Ilmasto

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, joka vaikuttaa S-ryhmän toimintaan ja johon S-ryhmä voi vaikuttaa monella tavalla.

S-ryhmä on Suomen suurin ei-teollinen sähkön kuluttaja ja se käyttää reilussa 1600 toimipaikassaan yli prosentin kaikessa Suomessa kulutetusta sähköstä. Tehostamalla energian kulutusta ja panostamalla uusiutuvaan energiaan voimme S-ryhmässä vähentää ilmastovaikutuksiamme merkittävästi.

Ilmastonmuutoksen kiireellinen torjunta on yksi YK:n kestävän kehityksen päätavoitteista. Ongelma on maailmanlaajuinen, mutta jokainen voi tehdä oman osansa. Erityinen merkitys on yrityksillä. S-ryhmässä ilmastonmuutos on yksi  Paras paikka elää -vastuullisuusohjelman neljästä pääteemasta, ja olemme sitoutuneet hakemaan parhaita ratkaisuja oman toimintamme ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi haluamme tarjota ratkaisuja kestävään kuluttamiseen ja omistajien päästöjen vähentämiseksi.

Oman toimintamme osalta olemme tehneet ilmastotyötä pitkään energia- ja resurssitehokkuuden merkeissä. Olemme tehneet pitkään ilmastotyötä esimerkiksi tehostamalla energian käyttöä. Olemme vähentäneet suhteellista energian kulutustamme 30 prosenttia vuodesta 2010 esimerkiksi ovittamalla kylmäkalusteita ja vaihtamalla led-valaisimiin. Olemme myös investoineet uusiutuvan energian tuotantoon osakkuusyrityksemme TuuliWatin kautta ja nostaneet jätteiden kierrätysastetta.

Uusimmat vuonna 2016 asettamamme tavoitteemme ovat:

  • tehostaa suhteellista energiankulutusta 30 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä
  • tuottaa 80 prosenttia sähkönkulutuksestamme omalla uusiutuvalla tuuli- ja aurinkoenergialla vuoden 2025 loppuun mennessä.
  • Kierrättää 70 prosenttia jätteistämme uusiksi materiaaleiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Olemme lisäksi sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvan kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, joka huomioi oman toimintamme, pääosin kiinteistöjen, lisäksi myös arvoketjumme ilmastovaikutukset. Ne ovat moninkertaiset oman toimintamme vaikutuksiin verrattuna.

Toimipaikat energiatehokkaiksi

S-ryhmässä energiatehokkuus huomioidaan sekä osana jokapäiväistä työtä että toimipaikkojen rakentamisen ja remonttien suunnittelussa. Käytännössä lähes kaikissa kohteissa seurataan sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Näin tunnistetaan suurimmat energiasyöpöt ja kehityskohteet.

Uudenlaisia ratkaisuja kartoitetaan ja testataan jatkuvasti. Esimerkiksi S-ryhmän uuden Sipooseen valmistuneen logistiikkakeskuksen vähäpäästöinen energiajärjestelmä perustuu kylmäntuotannossa syntyvän lauhdelämmön hyötykäyttöön lämmityksessä ja maalämmön ja bioenergian hyödyntämiseen. Näin tuotettava energia on täysin hiilidioksidipäästöneutraalia. Sipoon logistiikkakeskukselle myönnettiin BREEAM-ympäristöluokituksen Excellent-taso ja hanke sai kesällä 2017 Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) vihreän rahoituksen sertifikaatin, joka myönnetään hankkeille, joissa on huomioitu kattavasti ympäristövaikutukset.

Uusiutuvan energian rooli kasvaa

Tuulivoima on yksi merkittävimmistä keinoista vähentää S-ryhmän kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä.

Vuonna 2009 perustettu SOK:n osakkuusyhtiö TuuliWatti tuotti vuonna 2016 25,4 prosenttia Suomen koko tuulivoimatuotannosta. S-ryhmän kaikesta sähkönkulutuksesta tuulivoima kattoi vuoden 2016 lopulla jo puolet ja vuoden 2017 aikana saavutettiin tuulivoimakapasiteetti, joka vastaa parhaimmillaan 70 prosenttia sähkönkulutuksesta. Vuonna 2017 TuuliWatti sai valmiiksi monivuotisen tuulivoiman investointiohjelmansa ja on varautunut rakentamaan lisää tuulivoimaa.

Tuulivoiman lisäksi mahdollisuus uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kartoitetaan kaikissa uusissa S-ryhmän rakennushankkeissa. Myös yksiköitä uusittaessa voidaan näiden lämmitysjärjestelmiä vaihtaa tehokkaammiksi ja ympäristön kannalta paremmiksi. Vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä on esimerkiksi vaihdettu kaukolämpö- ja maalämpöjärjestelmiksi.

S-ryhmän toimipaikoissa selvitellään myös aurinkoenergian mahdollisuuksia ja esimerkiksi Osuuskauppa Hämeenmaan Hennalan yksikön katolle on asennettu 400 aurinkopaneelia, jotka tuottavat parhaimmillaan jopa puolet marketin sähkönkulutuksesta.

Kuljetusten optimointia ja tehostamista

S-ryhmän tuotteita kuljettaa ympäri Suomen asiakkaiden saataville päivittäin noin tuhat rekkaa. S-ryhmän logistiikan merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvakin kuljetusten polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä ilmakehään. S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan logistiikkayhtiö Inex Partners Oy sekä hotellien, ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden hankinta- ja logistiikkayhtiö Meira Nova Oy edellyttävät kuljetusyrityksiltä sitoutumista toimintansa jatkuvaan parantamiseen ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Kuljetusten ympäristönäkökohdat otetaan huomioon valitsemalla optimaaliset kuljetusreitit, kuljettamalla täysiä kuormia, hyödyntämällä paluulogistiikkaa ja käyttämällä nykyaikaiset ympäristövaatimukset täyttävää kalustoa.

S-ryhmän kumppaneina toimivat kuljetusyritykset osallistuvat myös ilmastotalkoisiin. Esimerkiksi S-ryhmän elintarvikekuljetuksia ajava Kilon Osuus-Auto on ottanut vuonna 2015 käyttöönsä ensimmäisen Trafin myöntämän poikkeusluvallisen HCT- eli High Capasity Transport -puoliperävaunuyhdistelmän.

Uudenlaisen rekan kyytiin mahtuu jopa 30 prosenttia enemmän kuljetettavaa kuin perinteiseen moduuliyhdistelmään. Vuositasolla pelkästään logistiikkakeskuksen ja Lahden välillä ajaa 250 yhdistelmäajoneuvoa vähemmän.