PKO:n yhteiskuntavastuu  (sponsorointi, hyväntekeväisyys, kansalaistoiminta)

 

Periaatteet

PKO:n tuen edellytyksenä on että:

  • kohde on imagollisesti ja arvomaailmaltaan yhteensopiva PKO:n kanssa
  • avustettava toiminta on laillista, yleisesti hyväksyttyä ja pitkäjänteistä 
  • tuki lisää mm. oman maakunnan elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä
  • tuki myönnetään vuosittain yhteiskuntavastuulle varatun summan puitteissa
  • vastavuoroisuusperiaate toteutuu  
  • kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti
  • PKO tukee aina itse toimintaa. Näin ollen esimerkiksi erilaiset toimitilojen rakennus- tai kunnostushankkeet jäävät tukemme ulkopuolelle. Samalla tavoin tukemme ulkopuolelle jäävät esimerkiksi erilaiset opintomatkat, luokkaretket jne., joita on määrällisesti niin paljon, että tasapuolisuuden nimissä tukeminen on mahdotonta. 

Tuen kohteet

 

PKO:n tuen ensisijainen kohde ovat lapset ja nuoret

PKO tukee ensisijaisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Lähtökohtana avustuksen suuruudelle on toiminnan aktiivisuus ja toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten lukumäärä.

Urheilu

Urheilun osalta PKO tukee junioritason joukkueurheilua, aikuisurheilun osalta painopiste on maakunnan kansallisen tason joukkueissa sekä suuremman jäsenmäärän omaavissa massalajeissa.

Yleishyödyllinen järjestötoiminta

PKO tukee laajasti myös erilaisia yleishyödyllistä toimintaa tekevien järjestöjen paikallista toimintaa, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Punainen Risti (SPR) jne.   

Valtakunnallisesti merkittävä, oman maakunnan kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä koulutukseen ja maakunnan kehittämiseen liittyvä toiminta.

Yksilölajit

Pääsääntöisesti ei tueta yksilöurheilijoita / -harrastajia.

Kannatusilmoitukset

Pieniä kannatusilmoituksia esim. erilaisissa tukilehdissä/ilmoitusliitteissä ei pääsääntöisesti tueta. 

Avustusten hakeminen ja käsittely 

Avustuksia haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemukset käsitellään kuukausittain ja niihin pyritään vastaamaan 1 kk:n kuluessa.

TÄYTÄ HAKEMUS