Osuustoiminta - Yhteistä hyvää

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, PKO, on asiakkaidensa omistama yritys, jonka tehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille.
PKO harjoittaa vähittäiskauppaa, majoitus- ja ravitsemiskauppaa sekä palveluliiketoimintaa 14 kunnan alueella 114 toimipaikassa. PKO tekee toimialueellaan yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

PKO kuuluu S-ryhmään ollen yksi S-ryhmän 19:sta alueosuuskaupasta. PKO-konsernin vuosimyynti v. 2018 oli 472,5 milj. euroa. PKO:lla on yli 97 000 omistajaa (omistajataloutta), jotka omistavat osuuskaupan. Luvut sisältävät 1.9.2019 PKO:an yhdistyneen Jukolan Osuuskaupan osuudet.
PKO vaikuttaa oman toimialueensa kehittämiseen. Omistajana myös Sinä voit vaikuttaa oman osuuskauppasi ja sitä kautta koko Pohjois-Karjalan ja  Rautavaaran toimintaan!

Osuuskaupan menestykselle luo edellytykset osaava henkilöstö. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa tarjoaa tällä hetkellä työpaikan yli 1400 henkilölle. Lisäksi PKO työllistää välillisesti paikallisia rakennustyöntekijöitä ja lähiruoan tuottajia. Osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin. 

PKO vaikuttaa toiminnallaan oman maakunnan hyvinvointiin. Osuuskaupan Asiakasomistajana myös sinä voit vaikuttaa oman osuuskauppasi toimintaan ja sitä kautta koko maakunnan kehittämiseen!

 

Vastuullista yritystoimintaa oman maakunnan hyväksi

Yhteistä hyvää Pohjois-Karjalaan 2018

33,4 milj. euroa -> Ostoja omasta maakunnasta

40,0 milj. euroa -> Palkat ja palkkiot

20,5 milj. euroa -> Investointeina Pohjois-Karjalaan

17,6 milj. euroa -> Omistajaedut: Bonus, osuuspääoman korko ja ylijäämänpalautus

4,3 milj euroa -> Veroina Pohjois-Karjalaan