Energiatehokkuus

S-ryhmä on mukana kaupan, majoitus- ja ravitsemiskaupan sekä liikenne- ja lämmityspolttonesteiden myyntiä koskevissa energiatehokkuussopimuksissa.

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuustavoitteet.

S-ryhmä on sitoutunut uudella sopimuskaudella 2017–2025 tehostamaan energiankäyttöään 7,5 % vuoden 2015 tasosta.  

S-ryhmä oli mukana myös edellisellä sopimuskaudella 2008–2016, jolloin yhteinen energiansäästötavoite oli kaupan osalta 6 prosenttia ja matkailu- ja ravintola-alan osalta 9 prosenttia vuoden 2015 tasoon verrattuna. Tällä ajanjaksolla S-ryhmä saavutti 6,8 prosentin kokonaisenergiansäästön. Samaan aikaan avasimme kuitenkin uusia toimipaikkoja, eli bruttoneliötä kohden onnistuimme tehostamaan energiankulutusta lähes kolmanneksen.

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista: www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi

Tietosuoja -CSS