Osuustoiminta - Yhteistä hyvää

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, PKO, on asiakkaidensa omistama yritys, jonka tehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. PKO toimii Pohjois-Karjalan läänin alueella (pois lukien Juuka ja Valtimo).

PKO harjoittaa päivittäistavara-, majoitus-, ravitsemis-, polttoneste- ja käyttötavarakauppaa 10 kunnan alueella yli 80 toimipaikassa. PKO tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa Pohjois-Karjalassa.

PKO kuuluu S-ryhmään ollen yksi S-ryhmän 20:sta alueosuuskaupasta. PKO -konsernin vuosimyynti v. 2018 oli 417,4  milj.euroa. PKO tarjoaa työpaikan yli 1 200 henkilölle. PKO:lla on yli 85 000 omistajaa (omistajataloutta), jotka omistavat osuuskaupan.

Osuuskaupan menestykselle luo edellytykset osaava henkilöstö. Osuuskaupan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yli 1200 henkilöä. Lisäksi PKO työllistää välillisesti paikallisia rakennustyöntekijöitä ja lähiruoan tuottajia. Osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin. 

PKO vaikuttaa toiminnallaan oman maakunnan hyvinvointiin. Osuuskaupan Asiakasomistajana myös sinä voit vaikuttaa oman osuuskauppasi toimintaan ja sitä kautta koko maakunnan kehittämiseen!

 

Vastuullista yritystoimintaa oman maakunnan hyväksi

Yhteistä hyvää Pohjois-Karjalaan 2018

33,4 milj. euroa -> Ostoja omasta maakunnasta

40,0 milj. euroa -> Palkat ja palkkiot

20,5 milj. euroa -> Investointeina Pohjois-Karjalaan

17,6 milj. euroa -> Omistajaedut: Bonus, osuuspääoman korko ja ylijäämänpalautus

4,3 milj euroa -> Veroina Pohjois-Karjalaan