Ihmisoikeudet

S-ryhmä on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämään niiden toteutumista omassa toiminnassamme. Odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Yritysten tulee tuntea toimintansa ihmisoikeusvaikutukset sekä lähellä että kaukana. S-ryhmän toiminnalla on vaikutusta erityisesti asiakkaiden, henkilökunnan sekä hankintaketjun tuotteiden ja palveluiden työntekijöiden ihmisoikeuksiin.

Asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät ihmisoikeudet ovat syrjimättömyys, oikeus terveyteen ja lasten oikeus erityiseen suojeluun. Syrjimättömyys tarkoitta ennen kaikkea asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Erityistä huomiota kiinnitetään toimipaikkojen ja palveluiden suunnitteluun mahdollisimman esteettömiksi ja turvallisiksi. Myös tuotteiden turvallisuutta seurataan huolellisella omavalvonnalla eli esimerkiksi kylmäketjun seurannalla, ja lapsen oikeuksista huolehdimme tuoteturvallisuuden lisäksi muun muassa ikärajavalvonnalla.

Henkilökunnan näkökulmasta keskeisiä ihmisoikeuksia ovat työturvallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

S-ryhmällä on myös epäsuorasti vaikutusta tuotteiden ja palveluiden hankintaketjuissa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksiin. Erityisesti sosiaalisen vastuun riskimaissa työturvallisuuden, järjestäytymisoikeuden ja muiden työelämän oikeuksien toteutumista S-ryhmässä seurataan kolmannen osapuolen auditointien avulla. Perinteisen auditointityön rinnalle käynnistämme vuoden 2018 aikana uudenlaisen, juurisyihin pureutuvan tutkimusmallin. Sen avulla pääsemme tarttumaan tarkemmin ajankohtaisiin, tuotteisiin tai tuotantomaihin liittyviin ihmisoikeuskysymyksiin ja etsimään uudenlaisia vaikuttavia ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää S-ryhmän ihmisoikeustyöstä ja sen tunnusluvuista S-ryhmän vuosikatsauksesta.


Tietosuoja -CSS