Sponsorointi

Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa vastuullisuus on arjen tekoja asiakkaiden, henkilökunnan, oman toimialueen ja ympäristön hyväksi. Alueellisuus ja yhteisöllisyys ovat Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle (PKO) sydämen asia myös sponsorikohteiden valinnassa.

Vastikkeellisen sponsoroinnin ja kansalaistoiminnan pääkohteet PKO:lla ovat lapset ja nuoret sekä asiakasomistajaperheiden arjen ilahduttaminen ja auttaminen. Osansa tuesta saavat ylimmän sarjatason joukkueurheilulajit sekä alueellisesti merkittävät tapahtumat. Niissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa PKO on mukana, asiakasomistajat saavat aina erityiskohtelua. Yleensä se tarkoittaa alennuksia pääsylippujen hinnoista.

PKO haluaa olla toimialueellaan tukemassa hyviä hankkeita. Tätä kautta voimme olla mahdollistamassa toimialueellamme laajaa tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilutarjontaa. Ensisijaisesti tuemme rakennusten ja rakenteiden sijaan toimintaa.

Jos sinulla tai yhteisölläsi on ajatus yhteistyöstä, voit tehdä meille kirjallisen ehdotuksen ohessa olevan linkin ("Täytä yhteistyöhakemus") kautta. Lomakkeesta ilmenevät tarkemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseksi. Hakemukset pyritään käsittelemään viimeistään kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

PKO haluaa olla mahdollistamassa ja tukemassa hyviä hankkeita. Suuresta hakemusmäärästä johtuen joudumme hylkäämään osan hakemuksista. Asianosaisia hakijoita tiedotetaan päätösten jälkeen.

Vastuullista yritystoimintaa oman maakunnan hyväksi

Yhteistä hyvää Pohjois-Karjalaan 2017

42,7 milj. euroa -> Ostoja omasta maakunnasta

31,7 milj. euroa -> Palkat ja palkkiot

18,2 milj. euroa -> Investointeina Pohjois-Karjalaan

18,2 milj. euroa -> Omistajaedut: Bonus, osuuspääoman korko ja ylijäämänpalautus

3,9  milj euroa -> Veroina Pohjois-Karjalaan