Sydämellä Pohjois-Karjalasta

Sydämellä Pohjois-Karjalasta -teemaan kuuluu olennaisena osana Palvelun ilmaveivit.
 
Palkitsemme ilmiannettuja asiakaspalvelijoita säännöllisesti Palvelun ilmaveiveillä. Ilmaveivejä voivat “ilmiantaa” asiakkaat tai työkaverit. Ilmiannot voivat olla mihin tahansa työhön liittyviä tekoja, joilla on merkitystä asiakastyytyväisyyden, työtyytyväisyyden tai muiden tulosten kanssa. 
 

Henkilöstö

Onnistuneita kohtaamisia
 
Keskittymällä hyvään johtamiseen sekä työelämän laatuun haluamme varmistaa, että motivoituneet työntekijät luovat joka päivä onnistuneita asiakaskohtaamisia.
Me PKOlaiset olemme tutkitusti tyytyväisiä. Hyvän työyhteisömme merkkejä ovat alle kansallisen keskitason olevat työntekijöiden vaihtuvuus sekä sairauspoissaolo- ja tapaturmaluvut. Työtyytyväisyysmittauksemme tulos on ollut jo usean vuoden ajan erittäin merkittävästi suomalaisyritysten henkilöstöjen keskimääräistä tyytyväisyystasoa parempi.
 
Menestys tehdään yhdessä.
Työtyytyväisyys on äärimmäisen tärkeä asia, koska osuuskaupan menestyksen tekee henkilöstö.
Osuustoiminnan eettiset arvot, kuten muista ihmisistä välittäminen, ohjaavat henkilöstötyön periaatteitamme. Nämä periaatteet ovat työntekijöiden kunnioittaminen ja
heidän työnsä arvostaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus sekä työhyvinvointi. Henkilöstötyömme tähtää siihen, että myös tulevina vuosina olemme Pohjois-Karjalan osaavin, arvostetuin ja halutuin palvelualan työnantaja. Tätä tavoitetta tukee laaja yhteistyö eri oppilaitosten kanssa: opiskelijat tekevät toimipaikoissamme vuosittain yli 1 800 harjoitteluviikkoa.
 
Lakisääteistä laajemmat palvelut ja edut
Olemme tehneet erityisen paljon töitä kehittääksemme laadukasta esimiestyötä, työhyvinvointia, palvelun laatua sekä viestintää. Huolehdimme henkilöstöstämme muun muassa seuraavin tavoin:
 
Tulos- tai suoritepalkkiojärjestelmä
koskee koko henkilöstöä.
 
Oma työterveyshuolto
tarjoaa henkilöstölle lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut. PKO maksaa myös jokaiselle aktiivisessa työsuhteessa olevalle työntekijälleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.
 
Henkilökunnalla on käytettävissään erittäin laajat liikunta- ja harraste-edut Epassi sovelluksen kautta.
ePassilla tuetaan henkilökunnan liikkumista. Tämä on vaivaton tapa maksaa palvelut ja antaa mahdollisuuden käyttää työnantajalta saatua etusaldoa vapaasti omien tarpeiden mukaisesti liikuntapalveluiden ostoihin. Etuun ovat oikeutettuja täysimääräisenä kaikki henkilöt, jotka tekevät yli 10 h/viikko.  Mikäli työtunteja on 10 h/viikko tai sen alle, on työntekijä oikeutettu 50 % etuun.
 
Sydämellä Pohjois-Karjalasta –palvelukoulutus
koskettaa koko henkilöstöä. PKO haluaa olla koko ajan vahvempi palveluorganisaatio. 
 
Henkilökunta-alennus
PKO:n henkilökunnalta edellytetään henkilökohtaista osuuskaupan jäsenyyttä. Henkilökunta- alennuksen saat käyttöösi aktivoimalla saldopäätteessä sirullisen Visa-kortin.
Tarjoamme lisäksi henkilökunnan vapaa-ajan käyttöä varten mökkejä Loma-Kolilta.