooli kasvaa

Tuulivoima on yksi merkittävimmistä keinoista vähentää S-ryhmän kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä.

Vuonna 2009 perustettu SOK:n osakkuusyhtiö TuuliWatti tuotti vuonna 2016 25,4 prosenttia Suomen koko tuulivoimatuotannosta. S-ryhmän kaikesta sähkönkulutuksesta tuulivoima kattoi vuonna 2017 60 prosenttia, ja saman vuoden aikana saavutettiin tuulivoimakapasiteetti, joka vastaa parhaimmillaan 70 prosenttia sähkönkulutuksesta.  Tuuliwatti teki  vuonna 2018 päätöksen hankkeesta, joka on ensimmäinen pohjoismainen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea.

Noin 40 S-ryhmän toimipisteen katolle asennetaan aurinkopaneelit vuosien 2018-2019 aikana. Pohjoismaiden suurimman katoille asennettavan aurinkosähköjärjestelmähankkeen myötä S-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja. Yhteensä noin 37 000 aurinkopaneelia asennetaan muun muassa Prismojen, S-marketien ja ABC-asemien katoille ympäri Suomen. Paneelit tuottavat sähköä toimipisteiden omaan käyttöön.

Mahdollisuutta uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kartoitetaan kaikissa uusissa S-ryhmän rakennushankkeissa. Myös yksiköitä uusittaessa voidaan näiden lämmitysjärjestelmiä vaihtaa tehokkaammiksi ja ympäristön kannalta paremmiksi. Vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä on esimerkiksi vaihdettu kaukolämpö- ja maalämpöjärjestelmiksi.

Kuljetusten optimointia ja tehostamista

S-ryhmän tuotteita kuljettaa ympäri Suomen asiakkaiden saataville päivittäin noin tuhat rekkaa. S-ryhmän logistiikan merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvakin kuljetusten polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä ilmakehään. S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan logistiikkayhtiö Inex Partners Oy sekä hotellien, ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden hankinta- ja logistiikkayhtiö Meira Nova Oy edellyttävät kuljetusyrityksiltä sitoutumista toimintansa jatkuvaan parantamiseen ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Kuljetusten ympäristönäkökohdat otetaan huomioon valitsemalla optimaaliset kuljetusreitit, kuljettamalla täysiä kuormia, hyödyntämällä paluulogistiikkaa ja käyttämällä nykyaikaiset ympäristövaatimukset täyttävää kalustoa.

S-ryhmän kumppaneina toimivat kuljetusyritykset osallistuvat myös ilmastotalkoisiin. Esimerkiksi S-ryhmän elintarvikekuljetuksia ajava Kilon Osuus-Auto on ottanut vuonna 2015 käyttöönsä ensimmäisen Trafin myöntämän poikkeusluvallisen HCT- eli High Capasity Transport -puoliperävaunuyhdistelmän.

Uudenlaisen rekan kyytiin mahtuu jopa 30 prosenttia enemmän kuljetettavaa kuin perinteiseen moduuliyhdistelmään. Vuositasolla pelkästään logistiikkakeskuksen ja Lahden välillä ajaa 250 yhdistelmäajoneuvoa vähemmän.

Tietosuoja -CSS