Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kilpailu- ja arvontarekisteri

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO), Nurmeksentie 2, 80100 Joensuu

Kilpailu- ja arvontarekisteristä vastaava henkilö: Sari Vara, sari.vara@sok.fi

Rekisterin nimi:
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Luovuttamasi henkilötiedot tallennetaan väliaikaisesti arvonnan/kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi sekä voittajan kontaktointia varten. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään ainoastaan arvontalipukkeen/-lomakkeen kautta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Antamiasi henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolien käyttöön. Tiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Paperilla saatuja tietoja säilytetään lukituissa kaapeissa. Sähköisessä muodossa (esimerkiksi www-sivuilla) luovutetut tiedot tallennetaan S-ryhmän omilla palvelimilla sijaitseviin, teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rekisterivastaava
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Nurmeksentie 2
80100 Joensuu