S-ryhmän sata vastuullisuustekoa

Teema Linjaus Tavoite ja teko Miksi? Siksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YHTEISKUNNAN HYVÄKSI Kannamme vastuuta kuluttajista ja kotimaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuudesta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Järjestämme ruokakeskustelutilaisuuden säännöllisesti elintarvikeketjun toimijoille vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Miksi S-ryhmä kutsuu tuottajat, teollisuuden edustajat, kansalais- ja etujärjestöt sekä vaikuttajat säännöllisesti samaan pöytään keskustelemaan? Suomalainen elintarvikeketju voi menestyä vain tekemällä aidosti yhteistyötä. Siksi istumme saman pöydän ääreen.
    Halpuuttamalla kasvatamme kotimaisten tuotteiden myyntiä ja lisäämme kuluttajien ostovoimaa. Miksi S-ryhmä halpuuttaa ruoan hintaa? 80 % suomalaisista on sitä mieltä, että ruoka on liian kallista. Siksi halpuutamme hintoja.
    Osallistumme Nälkäpäivään, Hyvä joulumieli -keräykseen sekä SPR-viikkoon. Miksi S-ryhmä osallistuu erilaisiin valtakunnallisiin hyväntekeväisyyskampanjoihin, kuten Nälkäpäivä- ja Hyvä joulumieli -keräykseen, SPR-viikkoon sekä Roosa nauha -kampanjaan? Suurena suomalaisena yritysryhmänä haluamme olla tukemassa hyväntekeväisyysjärjestöjen merkittävää työtä. Siksi osallistumme erilaisiin kampanjoihin.
    Tuemme Lasten Päivän Säätiötä lastensuojelutyön edistämiseksi. Miksi S-ryhmä tukee Lasten Päivän Säätiötä? Suurena suomalaisena yritysryhmänä haluamme olla tukemassa lastensuojelutyötä. Siksi tuemme Lasten Päivän Säätiötä.
    Osallistumme MLL:n Hyvä alku koulutielle -konseptin toteuttamiseen tuottamalla ohjelehtisen terveellisistä lasten välipaloista. Miksi S-ryhmä osallistuu MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanjan toteuttamiseen? Hyvä alku koulutielle -kampanjalla muistutetaan vanhempia lapsen hyvinvoinnille tärkeistä asioista. Siksi tuemme MLL:n kampanjaa.

    Huomioimme vastuullisuusnäkökulmat S-Pankin sijoitustoiminnassa. Tarjoamme vastuullisia ja helposti ymmärrettäviä kotimaisia säästämis- ja sijoituspalveluita, kuten mahdollisuuden sijoittaa suomalaiseen kestävästi hoidettuun metsään tai kotimaiseen asuntotuotantoon. Miksi S-Pankki huomioi vastuullisuusnäkökohdat sijoituksissa ja tarjoaa mahdollisuuden ryhtyä metsä- tai asuntosijoittajaksi Suomeen?  Edellytämme vastuullista toimintaa myös sijoituskohteiltamme. Toisinaan rahastosijoittajan on vaikea hahmottaa, mihin sijoitukset käytännössä lopulta kohdistuvat. Suomalainen metsä ja kotimainen asuntotuotanto ovat hyviä ja helposti ymmärrettäviä sekä rahastosijoittajalle huolettomia ja vähempiriskisiä sijoituskohteita. Siksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ryhtyä metsä- tai asuntosijoittajiksi.
    Kasvatamme Kotimaista-tuotesarjaa. Miksi S-ryhmä kasvattaa Kotimaista-tuotesarjaansa? Kuluttajaosuuskuntana tehtävämme on tarjota edullisia kotimaisia elintarvikkeita asiakkaillemme. Siksi kasvatamme Kotimaista-tuotesarjaa.
    Tarjoamme kauppapalveluita kattavimmalla myymäläverkostolla Suomessa. Miksi S-ryhmällä on Suomen kattavin myymäläverkosto? Kuluttajaosuuskuntana tehtävämme on tuoda tuotteita ja palveluita omistajiemme lähelle. Siksi meillä on Suomen kattavin myymäläverkosto.
    S-ryhmän ravintoloissa tarjottu tuore porsaanliha on 100-prosenttisesti kotimaista. Tavoitteena on, että pakasteet ja jalosteet ovat 90-prosenttisesti kotimaisia vuoteen 2020 mennessä. Miksi S-ryhmä tarjoaa ketjuravintoloissaan 100-prosenttisesti kotimaista tuoretta porsaanlihaa vuoteen 2020 mennessä? Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Kotimaisten tuotteiden menekki edistää muun muassa työllisyyttä Suomessa. Siksi tarjoamme ketjuravintoloissamme ainoastaan kotimaista tuoretta porsaanlihaa vuoden 2017 loppuun mennessä.
    S-ryhmän ravintoloissa tarjottu tuore broilerinliha on 100-prosenttisesti kotimaista. Tavoitteena on, että pakasteteet ja jalosteet ovat 90-prosenttisesti kotimaisia vuoteen 2020 mennessä. Miksi S-ryhmä tarjoaa ketjuravintoloissaan 100-prosenttisesti kotimaista tuoretta broilerinlihaa vuoteen 2020 mennessä? Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Kotimaisten tuotteiden menekki edistää muun muassa työllisyyttä Suomessa. Siksi tarjoamme ketjuravintoloissamme ainoastaan kotimaista tuoretta broilerinlihaa vuoteen 2020 mennessä.
    Kaikki ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa tarjoamamme liha on 100-prosenttisesti kotimaista. Miksi S-ryhmä tarjoaa ainoastaan kotimaista lihaa ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa? Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Suomalaisena kuluttajaosuuskuntana haluamme tukea kotimaista kysyntää ja tuotantoa. Siksi tarjoamme ainoastaan kotimaista lihaa kaikissa ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa.
  Luomme hyvinvointia investoimalla ja hankkimalla paikallisia tuotteita ja palveluita. Kehitämme mittarit ja seurantamallin yhteiskunnallisen arvonluonnin mittaamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä mittaa synnyttämäänsä yhteiskunnallista arvoa? Tehtävämme on tuottaa etuja ja hyötyjä asiakasomistajillemme. Alan suurimpana toimijana vaikutamme joka tapauksessa Suomeen ja Suomessa asuviin. Siksi meidän pitää tietää, miten voimme synnyttää lisää yhteiskunnallista arvoa.
    Edistämme paikallisten tuotteiden myyntiä, kun S-markettien Kotoisat-listat tuovat piirinmestareiden parhaat paikalliset tuotteet kaiken kansan tietoon. Miksi S-ryhmä nostaa esiin paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita S-markettien Kotoisat-listoilla? Asiakkaamme arvostavat paikallisesti tuotettuja tuotteita. Kannamme vastuuta koko kotimaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuudesta. Siksi nostamme myymälöissä esille paikallisesti tuotettuja tuotteita.
    Tuomme uusia suomalaisia suunnittelijoita ja kotimaista designia esiin pop up -myymälöissä ja viestinnällisin keinoin. Miksi S-ryhmä nostaa esiin suomalaisten suunnittelijoiden työtä ja kotimaisia brändejä pop up -myymälöissään ja viestinnässään? Asiakkaitamme kiinnostavat kotimaiset tuotteet. Meidän tehtävämme on kuunnella asiakkaitamme ja tarjota heille sitä, mitä he haluavat. Siksi nostamme esiin suomalaisten suunnittelijoiden työtä ja kotimaisia brändejä.

    Original Sokos Hotel -ketjussa tehdään yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa alueen hyväksi. Miksi Original Sokos Hotel -ketjussa tehdään yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa? Paikallisten tuotteiden ja palveluiden valitseminen lisää elinvoimaisuutta. Yhteistyö paikallisten hyväntekeväisyyskumppaneiden kanssa tukee alueen hyvinvointia. Siksi Original Sokos Hotel -ketjussa tehdään yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa.
  Olemme merkittävä suomalainen työllistäjä ja veronmaksaja. Varmistamme kattavalla perehdytyspaketilla, että S-ryhmään töihin tuleva nuori tutustuu erilaisiin kaupan alan tehtäviin ja kauppaan toimialana. Miksi S-ryhmä perehdyttää töihin tulevan nuoren koko kaupan alaan? Haluamme antaa nuorelle hyvän startin monipuoliseen ja mielekkääseen työntekoon. Siksi opastamme nuoria laajasti työelämään.
    Olemme Suomen suurin yksityinen nuorten kesätyö- ja harjoittelupaikkojen tarjoaja. Miksi S-ryhmä tarjoaa jatkossakin eniten kesätyö- ja harjoittelupaikkoja nuorille? Vuonna 2016 S-ryhmässä työskenteli 12 000 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Ensimmäiset työpaikat rakentavat nuorille pohjan aikuiselämälle ja yhteiskuntaan osallistumiselle. Siksi tarjoamme nuorille töitä.
    Vuoteen 2020 mennessä S-ryhmässä on käytössä järjestelmä, joka tukee työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä yli toimialarajojen työtuntimäärät optimoiden. Miksi S-ryhmä ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön järjestelmän, joka tukee työntekijöiden mahdollisuuksia toimialarajat ylittävään, työtuntimäärien tehokäytön mahdollistavaan työskentelyyn? Mahdollisuus monipuoliseen työskentelyyn tekee monille työstä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Siksi luomme järjestelmän, joka tukee työntekijöidemme mahdollisuuksia työskennellä yli toimialarajojen niin halutessaan.
    Julkaisemme vuosittain verojalanjälkemme. Miksi S-ryhmä julkaisee vuosittain verojalanjälkensä? Vuonna 2015 S-ryhmän verojalanjälki oli 1,7 miljardia euroa. Vastuullisena yrityksenä maksamme veromme Suomeen. Siksi julkaisemme vuosittain verojalanjälkemme.
ILMASTONMUUTOS JA KIERTOTALOUS Tarjoamme ratkaisuja omistajien päästöjen vähentämiseksi ja kestävään kuluttamiseen. Osallistumme kuluttajacleantech-ratkaisujen kehittämiseen ja levittämiseen. Miksi S-ryhmä auttaa kuluttajia cleantech-ratkaisujen eli ympäristöystävällisempien ratkaisujen käyttöönotossa? Kulutuskäyttäytyminen on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siksi olemme kehittämässä kuluttajacleantechiä ja auttamassa asiakasomistajiamme sen pariin.

 

    Kehitämme ratkaisuja, joilla asiakkaat voivat seurata oman kulutuksensa ympäristövaikutuksia. Kehitämme tapoja tuottaa tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista. Miksi S-ryhmä kehittää ratkaisuja, joilla asiakkaat voivat seurata oman kulutuksensa ympäristövaikutuksia? Kulutuskäyttäytyminen on avainasemassa ympäristövaikutusten vähentämisessä. Haluamme auttaa kuluttajia ympäristövaikutustensa minimoimisessa. Siksi kehitämme ratkaisuja siihen.

    Autamme asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiä. Miksi S-ryhmä auttaa asiakkaitaan vähentämään ruokahävikkiään? Hävikin vähentäminen säästää sekä ympäristöä että taloudellisia resursseja. Suomessa syntyvästä ruokahävikistä 35 % on peräisin kotitalouksista. Siksi haluamme auttaa asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiään.

    Helpotamme jätteiden kierrätystä tekemällä asiakkaille lajitteluohjeita. Miksi S-ryhmä tekee asiakkailleen lajitteluohjeita? Jätteiden lajittelu mahdollistaa niiden mahdollisimman tehokkaan hyötykäytön. Siksi teemme asiakkaillemme lajitteluohjeita.
    Tarjoamme asiakkaillemme laajat kierrätysmahdollisuudet ja autamme heitä löytämään kierrätyspisteet. Miksi S-ryhmä tarjoaa asiakkailleen laajat kierrätysmahdollisuudet ja auttaa niiden hyödyntämisessä? Kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Kaupan alan suurimpana toimijana meillä on loistavat mahdollisuudet edistää kierrätystä Suomessa. Siksi tarjoamme laajat kierrätysmahdollisuudet asiakkaillemme.
    Pilotoimme tekstiilien kierrätystä Sokos-ketjussa. Miksi S-ryhmä pilotoi tekstiilien kierrätystä? Olemme kaupan alan suurimpia toimijoita. Siksi meille tarjoutuu tällä tavoin mahdollisuus pienentää tekstiilihävikkiä merkittävästi.
    Pilotoimme käytettyjen vaatteiden myyntiä tai kirpputoria esimerkiksi shop in shop -konseptin kautta Sokos-ketjussa. Miksi S-ryhmä pilotoi käytettyjen vaatteiden myyntiä shop in shop -konseptillaan? Shop in shopilla tuomme käytetyt vaatteet sinne, missä asiakkaamme muutoinkin asioivat. Siksi pilotoimme käytettyjen vaatteiden myyntiä.
    Autamme asiakkaitamme hoitamaan tekstiilituotteitaan niin, että ne kestävät entistä paremmin. Miksi S-ryhmä opettaa asiakkaitaan hoitamaan vaatteitaan paremmin? Kun vaatteiden kunto pysyy parempana, niiden käyttöikä pitenee. Siksi tuemme ja kannustamme asiakkaitamme huoltamaan vaatteitaan.
    Pilotoimme blogikirppis-tapahtumaa Sokos-ketjussa. Miksi S-ryhmä kokeilee blogikirppis-tapahtuman järjestämistä? Etsimme ja kokeilemme koko ajan kierrätysmenetelmiä asiakkaidemme käyttöön. Siksi pilotoimme blogikirppis-tapahtumaa.
    Ohjaamme asiakkaita vähentämään hävikkiä hotellien ja ravintoloiden buffeteissa. Miksi S-ryhmä auttaa asiakkaitaan vähentämään ruokahävikkiä hotelliensa ja ravintoloidensa buffeteissa? Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä. Hävikistä ei hyödy kukaan. Siksi autamme asiakkaitamme vähentämään hävikkiä hotelliemme ja ravintoloidemme buffeteissa.
    Kerromme asiakkaille hotellien ympäristötyöstä ja innostamme heitä osallistumaan siihen. Miksi S-ryhmä kertoo asiakkailleen hotellien ympäristötyöstä ja innostaa heitä osallistumaan siihen? Jokainen voi osallistua tekemällä fiksuja valintoja. Pyyhkeet voi esimerkiksi jättää laittamatta pesuun, jos pesulle ei ole tarvetta. Siksi kerromme asiakkaillemme hotelliemme ympäristötyöstä ja innostamme heitä osallistumaan siihen.
    Autamme asiakkaitamme vähentämään autoilun päästöjä kannustamalla flex fuel -muutossarjan asentamiseen ja Eko E85 -polttoaineen käyttöön. Tarjoamme myös kattavan sähköautojen latauspisteverkoston. Miksi S-ryhmä auttaa asiakkaitaan vähentämään autoilun päästöjä? Liikenteen päästöt ovat yksi keskeisimmistä ilmastonmuutosta kiihdyttävistä tekijöistä. Siksi autamme autoilevia asiakkaitamme vähentämään päästöjään.
    Kasvatamme jatkuvasti kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineissa. Miksi S-ryhmä kasvattaa kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineissa? Kotimaisille jäte- ja tähdepohjaisille raaka-aineille tarvitaan hyötykäyttökohteita. Siksi haluamme lisätä kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttöä.
  Haemme parhaita ratkaisuja oman toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tehostamme energiankäyttöämme 30 prosenttia vuoden 2015 tasoon nähden vuoteen 2030 mennessä. Miksi S-ryhmä tehostaa omaa energiankäyttöään 30 prosenttia? Energiankulutus on yksi kaupan alan suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä. Olemme Suomessa kymmenen suurimman sähkönkuluttajan joukossa. Siksi tehostamme energiankulutustamme.

    Määritämme tavoite-energiankulutuksen kaikille S-ryhmän toimipaikoille vuoden 2018 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä määrittää toimipaikoilleen tavoite-energiankulutuksen? Jokainen toimipaikka on erilainen, ja mahdollisuudet energiankäytön tehostamiseen ovat sen vuoksi erilaisia. Siksi määritämme kaikille toimipaikoillemme yksilöllisen tavoite-energiankulutuksen.

    Tuotamme 80 % S-ryhmän kuluttamasta sähköstä omalla uusiutuvalla energialla vuoden 2025 loppuun mennessä. Investoimme sekä aurinkoenergiaan että tuulivoimaan tulevina vuosina. Miksi S-ryhmä panostaa omaan uusiutuvaan energiaan? Vuoden 2016 loppuun mennessä jo 50 % S-ryhmän kuluttamasta sähköstä tuotetaan omalla uusiutuvalla energialla. Kaupan alan suurimpana toimijana meillä on iso vaikutus Suomen päästöihin. Siksi tuotamme 80 % kuluttamastamme sähköstä omalla uusiutuvalla energialla vuoden 2025 loppuun mennessä.

    Laajennamme sähkönkulutuksen kysyntäjouston käyttöä S-ryhmässä. Miksi S-ryhmä lisää sähkönkulutuksen kysyntäjoustoa? Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjoustolla parannamme koko sähköjärjestelmän tasapainoa ja vähennämme hiilidioksidipäästöjämme. Siksi haluamme olla mukana kysyntäjouston lisäämisessä.

    Korvaamme öljy- ja maakaasulämmitysjärjestelmät korjausrakentamisen yhteydessä uusiutuvilla energiamuodoilla aina kun se on mahdollista. Miksi S-ryhmä korvaa öljy- ja maakaasulämmitysjärjestelmät uusiutuvilla energiamuodoilla aina kun se on mahdollista? Öljy ja maakaasu ovat fossiilisia polttoaineita, joiden käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta. Siksi haluamme vaihtaa uusiutuviin energiamuotoihin.

    Vähennämme kylmäaineista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä korvaamalla vanhat kylmälaitteet hiilidioksidikylmälaitoksilla. Miksi S-ryhmä korvaa vanhat kylmälaitteet hiilidioksidilaitoksilla? Perinteiset kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, jotka ilmakehässä kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Hiilidioksidi on ilmaston kannalta paras kylmäaine. Siksi korvaamme perinteiset kylmäaineet hiilidioksidilla.
    Emme vie jätteitä kaatopaikalle. Miksi S-ryhmä ei vie mitään jätettä kaatopaikalle? Luonnonvarojen riittävyyden varmistamiseksi pidämme huolta, että mahdollisimman suuri osa jätteistämme voidaan hyödyntää. Siksi emme jatkossa vie mitään jätettä kaatopaikalle.

    Ohjaamme 70 % S-ryhmän jätteestä uusien tuotteiden ja pakkausten valmistamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä ohjaa 70 % jätteistään kierrätykseen? Suurena toimijana meillä on iso vaikutus raaka-aineiden riittävyyteen. Siksi ohjaamme 70 % jätteistämme kierrätykseen.
    Vähennämme S-ryhmän omasta toiminnasta syntyvää ruokahävikkiä 15 % vuoden 2020 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä vähentää omasta toiminnastaan syntyvää ruokahävikkiä 15 %? Hävikin vähentämisestä syntyy sekä taloudellista että ympäristöön kohdistuvaa säästöä. Siksi vähennämme omasta toiminnastamme syntyvää ruokahävikkiä viisi miljoonaa kiloa.
    Kehitämme S-ryhmän toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa kattamaan koko arvoketjun ja asetamme Science Based -ilmastotavoitteet. Miksi S-ryhmä kehittää toiminnastaan syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa? Kasvihuonekaasut kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Jotta kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vähennettyä, on tiedettävä, minkä verran päästöjä syntyy. Siksi kehitämme päästöjemme laskentaa.
    Selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet ja laadimme toimintasuunnitelman S-ryhmälle vuoden 2017 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä selvittää kiertotalouden mahdollisuudet ja laatii toimintasuunnitelman? S-ryhmä haluaa olla edelläkävijä kiertotaloudessa. Siksi selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet ja laadimme toimintasuunnitelman.

    Minimoimme S-ryhmän logistiikan ilmastovaikutukset tehostamalla toimintaamme ja hyödyntämällä uusiutuvia energiamuotoja. Pilotoimme ED 95 -etanolidieseliä. Miksi S-ryhmä minimoi logistiikkansa ilmastovaikutukset ja pilotoi ED 95 -etanolidieseliä? Kaupan alan suurimpana toimijana S-ryhmän logistiikan ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. ED 95 -etanolidieselillä on mahdollista pienentää logistiikan ympäristövaikutuksia. Siksi pilotoimme ED 95 -etanolidieseliä.
    Otamme käyttöön ympäristövaikutusten arviointimallin hankintaketjuissa. Miksi S-ryhmä ottaa käyttöön ympäristövaikutusten arviointimallin hankintaketjuissa? S-ryhmä on ollut mukana kehittämässä ympäristövaikutusten arviointimallia hankintaketjuissa vuodesta 2012. Mallin avulla voidaan vaikuttaa tuotannon ympäristövaikutuksiin. Siksi otamme käyttöön ympäristövaikutusten arviointimallin hankintaketjussa.

    Tarjoamme asiakasomistajillemme mahdollisuuden luopua paperisista kassakuiteista. Miksi S-ryhmä tarjoaa asiakasomistajilleen sähköisen kassakuitin? S-ryhmän toimipaikoissa kuluu vuosittain kuittipaperia noin 81 000 kilometriä eli kahden maailmanympärysmatkan verran. Suurin osa tästä on turhaa jätettä. Siksi S-ryhmä tarjoaa asiakasomistajilleen sähköisen kassakuitin.
    Arvioimme ja vähennämme pakkausmateriaalien ympäristövaikutusta. Miksi S-ryhmä arvioi pakkausmateriaalien ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja tekee töitä sen keventämiseksi? Pakkausmateriaalit kuormittavat ympäristöä. Siksi kiinnitämme huomiota pakkauspateriaalien ympäristövaikutuksiin ja pyrimme vähentämään niitä.
    Kasvatamme hyväntekeväisyyskumppaneiden määrää ruokahävikin torjumiseksi. Miksi S-ryhmä hankkii lisää hyväntekeväisyyskumppaneita ruokahävikin torjumiseksi? Syömäkelpoiselle ruoalle löytyy ottajia yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyessä. Tavoitteenamme on, että syömäkelpoinen elintarvike päätyy ruoaksi. Tämä myös pienentää hävikkiä. Siksi etsimme lisää hyväntekeväisyyskumppaneita.
    Lanseeraamme hotellien ja ravintoloiden henkilöstölle kilpailun ruokahävikin vähentämiseksi ravintoloissa. Miksi S-ryhmä lanseeraa hotellien ja ravintoloiden henkilöstölle kilpailun ruokahävikin vähentämiseksi ravintoloissa? Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä. Hävikistä ei hyödy kukaan. Siksi innostamme henkilöstöämme löytämään uusia keinoja ruokahävikin vähentämiseksi.
    Kaikille S-ryhmän hotelleille myönnetään Green Key -ympäristömerkki vuoden 2017 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä pyrkii siihen, että kaikille sen hotelleille myönnetään Green Key -ympäristömerkki vuoden 2017 loppuun mennessä? Green Key -merkityt hotellit ovat sitoutuneet pienentämään ympäristörasitustaan. Isona hotellialan toimijana meillä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ympäristön tilaan. Siksi pyrimme siihen, että kaikista hotelleistamme tulee Green Key -hotelleja.
    Varmistamme hotellien ja ravintoloiden sähkölaitteita uusittaessa, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Miksi S-ryhmä varmistaa hankkimiensa sähkölaitteiden energiatehokkuuden? Etsimme jatkuvasti parhaita ratkaisuja oman toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Siksi varmistamme, että käyttämämme sähkölaitteet kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa.
    Hotellien ja niiden tiloissa olevien ravintoloiden vesikalusteita uusittaessa varmistamme, että ne kuluttavat vettä mahdollisimman vähän. Miksi S-ryhmä valitsee kaikkien ravintoloidensa vesikalusteita uusiessaan mahdollisimman vähän vettä kuluttavia vaihtoehtoja vuoden 2017 loppuun mennessä? Veden käyttöön — sen lämmittämiseen ja puhdistamiseen — kuluu paljon energiaa. Siksi vesikalusteita uusiessamme valitsemme ne niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän vettä.
    Hotellien remonteissa huomioidaan vanhojen materiaalinen kierrättäminen. Miksi S-ryhmä huomioi kaikkien hotelliensa remonteissa vanhojen materiaalien kierrätyksen vuoden 2017 loppuun mennessä? Materiaalien kierrättäminen vähentää ilmasto- ja ympäristökuormitustamme. Siksi kierrätämme.
    Hotellien päivittäisessä siivouskäytössä olevat puhdistus- ja pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. Miksi S-ryhmä käyttää kaikissa hotelleissaan ainoastaan ympäristömerkittyjä puhdistus- ja pesuaineita vuoden 2017 loppuun mennessä? Hotellitoiminnassa pesu- ja puhdistusaineita kuluu paljon. Siksi käyttämällä ainoastaan ympäristömerkittyjä puhdistus- ja pesuaineita vähennämme ympäristörasitustamme.
    Pilotoimme kiertotalouden ratkaisuja valituissa ravintoloissa ja hotelleissa. Miksi S-ryhmä pilotoi kiertotalouden ratkaisuja valitsemissaan ravintoloissa ja hotelleissa? Materiaalien kierrättäminen vähentää ilmasto- ja ympäristökuormitustamme. Siksi pilotoimme kiertotalouden mahdollisuuksia.
  Etsimme keinoja kestävän tuotannon ja raaka-aineiden kehittämiseksi. Myymämme kalat ja äyriäiset ovat peräisin vain kestävistä kalakannoista. Miksi S-ryhmä myy kaloja ja äyriäisiä vain kestävistä kalakannoista? Useat maailman kalakannoista ovat uhattuna esimerkiksi liiallisen pyynnin vuoksi. Myymällä kaloja ja äyriäisiä vain kestävistä kannoista pidämme huolta siitä, että oma toimintamme ei vaaranna uhanalaisia lajeja entisestään. Siksi myymme vain sellaisia kaloja ja äyriäisiä, jotka ovat peräisin kestävistä kalakannoista.
    Käytämme omien merkkiemme elintarvikkeissa ja ravintoloidemme syväpaistoöljyissä vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2021 mennessä. Miksi S-ryhmä käyttää omien merkkiensä elintarvikkeissa ja ravintoloidensa syväpaistoöljyissä vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2021 mennessä? Palmuöljy on maailman käytetyin kasviöljy. Palmuöljyn tuotantoon liittyy ongelmia, kuten metsäkato, joka vaarantaa luonnon monimuotoisuuden sekä paikallisväestön ja uhanalaisten eläinlajien elinalueet. Siksi on tärkeää, että sitoudumme käyttämään vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä.
    Teemme selvityksen koskien soijan ja soijarehun käyttöä S-ryhmän myymissä tuotteissa ja selvitämme käytetyn soijan ilmastovaikutukset. Selvitysten pohjalta laadimme etenemismallin. Miksi S-ryhmä tekee selvityksen soijan ja soijarehun käytöstä ja selvittää soijan ilmastovaikutukset? Soijan tuotanto kasvaa maailmalla nopeasti, ja suuri osa käytetystä soijasta on peräisin Etelä-Amerikasta, jossa soijan tuotannon kasvu asettaa haasteita luonnon monimuotoisuudelle ja sen pelätään myös lisäävän metsäkatoa ja kasvihuonekaasupäästöjä. Siksi haluamme selvittää myymissämme tuotteissa käytetyn soijan ilmastovaikutukset.

    Tavoittelemme sitä, että kaupan oma merkki -kahvit sekä ravintoloissa ja hotelleissa tarjottava kahvi on 100-prosenttisesti sertifioitua tai vastuulliseksi varmennettua* 2019 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä tavoittelee sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun oma merkki -kahvin, -teen ja -kaakaon hankintaa? Kahvi, tee ja kaakao ovat niin kutsuttuja riskiraaka-aineita, joiden hankintaan ja etenkin alkutuotantoon liittyy erityisiä jäljitettävyyshaasteita ja työntekijöihin kohdistuvia ihmisoikeusriskejä. Vastuullisuussertifioinnit ja kolmannen osapuolen auditoinnit ovat keino varmistaa, että tavarantoimittajille asettamamme sosiaalisen vastuun vaatimukset toteutuvat käytännössä. Siksi tavoittelemme sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun kahvin, teen ja kaakaon hankintaa.
    Tavoittelemme sitä, että kaupan oma merkki -teet ja hotelleissa ja ravintoloissa tarjottu tee on 100-prosenttisesti sertifioitua tai vastuulliseksi varmennettua* vuoteen 2020 mennessä. Miksi S-ryhmä tavoittelee sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun oma merkki -kahvin, -teen ja -kaakaon hankintaa? Kahvi, tee ja kaakao ovat niin kutsuttuja riskiraaka-aineita, joiden hankintaan ja etenkin alkutuotantoon liittyy erityisiä jäljitettävyyshaasteita ja työntekijöihin kohdistuvia ihmisoikeusriskejä. Vastuullisuussertifioinnit ja kolmannen osapuolen auditoinnit ovat keino varmistaa, että tavarantoimittajille asettamamme sosiaalisen vastuun vaatimukset toteutuvat käytännössä. Siksi tavoittelemme sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun kahvin, teen ja kaakaon hankintaa.
    Tavoittelemme sitä, että kaupan oma merkki -kaakaot ja -suklaa ovat 100-prosenttisesti sertifioituja 2020 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä tavoittelee sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun oma merkki -kahvin, -teen ja -kaakaon hankintaa? Kahvi, tee ja kaakao ovat niin kutsuttuja riskiraaka-aineita, joiden hankintaan ja etenkin alkutuotantoon liittyy erityisiä jäljitettävyyshaasteita ja työntekijöihin kohdistuvia ihmisoikeusriskejä. Vastuullisuussertifioinnit ja kolmannen osapuolen auditoinnit ovat keino varmistaa, että tavarantoimittajille asettamamme sosiaalisen vastuun vaatimukset toteutuvat käytännössä. Siksi tavoittelemme sertifioidun ja vastuulliseksi varmennetun kahvin, teen ja kaakaon hankintaa.
    Teemme selvityksen kestävämmin tuotetun puuvillan vaihtoehdoista tekstiilituotteissa. Miksi S-ryhmä selvittää kestävämmin tuotetun puuvillan käyttöä tekstiilituotteissa? Puuvilla on raaka-aine, jonka tuotanto kuormittaa huomattavasti ympäristöä esimerkiksi kastelun sekä suojelu- ja torjunta-aineiden käytön vuoksi. Lisäksi puuvillan viljelyyn liittyy ihmisoikeusriskejä monissa tuotantomaissa. Siksi haluamme selvittää sekä ympäristön että ihmisten kannalta kestävämpiä puuvillavaihtoehtoja tarkemmin.

    Tuomme valikoimiimme kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Miksi S-ryhmä tuo valikoimiinsa kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita? Luonnonvarojen riittävyyden varmistamiseksi pidämme huolta, että materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon uudestaan. Siksi tuomme valikoimiimme kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.
    Hotelliemme aamiaisella löytyy aina 100-prosenttista luomupuuroa. Miksi S-ryhmän hotellien aamiaisella on aina tarjolla luomupuuroa? Asiakkaamme arvostavat luomua. Siksi tarjoamme luomua.

    Kaikki Coffee House -ketjun käyttämä kahvi on vastuullisuussertifioitua. Miksi kaikki S-ryhmän Coffee House -ketjun käyttämä kahvi on vastuullisuussertifioitua ja jäljitettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä? Kahvin tuotantoon liittyy sekä ympäristö- että ihmisoikeusriskejä. Siksi kaikki Coffee House -ketjun käyttämä kahvi on vastuullisuussertifioitua ja jäljitettävissä.
EETTINEN TOIMINTAKULTTUURI JA IHMISOIKEUDET Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat osa toimintakulttuuriamme. Testaamme ja kehitämme vastuullisuustyötämme yhdessä S-ryhmän Advisory Groupin ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa. Miksi S-ryhmä testaa ja kehittää vastuullisuuttaan ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa? Kaikki viisaus ei asu S-ryhmässä. S-ryhmän Advisory Group on S-ryhmän ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva ryhmä. Kuuntelemalla eri mielipiteitä ja myös kriittisiä näkemyksiä varmistamme, että päätöksentekomme perustuu parhaaseen saatavilla olevaan asiantuntijatietoon. Siksi työskentelemme yhdessä Advisory Groupin kanssa.
    Kehitämme mittarit eettisen toimintakulttuurimme mittaamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä kehittää mittarit eettisen toimintakulttuurinsa mittaamiseksi? Kehitämme eettistä toimintakulttuuriamme tavoitteellisesti. Johtaminen tarvitsee tuekseen selkeät mittarit. Siksi kehitämme mittarit eettisen toimintakulttuurin mittaamiseksi.
    Lisäämme henkilöstön osaamista ihmisoikeuskysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä. Miksi S-ryhmä lisää henkilöstön osaamista ihmisoikeuskysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä? Ihmisoikeuskysymykset ja eettiset kysymykset tulevat esiin jokaisen s-ryhmäläisen työssä. On tärkeä oppia tunnistamaan niitä tilanteita, joissa nämä kysymykset ovat läsnä. Siksi lisäämme henkilöstömme osaamista näissä kysymyksissä.
    Kerromme oma merkki -elintarvikkeidemme pääraaka-aineen valmistusmaan. Miksi S-ryhmä kertoo omien merkkiensä (esim. Rainbow ja X-tra) elintarvikkeissa pääraaka-aineen valmistusmaan? Asiakkaamme haluavat tietää läpinäkyvästi, missä tuotteet on valmistettu ja mistä raaka-aineet tulevat. Siksi kerromme oma merkki -elintarvikkeissamme pääraaka-aineen valmistusmaan.
    Julkaisemme S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin tekstiilien valmistuksen tehdastiedot vuosittain. Miksi S-ryhmä julkaisee omien merkkiensä ja oman maahantuontinsa tekstiilien valmistuksen tehdastiedot vuosittain? Asiakkaitamme kiinnostaa kasvavassa määrin tuotteiden valmistusmaa ja alkuperä. Ilmoittamalla avoimesti tekstiilien valmistuksen tehdastiedot varmistamme, että asiakkailla on riittävä tieto tuotteesta. Siksi julkaisemme tehdastiedot vuosittain.
    Toteutamme tuotantoeläinten hyvinvointiauditointeja. Miksi S-ryhmä valvoo tuotantoeläinten hyvinvointia auditoinneilla? S-ryhmä ei hyväksy eläinten huonoa kohtelua missään olosuhteissa. Auditoinneilla varmistetaan, että eläinten hyvinvoinnin eteen tehdään kaikki tarvittava. Siksi valvomme tuotantoeläinten hyvinvointia auditoinnein.
    Vastuullisuus otetaan osaksi hotellien ja ravintoloiden konseptiauditointeja. Miksi vastuullisuus otetaan osaksi hotellien ja ravintoloiden konseptiauditointeja? Aditointien avulla varmistamme yhtenäiset toimintamallit. Meille on tärkeää, että vastuullisuus toteutuu konsepteissamme. Siksi sisällytämme vastuullisuuden osaksi hotellien ja ravintoloiden konseptiauditointeja.
  Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissamme. Ihmisoikeuksien ja eettisen toimintakulttuurin jalkauttamiseksi teemme koulutuksen yhteistyökumppaneille vuoden 2019 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä kouluttaa yhteistyökumppaneitaan ihmisoikeuksista ja eettisistä toimintatavoista? Yrityksillä on velvollisuus varmistaa, että ihmisoikeudet ja eettiset toimintatavat toteutuvat yritysten oman toiminnan lisäksi niiden hankintaketjuissa. Siksi koulutamme yhteistyökumppaneitamme.

    Luomme mallin, jolla toimittaja-auditointien lisäksi edistetään ihmisoikeuksia korkean riskin maissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä luo mallin, jolla tavarantoimittaja-auditointien lisäksi edistetään ihmisoikeuksia korkean riskin maissa? Sitoutumattoman tahon tekemät tarkastukset eli auditoinnit ovat itsestäänselvä välttämättömyys vastuullisen tuotannon varmistamiseksi. Sen rinnalle tarvitaan malleja, joilla vahvistetaan työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Siksi luomme mallin, jolla edistämme ihmisoikeuksien toteutumista korkean riskin maissa.  
    Käynnistämme yhteistyöhankkeen työntekijöiden järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi korkean riskin maissa vuoden 2018 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä käynnistää yhteistyöhankkeen työntekijöiden järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi korkean riskin maissa? Työntekijöiden järjestäytymisoikeus on peruslähtökohta ihmis- ja työoikeuksien edistämiselle. Siksi käynnistämme yhteistyöhankkeen järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi.

    Kaikille tavaran- ja palveluntoimittajille tehdään ihmisoikeusriskien arviointi. Miksi kaikille S-ryhmän tavaran- ja palveluntoimittajille tehdään ihmisoikeusriskien arviointi? Ihmisoikeuksien toteutumisen edellytyksenä on, että ymmärrämme tavaran- ja palveluntoimittajiin liittyvät riskit. Siksi teemme kaikille tavaran- ja palveluntoimittajillemme arvioinnin.
    Edellytämme kaikilta oma merkki -tuotteidemme ja oman maahantuontimme riskimaatoimittajilta BSCI-auditointia tai vastaavaa kolmannen osapuolen auditointia. Miksi S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin riskimaatoimittajista 100 % on auditoitu BSCI-auditoinnilla tai vastaavalla kolmannen osapuolen tarkastuksella? Kolmannen osapuolen tekemät tarkistukset eli auditoinnit ovat keino varmistaa, että tavarantoimittajille asettamamme sosiaalisen vastuun vaatimukset toteutuvat käytännössä. Siksi auditoimme kaikki omien merkkien ja oman maahantuonnin riskimaatoimittajat.
  Edistämme monimuotoisuutta. Teemme esteettömyyskartoituksen ja laadimme S-ryhmälle esteettömyysohjelman vuoden 2019 loppuun mennessä. Miksi S-ryhmä tekee esteettömyyskartoituksen ja laatii S-ryhmälle esteettömyysohjelman? Kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet asioida ja työskennellä S-ryhmässä. Esteettömyyskartoituksella ja -ohjelmalla pyrimme takaamaan, että tämä toteutuu S-ryhmässä. Siksi teemme kartoituksen ja laadimme esteettömyysohjelman.
    Edistämme monimuotoisuutta viestinnän keinoin. Miksi S-ryhmä edistää monimuotoisuutta eli esimerkiksi tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta viestinnän keinoin? Monimuotoisuuden edistäminen on sekä työnantajan että työyhteisön etu. Erilaiset näkemykset ja tavat tehdä työtä rikastuttavat niin työyhteisöjä kuin yhteiskuntaa. Siksi edistämme monimuotoisuutta.

 

    Tuemme maahanmuuttajien työllistymistä sijoittamalla FIMin avulla miljoona euroa työllisyyttä edistävään rahastoon. Miksi S-ryhmä tukee maahanmuuttajien työllistymisen edellytyksiä? Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työllistyminen on avainasemassa. Siksi haluamme tukea maahanmuuttajien työllistymistä.

    Rahoitamme Funzilife Oy:n mobiiliapplikaatiota hygieniapassin suorittamisen avuksi. Miksi S-ryhmä rahoittaa Funzilife Oy:n mobiiliapplikaatiota hygieniapassin suorittamisen avuksi? Hygieniapassi on välttämätön esimerkiksi ravintola-alalla, jolle moni maahanmuuttaja voisi työllistyä. Siksi rahoitamme Funzilife Oy:n applikaatiota hygieniapassin suorittamisen avuksi.

    Pilotoimme tapoja työllistää sellaisia ryhmiä, joiden on vaikea työllistyä. Miksi S-ryhmä pilotoi tapoja työllistää vaikeasti työllistyviä? Mitä useammilla on mielekästä tekemistä, sitä useampi pääsee paremmin mukaan Suomen rakentamiseen. Työ on tärkeä hyvinvoinnin osatekijä. Siksi pilotoimme tapoja työllistää vaikeasti työllistyviä.

    Koulutamme henkilöstöä kohtaamaan erilaisia ja eri taustoista tulevia asiakkaita kehittämällä oman koulutusinstituuttimme Jollaksen jo olemassa olevia koulutuksia. Miksi S-ryhmä kehittää henkilöstökoulutustaan esimerkiksi erilaisten ja eri taustoista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen? Maailma, asiakkaamme ja heidän tarpeensa muuttuvat koko ajan. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että henkilöstömme pysyy ajan tasalla ja osaa palvella tilanteessa kuin tilanteessa. Siksi kehitämme jatkuvasti sitä, miten koulutamme henkilöstöämme.

    S-ryhmä tarjoaa mukautettua työtä omille osatyökykyisille työntekijöilleen. Miksi S-ryhmä tarjoaa mukautettua työtä omille osatyökykyisille työntekijöilleen? Olemme tuotteiden ja palveluiden tarjoajana juuri niin hyvä kuin henkilöstömme. Meidän tehtävämme on auttaa työntekijöitämme pysymään työelämässä silloinkin, kun heidän työkykynsä ei ole 100-prosenttinen. Siksi tarjoamme mukautettua työtä omille osatyökykyisille työntekijöillemme.

    Huomioimme Rossoissa ja Fransmanneissa näkövammaiset asiakkaat pistekirjoitusruokalistalla. Miksi S-ryhmä tarjoaa Rossoissa ja Fransmanneissa pistekirjoitusruokalistat? Teemme jatkuvasti työtä esteettömyyden takaamiseksi palveluissamme. Siksi tarjoamme pistekirjoitusruokalistat Rossoissa ja Fransmanneissa.
HYVINVOINTI JA TERVEYS Tarjoamme terveyttä ja hyvinvointia lisääviä tuotteita ja palveluratkaisuja ja autamme asiakkaitamme terveellisissä valinnoissa. Kehitämme vuoden 2018 loppuun mennessä mobiilipalvelun, jonka avulla asiakkaan on mahdollista seurata ostosvalintojensa terveellisyyttä. Miksi S-ryhmä kehittää mobiilipalvelun, jonka avulla on mahdollista seurata ostovalintansa terveellisyyttä? Terveellinen ruokavalio on avainasemassa kansanterveyden edistämisessä. Haluamme kehittää palveluita, joiden avulla asiakas voi halutessaan hyödyntää omia ostotietojaan seuratakseen esimerkiksi ruokakorinsa terveellisyyttä. Siksi kehitämme mobiilipalvelun tätä varten.
    Teemme terveellisten tuotteiden valitsemisen asiakkaalle helpoksi kehittämällä asiakasviestintäämme. Miksi S-ryhmä tekee terveellisten tuotteiden valitsemisen asiakkaille helpoksi tarjoamalla tietoa? Terveellinen ruokavalio on avainasemassa kansanterveyden edistämisessä. Siksi tarjoamme tietoa, joka helpottaa terveellisten tuotteiden valitsemista.
    Haastamme suomalaiset monipuoliseen kasvisten käyttöön ja tarjoamme uusia terveellisiä vaihtoehtoja. Miksi S-ryhmä haastaa suomalaiset monipuoliseen kasvisten käyttöön ja tarjoaa uusia terveellisiä vaihtoehtoja? Kansanterveyden näkökulmasta suomalaisilla on varaa kasvattaa kasvisten kulutusta. Alle 10 prosenttia suomalaisista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellut viisi annosta päivässä. Siksi haastamme suomalaiset lisäämään kasvisten käyttöä ja tarjoamme uusia terveellisiä vaihtoehtoja esimerkiksi Satokausi-vinkkien muodossa.
    Lisäämme lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia rakentamalla 100 Ässäkenttää vuoteen 2020 mennessä. Ässäkentät rakennetaan yhteistyössä kuntien ja Suomen Palloliiton kanssa. Miksi S-ryhmä rakentaa 100 Ässäkenttää vuoteen 2020 mennessä? Liikunnallinen elämäntapa muodostuu jo lapsuudessa. Liikunta on myös tärkeä osa lasten ja nuorten arkea ja hyvinvointia. Tarjoamalla maksuttomia liikuntapaikkoja edistämme lasten ja nuorten liikkumista. Siksi rakennamme 100 Ässäkenttää.

    Mahdollistamme yhdessä alueosuuskauppojen kanssa Suomen Luisteluliiton valtakunnallisen luistelukiertueen lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi. Miksi S-ryhmä tukee valtakunnallista Ice Skating -kiertuetta? Ice Skating -kiertueen tavoitteena on liikuttaa lapsia, nuoria ja perheitä. Ilmaisessa tapahtumassa tarjotaan luisteluvälineet niille osallistujille, joilla ei ole omia välineitä. Kiertue tarjoaa kaikille tasaveroisen mahdollisuuden liikkua yhdessä ja osallistua kivaan tapahtumaan. Siksi tuemme kiertuetta, joka vieraili viime vuonna yli 50 paikkakunnalla.

 

    Osuuskauppamme tukevat paikallisten yhdistysten toimintaa avoimesti ja läpinäkyvästi Kannustajat-konseptin kautta. Miksi S-ryhmässä toteutetaan Kannustajat-kampanjaa? Kannustajat-kampanja mahdollistaa osuuskaupoille nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemisen läpinäkyvästi. Asiakasomistajat voivat liittyä Kannustajiksi ja vaikuttaa siihen, kenelle ja kuinka paljon osuuskauppa maksaa tukea. Siksi toteutamme Kannustajat-konseptia.
    Merkitsemme kriteerit täyttävät tuotteemme Sydänmerkillä. Miksi S-ryhmä merkitsee Sydänmerkki-kriteerit täyttävät oma merkki -tuotteemme Sydänmerkillä? Sydänmerkki osoittaa tuotteen olevan terveyden kannalta parempi vaihtoehto. Haluamme tehdä terveellisen tuotteen valinnan helpoksi asiakkaalle. Siksi merkitsemme kriteerit täyttävät tuotteemme Sydänmerkillä.
    Pilotoimme CosmEthics mobiiliapplikaatiota Sokos- ja Emotion-ketjuissa. Applikaation avulla sekä asiakkaamme että myyjämme saavat tietoa kosmetiikkatuotteissa käytetyistä aineista. Miksi S-ryhmä pilotoi CosmEthics-mobiiliapplikaatiota? Haluamme, että myyjillämme ja asiakkaillamme on mahdollisuus saada helposti tietoa kosmetiikkatuotteissa käytetyistä aineista. Siksi pilotoimme CosmEthics-mobiiliapplikaatiota.

    Teemme selvityksen kosmetiikkatuotteisiin liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista ja laadimme suunnitelman vastuullisen valikoiman kehittämiseksi Sokos- ja Emotion-ketjuissa. Miksi S-ryhmä selvittää kosmetiikan vastuullisuusnäkökulmia? Haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisen valikoiman kosmetiikkatuotteita. Siksi selvitämme kosmetiikan vastuullisuusnäkökulmia ja laadimme suunnitelman valikoiman kehittämiseksi.

    Mahdollisimman monelle S-ryhmän hotellille myönnetään Allergia- ja astmaliiton yhteistyötunnus. Miksi S-ryhmä pyrkii siihen, että sen hotelleille myönnetään Allergia- ja astmaliiton yhteistyötunnus? Haluamme, että asiakkaidemme on helppoa ja huoletonta tulla hotelleihimme. Siksi pyrimme siihen, että hotellimme saavat Allergia- ja astmaliiton yhteistyötunnuksen.
    Tuomme ABC:n ravintola-annoksissa esille kevyempiä vaihtoehtoja ilmoittamalla annosten ravintosisällön. Miksi S-ryhmä ilmoittaa ABC:n ruoka-annosten ravintosisällön. Kun eri vaihtoehtojen ravintosisällöt ovat tiedossa, asiakkaamme voivat tehdä perustellumpia päätöksiä ja sen seurauksena valita kevyempien vaihtoehtoja. Siksi ilmoitamme annostemme ravintosisällön.
    Lisäämme enemmän kasvisvaihtoehtoja ABC-ravintoloiden valikoimiin. Miksi S-ryhmä lisää kasvisvaihtoehtoja ABC-ravintoloissa? Kansanterveyden näkökulmasta suomalaisilla on varaa kasvattaa kasvisten kulutusta. Alle 10 prosenttia suomalaisista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellut viisi annosta päivässä. Siksi haastamme suomalaiset lisäämään kasvisten käyttöä ja tarjoamme uusia terveellisiä vaihtoehtoja myös ABC-ravintoloissa
  Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Testaamme eri tapoja kannustaa työntekijöitä työmatkaliikuntaan ja joukkoliikenteen käyttöön. Miksi S-ryhmä kannustaa työntekijöitään työmatkaliikuntaan ja joukkoliikenteen käyttöön? Suurena työllistäjänä haluamme kannustaa henkilöstöämme vähäpäästöisempään liikkumiseen. Liikunnallinen elämäntapa tukee myös työssä jaksamista. Siksi kannustamme työmatkaliikuntaan ja joukkoliikenteen käyttöön.
    Tavoittelemme S-ryhmän työyhteisötutkimuksessa kokonaistulosta, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi. Miksi S-ryhmä tavoittelee työyhteisötutkimuksessa kokonaistulosta, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi? Työyhteisötutkimuksessa mitataan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Hyvinvoiva henkilöstö on meille keskeinen tavoite. Siksi pyrimme työyhteisötutkimuksessa kokonaistulokseen, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi.
    Luomme Nuori mieli -ohjelman nuorten työmotivaation ja työn merkityksellisyyden kokemuksen lisäämiseksi. Samalla etsimme uusia keinoja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Miksi S-ryhmä panostaa Nuori mieli -ohjelmaan? Luomme Nuori mieli -ohjelman nuorten työmotivaation ja työn merkityksellisyyden kokemuksen lisäämiseksi. Samalla etsimme uusia keinoja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Nuorissa on tulevaisuus, ja haluamme olla rakentamassa siitä mahdollisimman valoisaa. Siksi panostamme Nuori mieli -ohjelmaan.

*Vastuulliseksi varmennettu viittaa kolmannen osapuolen auditointeihin hankintaketjussa aina alkutuotantoon saakka.