S-ryhmän historia

Osuustoiminnan juuret

Osuustoiminta syntyi kuluttajien arjen tarpeista. 1800-luvun Euroopassa monet yksityiset kauppiaat tavoittelivat maksimaalista voittoa, pitivät usein asiakassuhteet velkavankeuden avulla eivätkä piitanneet tuotteiden hygieniasta tai laadusta. Näiden ilmiöiden vastapainoksi syntyivät osuuskaupat.

Suomen ensimmäisen kulutusosuuskunnan perustivat Viipurin konepajan työmiehet vuonna 1882. Vuonna 1889 perustetun Helsingin Yleisen Ravintoyhdistyksen sääntöjen mukaan myymälät olivat avoimia kaikille, velkakauppa ehdottomasti kielletty, kaikilla jäsenillä oli yksi ääni ja ylijäämä jaettiin ensisijaisesti ostosten ja toissijaisesti osuuksien perusteella.

Kaikille avoin jäsenyys, kansanvaltaisuus ja ylijäämän jako suhteessa palveluiden käyttöön ohjaavat myös koko S-ryhmän toimintaa edelleen.

1900–10-luvut – Nopea leviäminen ja hajoaminen

Osuustoiminta-ajatus levisi Suomessa nopeasti 1900-luvun alussa. Ensimmäinen näihin päiviin saakka yhtäjaksoisesti Suomessa toiminut osuuskauppa on Turussa vuonna 1901 perustettu Vähäväkisten Osuusliike, josta on muotoutunut monien vaiheiden jälkeen nykyinen Turun Osuuskauppa.

Vuonna 1904 perustettiin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK hoitamaan yhteisostoja, neuvontaa ja ohjausta. SOK:n ensimmäiset tuotantolaitokset, neulomo, harjatehdas, sikuritehdas, kahvinpaahtimo sekä mauste- ja teepakkaamo perustettiin Helsinkiin vuosina 1914–1916.

Vuonna 1916 osuustoiminta jakaantui porvarilliseen ja työväen osuustoimintaan. Tähän asti liikettä oli kehitetty rintarinnan. Hajoaminen heijasteli samalla suomalaisen yhteiskunnan voimakasta poliittista kahtiajakoa.

1920–40-luvut – Kultakausi ja sota-aika

1920–40-luvuilla s-ryhmäläinen osuustoiminta nousi keskeiseksi vaikuttajaksi talouselämässä ja merkittäväksi tekijäksi koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

SOK oli hankintavoimaltaan Suomen johtava tukkuliike, ja lisäksi SOK perusti huomattavan määrän omaa teollisuutta, mikä varmisti osuuskauppojen tavaroiden saatavuuden ja laadun.

Liikeideoita kehitettiin ja palveluverkostoa vahvistettiin kaikilla toimialoilla. Idut ketjutoiminnan syntymiselle istutettiin jo näinä aikoina. Uusia jäseniä hankittiin ja asiakassuhteen lujittamista arvostettiin. S-ryhmä olikin jo tuolloin kanta-asiakasajattelun pioneeri Suomessa.

Osuuskauppojen työntekijöiden koulutus on ollut alusta alkaen merkittävä osa S-ryhmän toimintaa. SOK:n osuuskauppakoulu käynnistyi lokakuussa 1919. Kesällä 1950 pidettiin ensimmäiset kurssit Helsingin Jollaksessa.

1950–60-luvut - Ensimmäinen tavaratalo

Ensimmäinen Sokos-tavaratalo avattiin Helsingin Mannerheimintielle olympiavuonna 1952. Samassa rakennuksessa aloitti toimintansa myös Hotelli Vaakuna. Pian Sokoksesta muodostui S-ryhmän tunnetuin brändi ja myös pienempiä kauppoja ja muiden liiketoiminta-alueiden yksiköitä, kuten kone- ja rautakappoja, alettiin nimetä Sokoksiksi. Sokoksia oli enimmillään yli 100 kappaletta ympäri Suomea. Myös hotellit nimettiin tunnetuimman brändin mukaan Sokos Hotelleiksi.

Sotien jälkeisinä vuosina S-ryhmä alkoi rakentaa systemaattisesti useiden kaupunkien keskustoihin tavarataloja ja hotelleja. Vähittäiskaupan ohessa hotelli- ja ravintolaliike kasvoi merkittäväksi toimialaksi.

1960-luvulle tultaessa yhteiskunnallinen rakennemuutos vaikutti myös S-ryhmään. Mitä kovemmaksi pako maalta kiihtyi, sitä tukalammaksi muodostui S-ryhmän asema, sillä sen toiminnan pääpaino oli edelleen maaseudun varassa.

1970-luku - Toinen kriisiaika

1960-luvulta lähtien alkoi osuuskauppatoiminnan toinen kriisi, joka kesti 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin saakka, ja se kulminoitui maaseudun ja kaupungin välisiin näkemyseroihin.

Silti toimintaa laajennettiin uusille toimialoille. Maataloustarvikkeiden myyntiä tehostettiin ja SOK aloitti autokaupan. Myös vähittäiskauppa kehittyi. Osuuskauppa Keskimaa avasi ensimmäisen hypermarketin, Seppälän Prisman, vuonna 1972 ja S-market-ketju syntyi 1970–80-luvun taitteessa.

1980-luvulle tultaessa oltiin tilanteessa, jossa kaikki osuuskaupat olivat vaikeassa taloudellisessa asemassa, jossa ne selvisivät vain säästökassojen turvin ja omaisuutta realisoimalla.

1980–90-luvut - Suuri saneeraus ja uusi nousu

1980-luku merkitsi S-ryhmässä rakennemuutosta. Vuonna 1983 SOK:n pääjohtaja Juhani Pesosen johdolla alkaneen saneerausvaiheen seurauksena SOK luopui omasta teollisuudesta ja syntyi nykyinen alueosuuskauppaverkosto. Alueosuuskaupat yhdessä SOK-yhtymän kanssa muodostavat nykyisen, yhtenäisen S-ryhmän.

Ydinosaamisalueisiin keskittyminen 1980-luvulla johti siihen, että koko ryhmä nousi muutamassa vuodessa kannattavaksi. 1990-luvulle tultaessa S-ryhmän toiminta-ajatus – palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneille asiakasomistajille – muodostui liiketoiminnan suunnittelun lähtökohdaksi

Nykyisen asiakasomistajaohjelman kehittäminen aloitettiin 1980-luvun lopulla, jolloin ensimmäiset osuuskaupat (Osuuskauppa PeeÄssä, Osuuskauppa Keskimaa, Osuuskauppa KPO ja Turun Osuuskauppa) ottivat käyttöönsä Bonus-järjestelmän. Valtakunnalliseksi eli kaikki liiketoiminta-alueet ja alueosuuskaupat kattavaksi Bonus tuli vuonna 1994.

1990-luvun alussa kustannustehokkuutta parannettiin myös nykyaikaisen ketjutoiminnan avulla, minkä ytimessä on muun muassa keskitetty hankinta. Vuonna 1991 aloitti toimintansa hankinta- ja logistiikkayritys Inex Partners, jolle siirtyivät S-ryhmän ja Tradekan päivittäistavaroiden hankinta, varastointi ja jakelu. Inex toimi ketjulähtöisesti ja toimitti tuotteita kaikille S-ryhmän vähittäiskaupan ketjuille eli Prismoille, S-marketeille, Citysokoksille, Alepoille ja Saleille.

1990-luvulla S-ryhmä otti ensimmäiset askeleensa ulkomailla, kun SOK avasi Citysokoksen Tallinnaan vuonna 1995.

Joulukuussa 1998 puolestaan sai alkunsa uusi ketju, kun Osuuskauppa Ympäristö avasi ensimmäinen ABC-liikennemyymälän Uttiin.

2000-luku - Uudistuksia perusarvojen ehdoilla

S-ryhmässä hankinta hoidetaan keskitetysti hankintayhtiöiden kautta. Vuoden 2006 alkupuolella Inex Partners Oy siirtyi kokonaan SOK:n tytäryhtiöksi, ja vuonna 2010 käyttötavarakaupan hankintayhtiö Intrade Partners sulautui Inex Partnersiin. Vuonna 2012 Sipoossa aloitti toimintansa uusi S-ryhmän käyttötavarakaupan logistiikkakeskus. Energiapihi keskus käyttää lämmitykseensä ja viilennykseensä yli 90-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

2000-luvulla käyttötavarakauppaan tuli uusi rauta-, sisustus- ja puutarhakauppaan keskittyvä Kodin Terra -ketju. Ensimmäinen Kodin Terra avattiin Lahdessa vuonna 2005, ja vuoden 2011 lopussa Kodin Terroja oli 11.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava ABC-ketju on laajentunut 2000-luvulla koko valtakunnan kattavaksi verkostoksi. Vuoden 2014 lopussa ABC-ketju oli bensiinikaupan markkinajohtaja Suomessa.

Vuoden 2007 lopulla S-ryhmässä käynnistyi pankkitoiminta ja S-Pankki perustettiin. Vuoden 2011 lopussa pankilla oli jo noin 2,5 miljoonaa asiakasta. Vuonna 2014 S-Pankki ja LähiTapiola Pankki fuusioituivat ja syntyi uusi S-Pankki.

2000-luvulla S-ryhmä on laajentanut toimintaansa myös Baltiassa ja Venäjällä. Tallinnan Hotelli Viru liitettiin vuonna 2003 Sokos Hotels -ketjuun. Vuoden 2007 aikana Pietarissa Venäjällä käynnistyi hotellitoiminta ja vuoden 2008 aikana marketkauppa.

Vuoden 2014 lopussa SOK:lla oli jo kahdeksan Prismaa Virossa sekä viisi Latviassa ja neljä Liettuassa. Pietarissa toimi 19 Prismaa.

2010-luvulla S-ryhmä on alkanut ottaa harppauksia digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Tästä on esimerkkinä arvostettu ja palkittu S-mobiili-palvelu.